Pręty oporowe

Pręty oporowe

W przypadku kiedy ściany budcwli zostały wykonane, a ogólny pomost roboczy ma być wykorzystany jako deskowanie stropu nad budowlą, stosuje się zawieszenie tarcz deskowania ślizgowego na ścianach za pośrednictwem prętów oporowych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Pręty oporowe wykonuje się ze stali okrągłej, prętowej zwykle zbrojeniowej o odpowiedniej średnicy w granicach 16-20 mm, z jednym końcem zaostrzonym, o długości do 80 cm.
W przypadku stosowania prętów oporowych należy betonowanie ścian przerwać na poziomie ok. 10 cm pod poziomem dolnej powierzchni górnych wieńców (krążyn) lub - w szczególnych przypadkach - dolnych wieńców.

Następnie po wykonaniu podniesienia deskowań o ok. 8 cm w ciągu 3-4 godz. z rusztowań wiszących wbija się pręty oporowe między klepki pod krążynami przez uprzednio wykonane otwory w obu tarczach deskowań ślizgowych.
Następnie zabetonowuje się odcinek ścianek na wysokości 10 cm, tak aby pręty oporowe znalazły się w betonie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W okresie około 3 godz. po betonowaniu pręty oporowe powinny być pobijane kilkakrotnie w celu uniemożliwienia przyczepności do nich betonu.

Zawieszenie tarcz deskowań ślizgowych pozwala zdemontować pręty niosące, dźwigników z osprzętem, ramy dźwigników i inne urządzenia, pozwalając na betonowanie stropu, gzymsu itp.
Pręty oporowe wyciągane są po stwardnieniu stropu, zdemontowaniu deskowań stropu, tarcz deskowania i rusztowań wiszących przynajmniej z jednej strony ściany.
Wyciąganie prętów niosących ze ścian. Wyciąganie prętów niosących ze ścian jest możliwe dzięki temu, że w trakcie wykonywania ścian budowli pozostawia się w betonie szczelinę wokół prętów niosących.

Szczelinę tę uzyskuje się za pomocą specjalnej osłonki - rurki obejmującej pręt na długości ok. 140 cm i zawieszonej do urządzeń ślizgowych. W miarę podnoszenia do góry urządzeń ślizgowych, podciągana jest również z nimi i osłonka, która w dolnej warstwie dostatecznie stwardniałego betonu pozostawia po sobie wokół pręta szczelinę. Powstają więc warunki, w których pręt niosący jest na całej swej długości - wysokości niezabetonowany (wolny), co pozwala
w późniejszym etapie robót na jego wyciągnięcie po wykonaniu ścian w ślizgu. W tym stanie rzeczy pręty te są traktowane jak sprzęt inwentaryzowany (uprawnienia budowlane).

Osłonki

Osłonki - rurki osłaniające pręty niosące przed przyczepnością betonu stosuje się przy dźwignikach śrubowych oraz hydraulicznych. Osłonki - rurki mają grubość ścianki 1-2 mm, ich średnica wewnętrzna jest większa o 3 mm od średnicy pręta niosącego. Osłonki te nakładane są na pręty niosące pod dźwignikiem (program egzamin ustny).
Przy stosowaniu dźwigników śrubowych osłonki te mogą być przymocowane przez przyspawanie do zacisku tulejowego łub najlepiej za pośrednictwem przyspawanych wąsów, mogą być one także przymocowane na śrubki do dolnych kleszczy ramy dźwignika.
Przy stosowaniu dźwigników hydraulicznych osłonki przymocowane są do dna samych dźwigników (opinie o programie).

Wyciąganie prętów niosących przy dźwignikach śrubowych, przy zastosowaniu osłonek może odbywać się pojedynczo za pomocą dodatkowego zacisku, umieszczonego ponad dźwignikiem oraz uchwytu przytrzymującego pręt przed jego opadnięciem. Wyciąganie prętów może również odbywać się za pomocą dźwigni i pręta założonego na pręt lub wyciągarki ręcznej typu CS-2.
Przy dźwignikach hydraulicznych wyciąganie prętów niosących odbywa się za pomocą samego dźwignika. W tym przypadku osłonka powinna być odłączona od dna dźwignika a dźwignik odłączony od sieci instalacji hydraulicznej i ramy (segregator aktów prawnych).
Dźwignik wyciąga się z pręta niosącego do góry, a następnie nasuwa się go z powrotem na pręt, lecz w odwróconej pozycji przymocowując go na śruby do ram. W dalszej operacji dźwigniki podłącza się do sieci.

Należy zwrócić specjalną uwagę w momencie zakończenia robót ślizgowych, by beton nie przywarł do osłonki jak również aby deskowanie ślizgowe oparte było na prętach oporowych lub - po wyciągnięciu ślizgu - na ścianach za pośrednictwem poprzecznie podłużnych beleczek (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !