Procesy korozyjne

Procesy korozyjne

Zanieczyszczona przez gazy spalinowe i popioły lotne, np. atmosfera w okręgach, w których występuje ciężki przemysł i przemysł podstawowy surowców, jak również atmosfera w przemysłowych dzielnicach miast i w portach, o dużej stałej wilgotności, np. atmosfera w dolinach rzek, nad jeziorami i morzami. Działanie korozyjne wody i zanieczyszczeń powietrza będzie rozpatrzone w następnym temacie.
Wskazówki te mają was tylko wprowadzić do tematu, gdyż podany i przerobiony dotychczas materiał powinien dać wam już spory zasób wiedzy o korozji atmosferycznej (program uprawnienia budowlane na komputer). Dlatego też przy rozwiązywaniu następnych zadań należy wykorzystać podane poprzednio wiadomości. Przez rozwiązanie tych zadań uporządkujecie nabytą dotychczas wiedzę o korozji atmosferycznej. Następne zadania dotyczą agresywnych wpływów składników atmosfery na metale: żelazo (stal węglową), aluminium, cynk i miedź.

Zęby móc określić źródła jej powstawania i stopień nasycenia powietrza musicie zająć się w kilku następnych zadaniach niektórymi zjawiskami meteorologicznymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zawarta w powietrzu wilgoć, występująca nie tylko w postaci pary modnej, lecz również w postaci deszczu, śniegu, rosy itd., ma bardzo duży wpływ na powstawanie korozji atmosferycznej. Jej wielostronny udział w różnych uprzednio przedstawionych procesach korozyjnych może być sprowadzony do trzech sposobów działania:

  • jako środowiska umożliwiającego powstawanie procesów korozyj- D “tych, np. przy tworzeniu ogniw korozyjnych;
  • jako rozpuszczalnika substancji agresywnych, np. tlenu z powietrza zanieczyszczeń powietrza;
  • jako części składowej agresywnie działających substancji, np. z wody C 1 8, C02 powstaje H2CO , (uprawnienia budowlane).

Działanie wilgoci atmosferycznej, jako czynnika agresywnego lub składnika substancji agresywnych, zalezy od zawartości wilgoci w powietrzu, która może być mierzona jako:

  • wilgotność absolutna, tj. ilość gramów pary wodnej w 1 m3 D powietrza (g/m3); w naszym klimacie zawartość ta waha się w granicach od 0,1 do 25 g/m3 (program egzamin ustny);
  • wilgotność maksymalna, tj. największa ilość pary wodnej, jaka D może być zawarta w 1 m3 powietrza w danej temperaturze (ilość pary nasycająca powietrze bezpośrednio przed początkiem wydzielania jej w postaci mgły, chmur, deszczu itp.).

Wartość wilgotności

Wartość wilgotności względnej nie jest stała dla powietrza o danej wilgotności absolutnej. W miarę oziębiania powietrza jego wilgotność względna wzrasta i może osiągnąć wartość 100%, po czym następuje wykraplanie się pary wodnej w postaci wody (kondensatu), np. przy nagłym obniżeniu się temperatury w pomieszczeniu lub przy powierzchniach rurociągów na oziębionych powierzchniach skrapla się woda kondensacyjna w postaci rosy lub szronu (opinie o programie).

Zmierzona wilgotność absolutna powietrza przy temperaturze 15°C wynosi 9,6 g/m3. Wilgotność maksymalna przy tej temperaturze wynosi

Jaka będzie wilgotność względna powietrza, gdy:

  • wilgotność absolutna równa się 1,2 g/m3, wilgotność maksymalna - 3,5 g/m3?
  • wilgotność absolutna równa się 14,0 g/m3, wilgotność maksymalna - 22,8 g/m3?
  • wilgotność absolutna równa się 2,1 g/m3, temperatura - 5°C (wartość wilgotności maksymalnej weźcie ze schematu 12) (segregator aktów prawnych)?
  • wilgotność absolutna równa się 9,5 g/m3, temperatura -20°C? Wilgotność względną powietrza należy uwzględniać przy wykonywaniu robót przeciwkorozyjnych, np. przy wilgotności względnej powietrza przekraczającej 85% nie powinno się wykonywać żadnych powłok ochronnych.

Woda kondensacyjna, która może tworzyć się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, działa szczególnie agresywnie. Przy dużej pomiędzy temperaturą wilgotnego powietrza a temperaturą metalu na powierzchni metalu skrapla się (kondensuje) para wodna pochodząca z powietrza(promocja 3 w 1).

Wynikają z tego ważne wnioski, które powinniście poznać przy rozwiązywaniu następnego zadania. Zadanie to dotyczy warunków tworzenia się wody kondensacyjnej pomieszczeniach z wysoką wilgotnością względną powietrza.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami