Blog

15.01.2021

Procesy pomocnicze

Procesy pomocnicze

Procesy pomocnicze

Procesy pomocnicze wspomagają wszystkie procesy podstawowe w systemie produkcyjnym. Zasilają je swoimi półfabrykatami i produktami, usługami i informacjami. Przygotowane w zakładach produkcji pomocniczej półfabrykaty i materiały dostarczane są na plac budowy, skąd środkami transportu wewnętrznego przemieszczane na obiekt - w miejsce wbudowania. Złożoność procesów transportowych w robotach monolitycznych tkwi w tym, że niektórych produktów nie można (ze względów technologicznych) przechowywać w magazynach pośrednich na placu budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dotyczy to na przykład betonu towarowego - podstawowego tworzywa w konstrukcjach monolitycznych. Szczególnym wymogiem technologicznym jest czas transportu mieszanki betonowej. Czas upływający od momentu przygotowania mieszanki (pierwszego zarobu) do chwili jej wbudowania powinien być krótszy od czasu wiązania betonu w określonych warunkach klimatycznych. Dodatkowo podczas przemieszczania należy spełnić wymagania w zakresie konsystencji i temperatury mieszanki betonowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jak zatem widać, w złożonym procesie robót monolitycznych bardzo ważną rolę odgrywa logistyka. Przyjęto definicję European Logistics Association: Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, realizację i kontrolę przepływu towarów począwszy od ich wytworzenia i nabycia, przez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem jest zaspokojenie wymagań rynku przy minimalnych kosztach i minimalnym zaangażowaniu kapitału. W literaturze anglojęzycznej używa się pojęcia supply chain (łańcuch dostaw).

Logistyka według tej definicji ma szerszy zakres i uwzględnia: źródła surowców, politykę zakupów i gromadzenia surowców, przepływ materiałów wewnątrz przedsiębiorstwa, a także przechowywanie końcowe produktów, dystrybucję, magazynowanie i transport (uprawnienia budowlane).
W przypadku robót monolitycznych logistyka rozumiana jest jako zintegrowany system zarządzania strukturą procesów przepływów informacyjnych i towarowych w skali budowy. Schemat „przenikania się” procesów logistycznych i produkcyjnych występujących w złożonym procesie robót monolitycznych.

W systemie budowy (w rozumieniu czynnościowym) obiektu wyodrębnia się dwa podsystemy: produkcyjny i logistyczny. Złożony proces robót monolitycznych należy rozpatrywać jako system logistyczo-produkcyjny (program egzamin ustny).

Roboty monolityczne

Na podstawie informacji uzyskanych z systemu produkcyjnego (np. o intensywności zużycia materiałów, półfabrykatów), informacji z otoczenia (np. o uzyskiwaniu rabatów od dostawców) oraz informacji z systemu logistycznego (np. o kosztach logistycznych), jednostka decyzyjna oddziałuje na system logistyczny za pomocą zmian w wartościach sterujących (np. wielkości zamówienia lub terminu zamówienia) (opinie o programie). Zakłada się, że system produkcyjny oddziałuje na system logistyczny za pośrednictwem jednostki decyzyjnej.

Oceny systemu złożonego procesu robót monolitycznych dokonuje się według następujących kryteriów:
- kosztów realizacji,
- produktywności (wydajności),
- jakości.

Na koszty realizacji złożonego procesu robót monolitycznych składają się:
- koszty systemu produkcyjnego, w których największe są koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu,
- koszty systemu logistycznego, z których największe to: koszty dostaw, koszty utrzymania zapasów, koszty wyczerpania zapasów (segregator aktów prawnych).
W procesie produkcji techniczna współzależność między strumieniami nakładów czynników produkcji X a strumieniami produktów, czyli relacja X/Y ma istotne znaczenie organizatorskie i nazywana jest produktywnością.

Niemal we wszystkich krajach wysokorozwiniętych przemysłowo uważa się produktywność za jedno z podstawowych kryteriów oceny funkcjonowania systemów produkcyjnych. W podręcznikach i projektach wykonywania obiektów budowlanych za miarę wykorzystania zasobów produkcyjnych i sprawności organizacji przyjmujemy przeważnie wydajność (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami