Blog

Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 10
30.05.2018

Prefabrykowane pale wbijane

W artykule znajdziesz:

Prefabrykowane pale wbijane

Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 11
Prefabrykowane pale wbijane

Prefabrykowane pale wbijane mające długość do 15m najczęściej wykonywane są w zakładzie prefabrykacji, a następnie przywożone na budowę. Innym sposobem ich wytarzania jest betonowanie na budowie w specjalnie przygotowanych formach (uprawnienia budowlane). W przypadku większej długości prefabrykaty palowe wykonywane są z łączonych odcinków, mających długość do 10m. Najczęściej wykorzystywane są pale prefabrykowane żelbetowe, których przekrój wynosi 30x30cm, a długość 6-18m oraz 40x40cm, a długość 6m. Postawy prefabrykowanych pai wbijanych mogą być tępe lub zaostrzone, a do ich obsadzania służą spalinowe kafary hydrauliczne lub wolno spadowe.

Pale prefabrykowane mają bardzo szerokie zastosowanie, a najczęściej wykorzystywane są w:

• budownictwie mieszkaniowym,

• obiektach biurowych,

• budownictwie przemysłowym – konstrukcje centrów handlowych i hal, posadowienia posadzek oraz stacji paliw,

• suwnicach,

• budowie nasypów kolejowych i drogowych na słabych podłożach gruntowych,

• fundamentowaniu pirsów, nadbrzeży, stacji prób dźwigów i torów poddźwigowych żurawi,

• podporach tymczasowych różnego rodzaju rusztowań, przy których niezbędne są małe osiadania,

• posadowieniach elektrowni wiatrowych, słupów energetycznych i wież telefonii komórkowej,

• posadowieniach stacji transformatorowych, słupów sieci trakcji kolejowych oraz ekranów dźwiękoszczelnych i osłonowych (program egzamin ustny).

Pale wbijane prefabrykowane są zaliczane do grupy pali przemieszczeniowych. Pale przemieszczeniowe są wykonywane w gruncie bez potrzeby wiercenia oraz wydobywania ziemi. Mogą być prefabrykowane lub formowane w gruncie. Ich zagłębianie w podłoże odbywa się poprzez wbijanie, wkręcanie, wibrowanie, wciskanie lub kombinację tych metod. Materiały wykorzystywane do konstruowania pali to przede wszystkim stal, żeliwo, drewno, beton oraz różnego rodzaju iniekcje rozrywające lub zagęszczające, które nie przemieszczają ośrodka filtracyjnego i wypełniają szczeliny.

 

Do materiałów iniekcyjnych zalicza się zaprawy i roztwory, np. cement, materiały iłowe, spoiwa hydrauliczne, piasek, chemikalia czy wypełniacze.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 16 Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 17 Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 18
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 19
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 20 Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 21 Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 22
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 32 Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 33 Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 34
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 35
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 36 Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 37 Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 38
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcje nośne i fundamenty zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami