Uprawnienia budowlane – podsumowanie 2018 roku

Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa można się dowiedzieć, że w XXXII sesji egzaminacyjnej w roku 2018 uprawnienia budowlane otrzymało 2581 osób (program na komputer). W każdej z okręgowych izb inżynierów budownictwa odbyły się z tej okazji specjalne uroczystości, podczas których wręczone zostały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Był to wyjątkowy dzień dla osób, którym udało się pomyślnie zdać zarówno pisemną, jak i ustną część egzaminu na uprawnienia budowlane (program na telefon). W sesji XXXII do sal egzaminacyjnych zostało dopuszczony 3846 osób, które ubiegały się o uprawnienia budowlane. Z tej liczby aż 968 osób podchodziło do egzaminu w trybie poprawkowym. Jeśli chodzi o ilość nowych wniosków, to do wspomnianej sesji złożono ich 2960 (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Wynik egzaminu ustnego

Uprawnienia budowlane – podsumowanie 2018 roku

Jeśli chodzi o ustną część egzaminu, to do niej zostało dopuszczonych 3471 osób, przy czym w grupie tej znalazły się również osoby, które zadawały egzamin ustny w trybie poprawkowym (program na egzamin ustny). Średnia zdawalność egzaminu pisemnego została ustalona na poziomie 79,03%. W przypadku egzaminu ustnego wynik było nieco niższy i wyniósł 74,36% (promocja 3 w 1). Po obu częściach egzaminy uprawnienia budowlane uzyskało 2581 osób, którym decyzje zostały już wręczone. Łącznie od roku 2003 do roku 2018 nadanych zostało aż 69 969 uprawnień budowlanych, co oznacza, że tyle właśnie osób ma prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Biorąc pod uwagę liczbę decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przez poszczególne okręgowe izby inżynierów budownictwa, wygląda to następująco:
• 382 – Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (segregator),
• 275 – Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
• 264 – Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
• 220 – Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
• 215 – Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (opinie).
Postępowanie w zakresie nadawania uprawnienia budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa jest zawsze prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Wynika to z faktu, że uprawnienia to gwarancja i świadectwo potwierdzające, że dana osoba ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ponosi odpowiedzialność za pracę, którą wykonuje.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !