Prefabrykowane elementy żelbetowe

Prefabrykowane elementy żelbetowe
Prefabrykowane elementy żelbetowe

Praca maszyn montażowych powinna być tak zorganizowana, żeby w każdej chwili istniała ścisła łączność między operatorem kierującym maszyną a współpracującą z nim brygadą montażową. W zasięgu działania maszyny montażowej nie powinni znajdować się ludzie. Prawidłowe podwieszenie montowanych elementów do haka żurawia montażowego ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy przy robotach montażowych. Wszystkie miejsca podwieszenia elementu powinny być przewidziane w projekcie wykonawczym i oznaczone na wykonanym już elemencie W’ sposób trwały (np. jaskrawą farbą nieścieralną) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Prefabrykowane elementy żelbetowe z jednostronnym zbrojeniem (płyty czy belki) powinny mieć oznaczenia zabezpieczające ich prawidłowe podwieszenie i prawidłowy montaż (np. napis „wierzch”, „spód” itp.). Uchwyty wystające z elementu powinny być wykonane z miękkiej stali i nie powinny posiadać żadnych osłabień (pęknięć, zgnieceń i innych uszkodzeń). Uchwyty te powinny być obliczone na ośmiokrotny zapas bezpieczeństwa z uwagi na występujące przy ich montażu obciążenia dynamiczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zawiesia linowe powinny być wykonane z giętkich lin stalowych z konopnym rdzeniem, przeciwzwitych, o średnicy 14-32 mm. Układ zawiesi linowych powinien być prosty (bez skręceń, pętli, węzłów itp.) i zapewniać najkorzystniejszy rozkład sił W’ poszczególnych gałęziach liny. Ponadto konstrukcja zawiesi montażowych powinna zapewniać łatwe zaczepienie i odczepienie podnoszonego elementu, z drugiej zaś strony powinna zabezpieczać przed możliwością samoczynnego odczepienia się elementu w czasie jego podnoszenia i ustawiania. W tym celu należy stosować specjalnego typu haki wyposażone w zatrzaśniki zamykające zawiesie linowe wewnątrz haka (uprawnienia budowlane).

Zawiesia linowe powinny być przed użyciem szczegółowo zbadane i kontrolowane na bieżąco. Podnoszenie i ustawianie montowanych elementów wymaga szczególnej uwagi. Elementy powinny być podnoszone płynnie bez szarpnięć, przy czym na wysokości ok. 30 cm nad ziemią powinna nastąpić próba prawidłowości zawieszenia elementu i kontrola stateczności urządzenia montażowego (program egzamin ustny).

Otwory i szczeliny

W czasie podnoszenia element powinien być kierowany i prowadzony przez robotników za pomocą lin konopnych o średnicy 20-25 mm lub stalowych o średnicy 10-12 mm. Liczba lin i przytrzymujących te liny robotników zależna jest od długości montowanego elementu. Dla przyjmowania montowanych elementów i czasowego ich usztywnienia na wysokości większej niż 1,5 m niezbędne jest zainstalowanie pomostów roboczych opartych na specjalnych rusztowaniach względnie podwieszonych do usztywnionych już uprzednio w sposób trwały fragmentów montowanej konstrukcji. W pomostach nie powinno być otworów i szczelin, które mogłyby być przyczyną potknięcia się robotnika; ponadto powinny być wyposażone w poręcze (opinie o programie).

Przy silnym wietrze powyżej 6 stopni wg skali Beauforta (co odpowiada szybkości wiatru 9,9-12,4 m/sek) oraz przy gołoledzi roboty montażowe nie powinny być prowadzone. Odczepienie montowanego elementu z zawiesi linowych może nastąpić dopiero po zabezpieczeniu pełnej stateczności danego elementu za pomocą stałych lub czasowych urządzeń usztywniających (śruby, nity, kliny, rozpórki, zastrzały, odciągi linowe itp.) (segregator aktów prawnych).

Zamocowanie prowizoryczne śrubami powinno stanowić co najmniej 60% zamocowania stałego. Słupy stalowe powinny być przymocowane co najmniej 4 śrubami kotwiącymi, a słupy żelbetowe wstawiane do otworów w stopach fundamentowych - co najmniej 6 klinami. Słupy wysokie (powyżej 7 m) oprócz zamocowania klinami powinny być usztywnione minimum 4 zastrzałami lub linami odciągowymi.

W połączeniach monolitycznych żelbetowych konstrukcji prefabrykowanych prowizoryczne usztywnienia powinny być zdejmowane po osiągnięciu przez beton w połączeniach 70% wytrzymałości obliczeniowej (promocja 3 w 1). Należy unikać gromadzenia elementów konstrukcyjnych na terenie montażu; najlepiej jeśli na terenie znajdują się tylko elementy przeznaczone do wbudowania w bieżącym dniu pracy. Wreszcie na uwagę zasługuje przepis zabraniający pracy z drabin za pomocą narzędzi pneumatycznych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !