Próby produkcyjne

Próby produkcyjne

W Katedrze Materiałów Wiążących w Kijowskim Instytucie Politechnicznym przeprowadzono badania otrzymanego klinkieru. Rozdrabniano go w młynie kulowym do całkowitego przejścia przez sito nr 008. Określono normalną konsystencję i czasy wiązania oraz wytrzymałość na ściskanie na próbkach o wymiarach 1,41 x 1,41 x 1,41 cm, przygotowanych z zaczynu cementowego i z zaprawy 1 : 3 (wg GOST 310-60) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Próby produkcyjne, dotyczące otrzymywania cementów zawierających siarczany wykazały łatwość i prostotę technologii. Zestawy spiekają się dobrze, dają napiek na wykładzinie, nie tworzą brył i pierścieni. Wydajność pieców przy produkcji cementów tego rodzaju zwiększa się o 20-30%, a zużycie paliwa zmniejsza się w przybliżeniu o taką samą wartość.
Według wstępnych obliczeń, efekt ekonomiczny w wyniku zmniejszenia się zużycia paliwa przy produkcji 1 min t cementu wyniesie ok. 120 tys. rb. Jeśli zaś uwzględni się dodatkowe zmniejszenie kosztów wytwarzania w związku z wykorzystaniem produktów ubocznych, oszczędność będzie jeszcze większa.
Cement zawierający siarczany, uzyskany z ^surowców o małej zawartości żelaza, jest koloru jasnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jego współczynnik białości wynosi 67-b80%. Dlatego cement taki można z powodzeniem stosować jako spoiwo dekoracyjne.
W produktach hydratacji cementów zawierających siarczany nie występuje uwodniony glinian wapniowy i wodorotlenek wapna, a zatem cementy te są odporne na korozję siarczanową. Próby przeprowadzone przez autora całkowicie potwierdziły to przypuszczenie. Okazało się, że współczynnik odporności cementów zawierających siarczany, przetrzymywanych w 3-5-procentowych roztworach siarczanów sodu i magnezu, wynosi 0,92-^2,75 i pod względem odporności na dziafanie siarczanów cementy te przewyższają znacznie nawet bardzo odporny cement glinowy (uprawnienia budowlane). Cement zawierający siarczany można stosować w warunkach wysokiej mineralizacji wód naturalnych zamiast cementu odpornego na działanie siarczanów.

Zniszczenie włókna szklanego

Przy tym cement taki będzie wykazywał wyższość nad cementem odpornym na działanie siarczanów, polegającą na dostatecznie szybkim narastaniu wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia. Korzystne może okazać się również stosowanie cementu siarczanowego w materiałach kompozytowych (szklanocementowych) (program egzamin ustny).

Wiadomo, że materiały takie uzyskuje się w oparciu o cementy zbrojone włóknem mineralnym trzema metodami:

1) wytworzenie włókien trwałych w środowisku twardniejącego cementu,

2) naniesienie powłok ochronnych na włókna,

3) zastosowanie specjalnych cementów, nie niszczących włókna szklanego (opinie o programie).
Obecnie stosuje się już w praktyce kompozyty szklanocementowe wytwarzane z mieszaniny surowcowej zawierającej jako składnik cement glinowy; w tym przypadku włókno ulega zniszczeniu znacznie wolniej niż w przypadku stosowania klasycznego cementu portlandzkiego.

Zniszczenie włókna szklanego w kompozycie szklanocementowym związane jest przede wszystkim z wysokim wskaźnikiem pH cementu portlandzkiego, wynoszącym 12-4-12,5. Pomiar wskaźnika pH cementu siarczanowego wykazał, że mieści się on w granicach 9,8-10,0, a zatem znajduje się o 2,0-1,5 jednostek poniżej pH cementu portlandzkiego i nieco powyżej cementu glinowego.
Trwałość włókna szklanego w cemencie zawierającym siarczany badano w porównaniu z klasycznym cementem portlandzkim metodą przyspieszoną, opracowaną przez W. Bondara i W. Sierbina. A mianowicie, badano beleczki z cementu, zbrojone włóknem szklanym w ilości 8%, przy czym zastosowano najbardziej rozpowszechnione wówczas włókno ze szkła glinowo-borowo-krzemionkowego (segregator aktów prawnych).

Po przygotowaniu próbek kompozytów szklanocementowych z cementu zawierającego siarczany i z klasycznego cementu portlandzkiego naparzano je przez 8 h w temperaturze 90°C. Autorzy uważają, że takie naparzanie odpowiada normalnym warunkom eksploatacyjnym kompozytów szklanocementowych przez rok. Wytrzymałość naparzanych próbek porównywano z wytrzymałością próbek twardniejących w wodzie przez 28 dni, którą przyjmowano za 100% (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !