Prefabrykowane pale wbijane

Prefabrykowane pale wbijane

Prefabrykowane pale wbijane mające długość do 15m najczęściej wykonywane są w zakładzie prefabrykacji, a następnie przywożone na budowę. Innym sposobem ich wytarzania jest betonowanie na budowie w specjalnie przygotowanych formach (uprawnienia budowlane). W przypadku większej długości prefabrykaty palowe wykonywane są z łączonych odcinków, mających długość do 10m. Najczęściej wykorzystywane są pale prefabrykowane żelbetowe, których przekrój wynosi 30x30cm, a długość 6-18m oraz 40x40cm, a długość 6m. Postawy prefabrykowanych pai wbijanych mogą być tępe lub zaostrzone, a do ich obsadzania służą spalinowe kafary hydrauliczne lub wolno spadowe.

Pale prefabrykowane mają bardzo szerokie zastosowanie, a najczęściej wykorzystywane są w:

• budownictwie mieszkaniowym,

• obiektach biurowych,

• budownictwie przemysłowym – konstrukcje centrów handlowych i hal, posadowienia posadzek oraz stacji paliw,

• suwnicach,

• budowie nasypów kolejowych i drogowych na słabych podłożach gruntowych,

• fundamentowaniu pirsów, nadbrzeży, stacji prób dźwigów i torów poddźwigowych żurawi,

• podporach tymczasowych różnego rodzaju rusztowań, przy których niezbędne są małe osiadania,

• posadowieniach elektrowni wiatrowych, słupów energetycznych i wież telefonii komórkowej,

• posadowieniach stacji transformatorowych, słupów sieci trakcji kolejowych oraz ekranów dźwiękoszczelnych i osłonowych (program egzamin ustny).

Pale wbijane prefabrykowane są zaliczane do grupy pali przemieszczeniowych. Pale przemieszczeniowe są wykonywane w gruncie bez potrzeby wiercenia oraz wydobywania ziemi. Mogą być prefabrykowane lub formowane w gruncie. Ich zagłębianie w podłoże odbywa się poprzez wbijanie, wkręcanie, wibrowanie, wciskanie lub kombinację tych metod. Materiały wykorzystywane do konstruowania pali to przede wszystkim stal, żeliwo, drewno, beton oraz różnego rodzaju iniekcje rozrywające lub zagęszczające, które nie przemieszczają ośrodka filtracyjnego i wypełniają szczeliny.

 

Do materiałów iniekcyjnych zalicza się zaprawy i roztwory, np. cement, materiały iłowe, spoiwa hydrauliczne, piasek, chemikalia czy wypełniacze.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami