Procesy korozyjne

Procesy korozyjne

Zanieczyszczona przez gazy spalinowe i popioły lotne, np. atmosfera w okręgach, w których występuje ciężki przemysł i przemysł podstawowy surowców, jak również atmosfera w przemysłowych dzielnicach miast i w portach, o dużej stałej wilgotności, np. atmosfera w dolinach rzek, nad jeziorami i morzami. Działanie korozyjne wody i zanieczyszczeń powietrza będzie rozpatrzone w następnym temacie.
Wskazówki te mają was tylko wprowadzić do tematu, gdyż podany i przerobiony dotychczas materiał powinien dać wam już spory zasób wiedzy o korozji atmosferycznej (program uprawnienia budowlane na komputer). Dlatego też przy rozwiązywaniu następnych zadań należy wykorzystać podane poprzednio wiadomości. Przez rozwiązanie tych zadań uporządkujecie nabytą dotychczas wiedzę o korozji atmosferycznej. Następne zadania dotyczą agresywnych wpływów składników atmosfery na metale: żelazo (stal węglową), aluminium, cynk i miedź.

Zęby móc określić źródła jej powstawania i stopień nasycenia powietrza musicie zająć się w kilku następnych zadaniach niektórymi zjawiskami meteorologicznymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zawarta w powietrzu wilgoć, występująca nie tylko w postaci pary modnej, lecz również w postaci deszczu, śniegu, rosy itd., ma bardzo duży wpływ na powstawanie korozji atmosferycznej. Jej wielostronny udział w różnych uprzednio przedstawionych procesach korozyjnych może być sprowadzony do trzech sposobów działania:

  • jako środowiska umożliwiającego powstawanie procesów korozyj- D “tych, np. przy tworzeniu ogniw korozyjnych;
  • jako rozpuszczalnika substancji agresywnych, np. tlenu z powietrza zanieczyszczeń powietrza;
  • jako części składowej agresywnie działających substancji, np. z wody C 1 8, C02 powstaje H2CO , (uprawnienia budowlane).

Działanie wilgoci atmosferycznej, jako czynnika agresywnego lub składnika substancji agresywnych, zalezy od zawartości wilgoci w powietrzu, która może być mierzona jako:

  • wilgotność absolutna, tj. ilość gramów pary wodnej w 1 m3 D powietrza (g/m3); w naszym klimacie zawartość ta waha się w granicach od 0,1 do 25 g/m3 (program egzamin ustny);
  • wilgotność maksymalna, tj. największa ilość pary wodnej, jaka D może być zawarta w 1 m3 powietrza w danej temperaturze (ilość pary nasycająca powietrze bezpośrednio przed początkiem wydzielania jej w postaci mgły, chmur, deszczu itp.).

Wartość wilgotności

Wartość wilgotności względnej nie jest stała dla powietrza o danej wilgotności absolutnej. W miarę oziębiania powietrza jego wilgotność względna wzrasta i może osiągnąć wartość 100%, po czym następuje wykraplanie się pary wodnej w postaci wody (kondensatu), np. przy nagłym obniżeniu się temperatury w pomieszczeniu lub przy powierzchniach rurociągów na oziębionych powierzchniach skrapla się woda kondensacyjna w postaci rosy lub szronu (opinie o programie).

Zmierzona wilgotność absolutna powietrza przy temperaturze 15°C wynosi 9,6 g/m3. Wilgotność maksymalna przy tej temperaturze wynosi

Jaka będzie wilgotność względna powietrza, gdy:

  • wilgotność absolutna równa się 1,2 g/m3, wilgotność maksymalna - 3,5 g/m3?
  • wilgotność absolutna równa się 14,0 g/m3, wilgotność maksymalna - 22,8 g/m3?
  • wilgotność absolutna równa się 2,1 g/m3, temperatura - 5°C (wartość wilgotności maksymalnej weźcie ze schematu 12) (segregator aktów prawnych)?
  • wilgotność absolutna równa się 9,5 g/m3, temperatura -20°C? Wilgotność względną powietrza należy uwzględniać przy wykonywaniu robót przeciwkorozyjnych, np. przy wilgotności względnej powietrza przekraczającej 85% nie powinno się wykonywać żadnych powłok ochronnych.

Woda kondensacyjna, która może tworzyć się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, działa szczególnie agresywnie. Przy dużej pomiędzy temperaturą wilgotnego powietrza a temperaturą metalu na powierzchni metalu skrapla się (kondensuje) para wodna pochodząca z powietrza(promocja 3 w 1).

Wynikają z tego ważne wnioski, które powinniście poznać przy rozwiązywaniu następnego zadania. Zadanie to dotyczy warunków tworzenia się wody kondensacyjnej pomieszczeniach z wysoką wilgotnością względną powietrza.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !