Pręty poziome

Pręty poziome
Pręty poziome

Pręty poziome 0 10 mm zbiegające się w narożach budynku należy połączyć między sobą drutem wiązałkowym na zakład szerokości ok. 20 cm. Z obu stron naroża należy zamocować dodatkowo odcinki prętów pionowych 0 8 mm, umieszczone między prętami poziomymi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Metodę zabezpieczania ścian tynkiem zbrojonym bez warstwy ocieplającej ogranicza się do stosowania przy zabezpieczaniu ścian z elementów z betonu komórkowego. Metodę tę zaleca się przy słabych podłożach, np. spękanych lub wykazujących tendencję do łuszczenia i pylenia. Jest ona szczególnie przydatna przy zabezpieczaniu ścian z nie wyprawionych elementów z betonu komórkowego o gładkich powierzchniach, które nie gwarantują pełnej przyczepności między tynkiem i podłożem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Istota metody polega na pokryciu powierzchni zewnętrznych ścian budynku ciągłą bezspoinową wyprawą zabezpieczającą, składającą się z następujących warstw:

  • powłoki z masy klejącej,
  • warstwy styropianu,
  • siatki z włókna szklanego wtopionej w masie klejącej,
  • zewnętrznej warstwy fakturowej (uprawnienia budowlane).

Powłoka z masy klejącej stanowi podkład do naklejenia na powierzchni ściany warstwy zabezpieczającej.

Warstwa styropianu stanowi izolację cieplną i jednocześnie eliminuje koncentrację naprężeń w cienkiej warstwie wyprawy zewnętrznej. Siatka z włókna szklanego spełnia rolę zbrojenia przenoszącego naprężenia cieplne w cienkiej warstwie wyprawy nałożonej na styropian. Zewnętrzna wyprawa fakturowa ma na celu zabezpieczenie ściany przed przenikaniem wody opadowej przez powierzchnię, jak i nadanie elewacji odpowiednich walorów kolorystycznych. Fakturę elewacyjną wykonuje się z płynnej tapety (program egzamin ustny). Badania wykazują, że po upływie 6 lat od chwili zastosowania faktura z płynnej tapety zachowuje nadal swoje pełne walory zarówno pod względem trwałości, jak i estetyki wyglądu zewnętrznego.

Kolejność robót zabezpieczających

Kolejność robót zabezpieczających powinna być następująca:

  • prace przygotowawcze,
  • naklejenie płyt styropianowych,
  • naklejenie siatki z włókna szklanego,
  • wykonanie wyprawy z płynnej tapety,
  • wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Przed przystąpieniem do właściwych prac zabezpieczenia ścian lekką wyprawą z płynnej tapety konieczne jest wykonanie odpowiednich prac przygotowawczych (opinie o programie).

Rusztowanie. Montaż rusztowań powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby rusztowania nie uszkadzały nanoszonej warstwy fakturowej. Usunięcie istniejących obróbek blacharskich. Zabezpieczenie ścian budynku lekką wyprawą na styropianie wymaga usunięcia wszystkich obróbek blacharskich podokienników, gzymsów, cokołów, ścianek kolankowych, rynien, rur spustowych itp.

Przygotowanie powierzchni ścian. Polega ono na usunięciu istniejącej farby elewacyjnej, skuciu odparzonych fragmentów wyprawy zewnętrznej oraz dokładnym oczyszczeniu szczotkami drucianymi i odpyleniu całej powierzchni ściany. Łuszczące powłoki malarskie należy zeskrobać i oczyścić. Krawędzie pionowe i poziome ościeży okiennych i balkonowych należy również starannie oczyścić z zaprawy i betonu (segregator aktów prawnych).

Powierzchnie otynkowane, np. na ścianach szczytowych spotykane w niektórych systemach budownictwa, należy dokładnie opukać młotkiem w celu stwierdzenia, czy tynk jest dostatecznie mocno związany z podłożem. Odspojone i słabo związane fragmenty powierzchni tynku należy usunąć, a następnie elewację zmyć strumieniem wody i pozwolić jej wyschnąć. Wszystkie ubytki i nierówności powierzchni ścian i ościeży należy wypełnić zaprawę cementową 1 : 1 z dodatkiem 50% emulsji polioctanowinylowej w ilości 10% masy cementu. Dodatek emulsji stosuje się w celu zwiększenia przyczepności zaprawy do podłoża. Dopuszczalne nierówności tak przygotowanej powierzchni ściany nie mogą przekraczać ± 5 mm (promocja 3 w 1).

W celu uzyskania wyższej jakości podłoża pod styropian zaleca się przetrzeć całą powierzchnię ściany zaprawą cementową z dodatkiem polioctanu winylu w ilości 10% masy cementu lub z dodatkiem farby emulsyjnej Polinit. Zamiast przetarcia tynku można go zagruntować roztworem farby Polinit z wodą w stosunku 1:1.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami