Blog

Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 10
23.02.2022

Procesy korozyjne

W artykule znajdziesz:

Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 11
Procesy korozyjne

Zanieczyszczona przez gazy spalinowe i popioły lotne, np. atmosfera w okręgach, w których występuje ciężki przemysł i przemysł podstawowy surowców, jak również atmosfera w przemysłowych dzielnicach miast i w portach, o dużej stałej wilgotności, np. atmosfera w dolinach rzek, nad jeziorami i morzami. Działanie korozyjne wody i zanieczyszczeń powietrza będzie rozpatrzone w następnym temacie.
Wskazówki te mają was tylko wprowadzić do tematu, gdyż podany i przerobiony dotychczas materiał powinien dać wam już spory zasób wiedzy o korozji atmosferycznej (program uprawnienia budowlane na komputer). Dlatego też przy rozwiązywaniu następnych zadań należy wykorzystać podane poprzednio wiadomości. Przez rozwiązanie tych zadań uporządkujecie nabytą dotychczas wiedzę o korozji atmosferycznej. Następne zadania dotyczą agresywnych wpływów składników atmosfery na metale: żelazo (stal węglową), aluminium, cynk i miedź.

Zęby móc określić źródła jej powstawania i stopień nasycenia powietrza musicie zająć się w kilku następnych zadaniach niektórymi zjawiskami meteorologicznymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zawarta w powietrzu wilgoć, występująca nie tylko w postaci pary modnej, lecz również w postaci deszczu, śniegu, rosy itd., ma bardzo duży wpływ na powstawanie korozji atmosferycznej. Jej wielostronny udział w różnych uprzednio przedstawionych procesach korozyjnych może być sprowadzony do trzech sposobów działania:

  • jako środowiska umożliwiającego powstawanie procesów korozyj- D “tych, np. przy tworzeniu ogniw korozyjnych;
  • jako rozpuszczalnika substancji agresywnych, np. tlenu z powietrza zanieczyszczeń powietrza;
  • jako części składowej agresywnie działających substancji, np. z wody C 1 8, C02 powstaje H2CO , (uprawnienia budowlane).

Działanie wilgoci atmosferycznej, jako czynnika agresywnego lub składnika substancji agresywnych, zalezy od zawartości wilgoci w powietrzu, która może być mierzona jako:

  • wilgotność absolutna, tj. ilość gramów pary wodnej w 1 m3 D powietrza (g/m3); w naszym klimacie zawartość ta waha się w granicach od 0,1 do 25 g/m3 (program egzamin ustny);
  • wilgotność maksymalna, tj. największa ilość pary wodnej, jaka D może być zawarta w 1 m3 powietrza w danej temperaturze (ilość pary nasycająca powietrze bezpośrednio przed początkiem wydzielania jej w postaci mgły, chmur, deszczu itp.).

Wartość wilgotności

Wartość wilgotności względnej nie jest stała dla powietrza o danej wilgotności absolutnej. W miarę oziębiania powietrza jego wilgotność względna wzrasta i może osiągnąć wartość 100%, po czym następuje wykraplanie się pary wodnej w postaci wody (kondensatu), np. przy nagłym obniżeniu się temperatury w pomieszczeniu lub przy powierzchniach rurociągów na oziębionych powierzchniach skrapla się woda kondensacyjna w postaci rosy lub szronu (opinie o programie).

Zmierzona wilgotność absolutna powietrza przy temperaturze 15°C wynosi 9,6 g/m3. Wilgotność maksymalna przy tej temperaturze wynosi

Jaka będzie wilgotność względna powietrza, gdy:

  • wilgotność absolutna równa się 1,2 g/m3, wilgotność maksymalna - 3,5 g/m3?
  • wilgotność absolutna równa się 14,0 g/m3, wilgotność maksymalna - 22,8 g/m3?
  • wilgotność absolutna równa się 2,1 g/m3, temperatura - 5°C (wartość wilgotności maksymalnej weźcie ze schematu 12) (segregator aktów prawnych)?
  • wilgotność absolutna równa się 9,5 g/m3, temperatura -20°C? Wilgotność względną powietrza należy uwzględniać przy wykonywaniu robót przeciwkorozyjnych, np. przy wilgotności względnej powietrza przekraczającej 85% nie powinno się wykonywać żadnych powłok ochronnych.

Woda kondensacyjna, która może tworzyć się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, działa szczególnie agresywnie. Przy dużej pomiędzy temperaturą wilgotnego powietrza a temperaturą metalu na powierzchni metalu skrapla się (kondensuje) para wodna pochodząca z powietrza(promocja 3 w 1).

Wynikają z tego ważne wnioski, które powinniście poznać przy rozwiązywaniu następnego zadania. Zadanie to dotyczy warunków tworzenia się wody kondensacyjnej pomieszczeniach z wysoką wilgotnością względną powietrza.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 16 Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 17 Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 18
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 19
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 20 Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 21 Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 22
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 32 Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 33 Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 34
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 35
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 36 Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 37 Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 38
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rusztowanie na stojakach zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami