Blog

08.05.2019

Problemy z praktyką zawodową

W artykule znajdziesz:

Problemy z praktyką zawodową

Najwięcej problemów w zakresie przygotowań do zdobycia uprawnień budowlanych generuje praktyka zawodowa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wynika to

Problemy z praktyką zawodową

przede wszystkim z faktu, że w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278), które obowiązuje od 25 września 2014 roku, jest wiele nieścisłości (program na komputer).

Warto więc nieco zgłębić ten temat, aby nie tracić czasu na prace, które do praktyki nie zostaną zaliczone. Podstawowym warunkiem, wymaganym do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia, jest oczywiście odpowiedni czas praktyki zawodowej (program na telefon). Jest logicznie uzasadnione – wszak osoby, które będą sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, muszą nie tylko znać przepisy i zagadnienia teoretyczne związane ze swoją specjalizacją, ale także umieć stosować je w praktyce i posiadać doświadczenie, gwarantujące świadome oraz odpowiedzialne posługiwanie się uprawnieniami (opinie o programie).

Ile musi trwać praktyka?

Kwestie tego, ile musi trwać praktyka zawodowa, znajdują się w Art. 14. pkt 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dokumentowanie praktyki przygotowującej do egzaminu na uprawnienia budowlane można rozpocząć (segregator aktów prawnych):
• po ukończeniu III roku studiów wyższych,
• po uzyskaniu tytułu zawodowego mistrza lub technika albo dyplomu, który potwierdza kwalifikacje na poziomie technika w zawodzie nauczanym.

Praktyka zawodowa musi być potwierdzona przez osobę, która nią kierowała. Obecnie wymagane jest posiadanie oświadczenia, które stanowi potwierdzenie odbycia praktyk (promocja 3 w 1). Opiekun praktyki musi mieć nieograniczone uprawnienia budowlane w specjalności wybranej przez praktykanta. Ważne jest także to, aby osoba kierująca praktyką przez cały okres praktyk była członkiem izby inżynierów budownictwa – oznacza to konieczność opłacenia składek. Tylko wówczas możliwe jest pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program egzamin ustny). Jeśli chodzi o zakres praktyki to musi się on pokrywać z wybraną przez kandydata specjalnością uprawnień budowlanych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami