Blog

31.01.2020

Produkcja elementów płytowych

Produkcja elementów płytowych

Produkcja elementów płytowych

Produkcja elementów płytowych w formach poziomych należy do najbardziej rozpowszechnionych. Metoda wytwarzania płyt w położeniu poziomym jest metodą uniwersalną (program uprawnienia budowlane na komputer). W położeniu poziomym można bowiem produkować elementy płytowe w pojedynczych formach stałych i rozbieralnych, ruchomych i nieruchomych, można je wytwarzać zarówno przy zastosowaniu procesów technologicznych niezmechanizowanych lub o niskiej mechanizacji, jak i wysoko zmechanizowanych, a nawet zautomatyzowanych. W położeniu poziomym produkuje się elementy płytowe w formach, na matrycach, podobnie jak i płyty żebrowe, w formach bateryjnych oraz w stosach. Sposób produkcji w położeniu poziomym, omawiany bliżej w niniejszym rozdziale, stosowany jest nie tylko do wytwarzania elementów blokowych i płytowych pełnych, lecz i do wykonywania elementów płytowych otworowych i płyt żebrowych, a także do produkcji wielu innego rodzaju prefabrykatów, przy czym wszystkie niemal typy prefabrykatów prętowych wytwarzane są w formach poziomych, pojedynczych lub bateryjnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Sposób produkcji w formach poziomych nadaje się specjalnie do produkcji płyt pełnych wielowarstwowych oraz płyt kanałowych wielowarstwowych. Dlatego też elementy płytowe wielowarstwowe są niemal wyłącznie produkowane w formach poziomych. Dlatego też formy uchylne można uważać za pewną odmianę form poziomych (uprawnienia budowlane).

Do formowania i zagęszczenia elementów w formach poziomych stosowane są niemal wszystkie znane urządzenia do wibrowania, jak stoły wibracyjne, wibratory powierzchniowe, wibratory przyczepne, wibratory pogrążalne. Największe jednak zastosowanie mają tu stoły wibracyjne.

obróbki termicznej w metodach produkcji z użyciem form poziomych stosowane są również różne sposoby sztucznego przyspieszonego dojrzewania, jak naparzanie niskoprężne, elektronagrzewane, obróbka termiczna promieniami podczerwonymi itp. (program egzamin ustny).

Metody produkcyjne

Rozróżniamy tu następujące, najczęściej stosowane metody produkcyjne:
- produkcja elementów na stałych stanowiskach roboczych w formach stałych, na stendach i w matrycach stałych,
- produkcja elementów w formach ruchomych o częściowej mechanizacji,
- produkcja elementów w formach ruchomych zmechanizowanych (metoda taśmowa).

Są również do produkcji płyt ściennych i bloków inne metody wysoko zmechanizowanej produkcji w formach lub matrycach o podobnych procesach technologicznych, jakie używane są w produkcji innego rodzaju elementów płytowych żebrowych lub otworowych. Dotychczas podstawową i główną przeszkodą w rozwoju metod produkcji w formach poziomych przy wytwarzaniu wielkopłytowych elementów, zwłaszcza do ścian wewnętrznych, były trudności w utrzymaniu założonych tolerancji grubości płyty oraz trudności uzyskania płaskiej i gładkiej powierzchni (opinie o programie). Trudności te zostały w niektórych nowoczesnych metodach usunięte. I tak np. firma Arbau produkuje cały zestaw urządzeń do formowania poziomego, który składa się z różnego rodzaju zasypników, urządzeń zagęszczających i wygładzających (dwuwałkowe, walcowe, listwowe). Stosuje się również specjalną instalację do tzw. plastyfikacji powierzchniowej warstwy przylegającej do dna formy, co zapobiega przywieraniu cząsteczek betonu do formy.

płyt falistych na stałych stanowiskach roboczych. Metoda stanowiskowa produkcji jest bardzo szeroko stosowana w przypadku występowania w asortymencie produkcji wielu typów prefabrykatów o stosunkowo niedużym zapotrzebowaniu, co nie pozwala na zaprojektowanie wytwórni o wysokim stopniu mechanizacji. Dlatego też metoda stanowiskowa znalazła zastosowanie niemal wyłącznie w produkcji poligonowej (segregator aktów prawnych).

Prócz tych płyt produkowane są również elementy uzupełniające konieczne dla danej konstrukcji, jak belki gzymsowe (6,0 X 0,25 X 0,45 m), elementy łukowe, ramy i słupy.

Produkcja elementów odbywa się metodą poligonową na betonowym podłożu, przy czym powierzchnia linii technologicznej podzielona jest na dwa odcinki, przeznaczone do produkcji obydwu rodzajów płyt. Płyty faliste usztywniane są żebrami skrajnymi. Wykonuje się je na matrycach żelbetowych z betonu o marce 200 z wbetonowanymi wężów- nicami grzejnymi do obróbki termicznej. Matryce te ustawione są na żelbetowym fundamencie prefabrykowanym (promocja 3 w 1). Formy boczne wykonywane są ze stali.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami