Blog

30.03.2022

Proces roztworowy

W artykule znajdziesz:

Proces roztworowy

Proces roztworowy - proces chemiczny, w którym biorą udział substancje rozpuszczone lub rozpuszczające się w fazie ciekłej proces stacjonarny - proces stochastyczny, którego zależności probabilistyczne między wartościami realizacji w różnych chwilach czasu zależą od wzajemnego położenia tych chwil, a nie od ich położenia na osi czasu proces stochastyczny - w rachunku prawdopodobieństwa dowolna rodzina zmiennych losowych indeksowanych parametrem t e T\ jeśli T jest liniowo uporządkowany i interpretuje się na ogół jako czas (program uprawnienia budowlane na komputer).

Proces tandemowy - metoda wytapiania stali w piecu podobnym do martenowskiego, zbudowanym z dwu połączonych ze sobą części, z których każda ma własną przestrzeń roboczą proces technologiczny - podstawowa część procesu produkcyjnego, podczas której następuje zmiana kształtu przedmiotu lub jego własności fizycznych, chemicznych i innych proces termodynamiczny - przemiana termodynamiczna proces tlenowy - proces konwertorowy otrzymywania stali poprzez przedmuchiwanie wsadu czystym tlenem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Proces tomasowski - proces konwertorowy otrzymywania stali z płynnej surówki w konwertorach o wyłożeniu zasadowym (dolomitowym), tzw. konwertorach Thomasa proces tropenasowski - odmiana procesu besemerowskiego stosowana w odlewniach staliwa, przy użyciu małych konwertorów z dmuchem bocznym, tzw. konwertorów Tropenasa proces wielkopiecowy - proces wytapiania surówki w wielkim piecu proces wielociałowy - produkcja wielorodna (uprawnienia budowlane).

Proces zimnej rdzennicy, proces cold-box - wykonywanie rdzeni z mas ze spoiwem z żywic syntetycznych; rdzenie utwardzane są na zimno w rdzennicy proces żelgrudowy - redukowanie węglem ubogich kwaśnych rud żelaza lub żelazowoniklowych przy temp. 1200-1300 °C w obrotowych piecach, w wyniku czego otrzymuje się żel- grudę proces żeliwiakowy -. topienie metalu w żeliwiaku (program egzamin ustny).

Procesor

Procesor - podstawowe urządzenie komputera cyfrowego, składające się z jednostki sterującej i arytmometru, wykonujące rozkazy procesy dyssypatywne, zjawiska dyssypatywne - procesy przekazywania materii (np. dyfuzja, termodyfuzja) bądź energii (np. przewodzenie ciepła, efekt Dufoura) wewnątrz układu lub między układem a otoczeniem oraz procesy relaksacyjne (np. reakcje chemiczne) przebiegające w warunkach nierównowagowych procesy przejściowe pola elektromagnetycznego - zjawiska elektryczne lub elektrochemiczne, zachodzące w ośrodkach o przewodnictwie jonowym, elektronowym lub dielektrykach, a także w przestrzeni wokół tych ośrodków podczas przepływu prądu zmiennego i w czasie włączania i wyłączania impulsów elektrycznych działających na ten ośrodek procesy radiolizy pierwotne, procesy radiolizy elementarne - wzbudzenia elektronowe, w szczególności jonizacja, następujące w wyniku oddziaływania jonizującego oraz elektronów wtórnych proch (strzelniczy) - materiał wybuchowy miotający, mało wrażliwy na bodźce mechaniczne i łatwo zapalny; spala się powierzchniowo bez detonacji (opinie o programie).

Proch bezbłyskowy, proch bezpłomienny - proch bezdymny zawierający substancje, które albo obniżają temperaturę gazów poniżej ich temperatury zapłonu albo, ulegając rozpyleniu, działają w mieszaninie gazów jako katalizatory ujemne w reakcji spalania wtórnego, co wyklucza możliwość tworzenia się płomienia wtórnego przy strzale proch bezdymny - proch, który przy spalaniu nie daje pozostałości stałych, powodujących powstawanie dymu (np. proch nitrocelulozowy i nitro- glicerynowy); jest stosowany głównie do broni wojskowej (segregator aktów prawnych).

Proch bezpłomienny - proch bezbłyskowy proch czarny, proch dymny - mieszanina azotanu potasowego, siarki i węgla drzewnego; ma spośród materiałów wybuchowych najniższą siłę wybuchową; p.cz. stosuje się do wyrobu amunicji myśliwskiej, wyrobów pirotechnicznych, lontów górniczych itp. proch degresywny - proch, który spalając się (przy jednakowym ciśnieniu) wytwarza coraz mniejszą masę gazów (produktów spalania w jednostce czasu) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami