Blog

08.04.2019

Uprawnienia budowlane – podsumowanie 2018 roku

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – podsumowanie 2018 roku

Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa można się dowiedzieć, że w XXXII sesji egzaminacyjnej w roku 2018 uprawnienia budowlane otrzymało 2581 osób (program na komputer). W każdej z okręgowych izb inżynierów budownictwa odbyły się z tej okazji specjalne uroczystości, podczas których wręczone zostały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Był to wyjątkowy dzień dla osób, którym udało się pomyślnie zdać zarówno pisemną, jak i ustną część egzaminu na uprawnienia budowlane (program na telefon). W sesji XXXII do sal egzaminacyjnych zostało dopuszczony 3846 osób, które ubiegały się o uprawnienia budowlane. Z tej liczby aż 968 osób podchodziło do egzaminu w trybie poprawkowym. Jeśli chodzi o ilość nowych wniosków, to do wspomnianej sesji złożono ich 2960 (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Wynik egzaminu ustnego

Uprawnienia budowlane – podsumowanie 2018 roku

Jeśli chodzi o ustną część egzaminu, to do niej zostało dopuszczonych 3471 osób, przy czym w grupie tej znalazły się również osoby, które zadawały egzamin ustny w trybie poprawkowym (program na egzamin ustny). Średnia zdawalność egzaminu pisemnego została ustalona na poziomie 79,03%. W przypadku egzaminu ustnego wynik było nieco niższy i wyniósł 74,36% (promocja 3 w 1). Po obu częściach egzaminy uprawnienia budowlane uzyskało 2581 osób, którym decyzje zostały już wręczone. Łącznie od roku 2003 do roku 2018 nadanych zostało aż 69 969 uprawnień budowlanych, co oznacza, że tyle właśnie osób ma prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Biorąc pod uwagę liczbę decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przez poszczególne okręgowe izby inżynierów budownictwa, wygląda to następująco:
• 382 – Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (segregator),
• 275 – Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
• 264 – Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
• 220 – Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
• 215 – Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (opinie).
Postępowanie w zakresie nadawania uprawnienia budowlanych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa jest zawsze prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Wynika to z faktu, że uprawnienia to gwarancja i świadectwo potwierdzające, że dana osoba ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ponosi odpowiedzialność za pracę, którą wykonuje.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami