Blog

17.05.2023

Proces korozji metalu

W artykule znajdziesz:

Proces korozji metalu

Proces korozji metalu w środowisku wilgotnym może być w uproszczeniu przedstawiony następująco. Powierzchnia metalu nie jest jednorodna, co wynika z jego obróbki mechanicznej, składu, struktury itp. Ponadto zawarte w metalu zanieczyszczenia, niejednakowe warunki obróbki cieplnej, uszkodzenia powierzchni i inne czynniki są powodem niejednakowego stanu elektrochemicznego (program uprawnienia budowlane na komputer). Między różnymi obszarami powierzchni metalu powstają przy zetknięciu z elektrolitem potencjały elektryczne powodujące przepływ prądu. Powstaje więc tzw. ogniwo lokalne, w którego obszarze anodowym prąd wypływa z metalu, a powraca w obszarze katodowym; obwód prądu jest zamknięty przez metal. W obszarach anodowych dodatnio naładowane jony metalu przechodzą do elektrolitu, następuje więc rozpuszczanie metalu, czyli jego korozja.

Reakcja metalu z otaczającym środowiskiem korozyjnym może przybierać różne formy, zależnie od sposobu oddziaływania i od rodzaju produktów korozji (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Klasyfikacja rodzajów korozji może być dokonywana z punktu widzenia objawów, rodzaju środowiska, przyczyn zaatakowania lub skutków zniszczenia.

Najważniejsze i najczęściej występujące rodzaje korozji są następujące:

Korozja równomierna - niszczenie metalu na stosunkowo dużej jego powierzchni.

Korozja wżerowa - korozja lokalna (miejscowa), polegająca na znacznej penetracji w głąb metalu z wytworzeniem wżerów kraterowych (uprawnienia budowlane).

Korozja ogólna - korozja, podczas której na powierzchni metalu nie można rozróżnić obszarów anodowych i katodowych (anody i katody są nierozdzielne).

Korozja lokalna - korozja, podczas której pewna część (części) powierzchni metalu ma charakter anodowy, a inna (inne) - katodowy (program egzamin ustny).

Korozja selektywna - korozja określonych składników strukturalnych metalu.

Korozja międzykrystaliczna - korozja selektywna na granicach ziaren metalu.

Korozja śródkrystaliczna - korozja selektywna przebiegająca wewnątrz ziaren metalu.

Korozja naprężeniowa - pękanie metalu wywołane równoczesnym działaniem korozji i statycznych naprężeń wewnętrznych lub przyłożonych z zewnątrz (opinie o programie).

Korozja szczelinowa

Korozja szczelinowa - korozja lokalna, występująca w szczelinie utworzonej przez dwie powierzchnie, z których przynajmniej jedna jest metalowa; ta postać korozji może występować w szczelinach pod podkładkami, sworzniami itp.

Korozja warstwowa - korozja występująca na prasowanych lub walcowanych częściach metalowych, rozprzestrzeniająca się głównie równolegle do kierunku deformacji.

Korozja osadowa - korozja lokalna wywołana obecnością osadu na powierzchni metalu (segregator aktów prawnych).

Korozja kawitacyjna - korozja lokalna będąca wynikiem współdziałania korozji i erozji przy uderzaniu cieczy o powierzchnię metalu.

Utlenianie wewnętrzne - tworzenie się izolowanych wysepek produktów korozji w głębi fazy metalicznej.

Inne postaci i formy korozji będą omawiane w dalszej części niniejszego rozdziału przy rozważaniach dotyczących wpływu różnych czynników na korozję. Dotyczy to przede wszystkim tzw. korozji tlenowej i wodorowej.

Najgroźniejszą formą korozji jest korozja wżerowa. Jeżeli reakcje między metalem a środowiskiem obejmują całą powierzchnię metalu, to przy takiej korozji ogólnej następuje równomierny ubytek metalu i działanie niszczące korozji może być nawet prawie pomijalne. Natomiast przy korozji lokalnej z powstaniem wżerów korozyjnych na konstrukcji metalowej może nastąpić bardzo szybkie jej zniszczenie, jeżeli jest to np. zbiornik, rurociąg lub inne urządzenie o stosunkowo cienkich ściankach. Wtedy, chociaż ilość utlenionego (rozpuszczonego) metalu może być stosunkowo mała, to w krótkim czasie może nastąpić przedziurawienie ścianki na wylot (promocja 3 w 1).

Przy reakcji korozyjnej naładowane dodatnio jony metalu przechodzą z siatki krystalicznej do roztworu wodnego, który rozpuszcza te jony; w następujących dalej reakcjach chemicznych mogą powstać stałe związki metalu.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami