Proces twórczości architektonicznej

Proces twórczości architektonicznej

Ta nowa droga od architektury do materiału, oznaczająca możliwość projektowania, zamawiania i otrzymywania sztucznych budowlanych materiałów i wyrobów potrzebnego asortymentu, we właściwej ilości i jakości, otworzy w niedalekiej przyszłości przed architektami szerokie perspektywy twórcze, które obecnie tylko słabo zaznaczyły się w architekturze powietrznej i „błonowej” ze zbrojonych tworzyw sztucznych (przekrycia pneumatyczne i konstrukcje błonowe), ale których nie sposób ocenić (program uprawnienia budowlane na komputer).

Nie ulega wątpliwości, że dzięki tym nieograniczonym możliwościom, które otwierają się z chwilą wdrożenia do praktyki architektoniczno-budowlanej najnowszych materiałów z wyznaczonymi przez samych architektów optymalnymi właściwościami, zmieni się również sam proces twórczości architektonicznej. Inne staną się drogi tworzenia i rozwoju nowych konstrukcji i nowych form architektonicznych, jeszcze głębsze i bardziej interesujące staną się kontakty twórcze architekta-projektanta z twórcami nowych materiałów i tymi, którzy stosują je na taśmie budowlanej. Jeszcze bardziej wzrosną przy tym wymagania w zakresie zawodowego przygotowania architekta, poziomu jego umiejętności i wiedzy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Od materiału do architektury architekci szli przez wieki i tysiąclecia. Ogromne doświadczenie nagromadzone na tej drodze pomaga im również dzisiaj opanować dziesiątki, setki nowych materiałów tworzonych rokrocznie w różnych gałęziach przemysłu do różnych celów. Jednakże wielowiekowe doświadczenie wyrobiło u architektów nawyk użytkowania tylko tego, co dawniej hojnie dostarczała natura, a teraz daje przemysł. W przemyśle natomiast utarło się przekonanie, że wszystko, co on tworzy, wcześniej lub później znajdzie zastosowanie w budownictwie. Iść tą drogą i dzisiaj byłoby niezgodne z postępem. Produkować masowo w sposób przemysłowy wyroby tylko na zamówienie architektów i tylko potrzebnego asortymentu i gatunku to wymaganie czasu, które zmusza ich do łamania starych nawyków i tradycji (uprawnienia budowlane).

Stale podnosić jakość architektury to ogólne zadanie, jakie stoi obecnie przed architektami. Ponieważ jakość materiałów i wyrobów budowlanych jest na równi z jakością projektów i jakością robót budowlanych jednym z głównych składników określających ogólny poziom jakości obiektów architektonicznych, wkład twórczy architektów w formowanie nowej palety materiałowej staje się ważnym ogniwem w rozwiązaniu tego nie cierpiącego zwłoki zadania (program egzamin ustny).

Wysoka jakość architektury

W książce tej zostały rozpatrzone główne problemy wzajemnego powiązania materiału i architektury w przeszłej, teraźniejszej i przyszłej praktyce architektoniczno-budowlanej. Jednak autor miał również inny cel nie związany bezpośrednio z zasadniczą treścią książki. Tutaj również uczyniono próbę określenia nie cierpiących zwłoki zagadnień i metod ważniejszych badań architektoniczno-budowlanych oraz celowości stałego udziału architekta w opracowaniu i wdrażaniu nowych efektywnych materiałów, odpowiadających wymaganiom masowego budownictwa uprzemysłowionego (opinie o programie).

Niektóre propozycje autora zostały już zaakceptowane: zaczął działać system „technicznych zadań” architektoniczno-budowlanych zamówień dla przemysłu materiałów budowlanych na nową produkcję branży; zasadniczo zaaprobowano metodyczne zasady ,,architektonicznego projektowania” nowych materiałów i wyrobów z zawczasu założonymi parametrami właściwości; zatwierdzony został nowy program wykładów architektonicznego materiałoznawstwa, gruntownie zmieniający charakter przygotowania architekta do współpracy z przemysłem; Gosstroj przystąpił do utworzenia międzyresortowego organu (rady) zespołowego długotreminowego prognozowania zaplecza budownictwa i architektury (segregator aktów prawnych). Dała już pozytywny wynik aktywna pozycja Stowarzyszenia Architektów w sprawie ustanowienia stałych twórczych kontaktów projektantów, budowniczych, pracowników przemysłu budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych.

Dobry początek i entuzjazm, jaki towarzyszy działaniu opanowywania przez architektów radzieckich osiągnięć techniki i nowych materiałów budowlanych, przekonują o tym, że architekci wkrótce uzyskają utracony niegdyś tytuł głównych budowniczych dyrygentów i jednocześnie wykonawców w złożonym zespole twórców współczesnej architektury od opracowania projektu i materiału aż do wyposażenia wybudowanych obiektów i ścisłego nadzoru autorskiego nad ich eksploatacją. Doskonała zaś jakość materiałów i wyrobów budowlanych przygotowanych pod kontrolą i przy udziale architekta stanowić będzie jeszcze jedną niezawodną gwarancję wysokiej jakości architektury (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !