Proces technologiczny spawania

Proces technologiczny spawania
Proces technologiczny spawania

Nity nagrzewa się do temperatury 1000-1100°C (barwa jasnożółta) w przenośnych podręcznych kuźniach, ustawionych w pobliżu miejsca nitowania (program uprawnienia budowlane na komputer). Nity o średnicy do 12 mm zaklepuje się na zimno. Do nitowania pneumatycznego stosuje się zazwyczaj młotki pneumatyczne o ciężarze 1~ 12 kG (wydajność zespołu 3-4 osób 30-40 nitów na godzinę). Ciśnienie powietrza we wlocie do młotka powinno wynosić 5-6 at n, przy czym należy je stale kontrolować i odpowiednio regulować (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Proces technologiczny spawania wymaga szczegółowego opracowania obejmującego: wybór metody spawania i elektrod, określenie natężenia prądu oraz ustalenie takiej kolejności nakładania spoin, aby odkształcenia i naprężenia skurczowe przy spawaniu były jak najmniejsze (uprawnienia budowlane).

Jakość połączeń spawanych zależy od wielu czynników, z których najważniejszymi są:

  • rodzaj stali spawanych elementów oraz elektrod,
  • staranność przygotowania styków montażowych (dokładność płaszczyzn stykowych, czystość powierzchni styków itp.),
  • prawidłowość zastosowania procesu technologicznego spawania,
  • kwalifikacje i staranność spawacza (program egzamin ustny).

Niezbędny przekrój spoiny oblicza się w założeniu, że siły działające w przekroju połączenia przenoszone są tylko przez spoinę. Spoiny o znacznym przekroju należy układać warstwami o równomiernym przekroju. W celu podwyższenia jakości spoin oraz zwiększenia wydajności spawania w ostatnich czasach stosuje się (również przy montażu konstrukcji stalowych na placach budowy) spawanie półautomatyczne, a nawet automatyczne (np. przy spawaniu zbiorników o dużych pojemnościach).

Kolejność montażu

Kolejność montażu poszczególnych elementów danej konstrukcji zależna jest od jej układu statycznego i powinna być ustalana z punktu widzenia maksymalnej stateczności montowanej konstrukcji, w ciągu całego czasu trwania montażu oraz zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa wykonywania robót (opinie o programie).

Dla montażu konstrukcji stalowych, charakteryzujących się wielką liczbą elementów składowych i różnorodnością schematów statycznych, konieczne jest specjalne zaprojektowanie kolejności montażu wszystkich rodzajów elementów montowanej konstrukcji. Pracę tę najlepiej przedstawić w postaci schematu kolejności montażu naniesionego na charakterystyczny przekrój poprzeczny czy podłużny montowanej konstrukcji. W przypadku prostych konstrukcji jednokondygnacjowych hal przemysłowych kolejność montażu poszczególnych elementów powinna być następująca: słupy, belki podsuwnicowe lub belki podłużne stężające, wiązary, stężenia, płatwie itp.

Przykładowy schemat kolejności montażu poszczególnych elementów stalowej konstrukcji szkieletowej hali jednonawowej. Montaż typowego przęsła rozpoczyna się od ustawienia słupa 1 rzędu A, który następnie przymocowany jest do poprzednio ustawionego w tym samym rzędzie słupa przy pomocy belki podsuwnicowej 2. Podobnie przebiega montaż słupa 3 i belki podsuwnicowej 4 rzędu B (segregator aktów prawnych). Następnie ustawia się wiązar kratowy 5 wraz ze świetlikiem, który od razu łączy się z poprzednio już ustawionym wiązarem za pomocą tężników podłużnych 6, 7 i 8 poziomych i pochyłych, łączących pasy górne oraz pas górny i pas dolny dwóch sąsiednich wiązarów. Wiązary opiera się na słupach w punktach C, co zapewnia większą ich stateczność. Końcowe odcinki pasa dolnego (a) dostawia się po ustawieniu wiązarów na podporach. W następnej kolejności montuje się wszystkie płatwie podłużne (promocja 3 w 1).

Montaż belki podsuwnicowej zaraz po ustawieniu słupów umożliwia dobre usztywnienie montowanej konstrukcji i pozwala na uniknięcie prowizorycznych stężeń. W montażu konstrukcji połaci dachowej (płatwie i płyty pokrycia dachu) istotne znaczenie ma równomierne obciążenie konstrukcji z obydwu jej stron (montaż płatwi i płyt na przemian od rzędu A i rzędu B). Przygotowanie fundamentów do montażu konstrukcji polega na wyrównaniu powierzchni styku, oczyszczeniu i wyprostowaniu prętów kotwiących oraz naniesieniu w sposób trwały teoretycznych osi kierunkowych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami