Produkcja elementów ściennych wielowarstwowych

Produkcja elementów ściennych wielowarstwowych

Zasadniczo formy uchylne używane są przede wszystkim do produkcji elementów ściennych wielowarstwowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Do takich elementów należą przede
wszystkim wielkie płyty ścian zewnętrznych, składające się np. z czterech warstw: nośnej betonowej, izolacyjnej, faktury zewnętrznej i warstwy wykończeniowej wewnętrznej (wyprawy).

Płyty ścienne zewnętrzne wyposażone są ponadto w okna i drzwi, których osadzenie w metodzie produkcji za pomocą form bateryjnych pionowych nie jest - technicznie biorąc - możliwe.

Formy uchylne stosowane są do wielu innych typów elementów wielkowymiarowych, wykonywanych z kilku warstw, jak np. płyty ścienne na klatki schodowe, płyty ścian szczytowych, płyty stropowe wykładane płytkami, płyty stropowe z posadzką i niektóre elementy specjalne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Stosowane są różne rozwiązania form uchylnych.
Z wielu rozwiązań form uchylnych najczęstsze zastosowanie mają:
a) formy stałe, przesuwne lub nieprzesuwne,
b) formy przystosowane do pracy na stołach wibracyjnych,
c) formy zmechanizowane lub zautomatyzowane (uprawnienia budowlane).

Do zagęszczenia poszczególnych warstw betonu w tych formach stosuje się stoły wibracyjne, wibratory typu przyczepnego lub wibratory powierzchniowe. W większości rozwiązań stosowana jest obróbka termiczna elementów przy zastosowaniu pary niskoprężnej a niekiedy wysokoprężnej. Nagrzew parą odbywa się poprzez registry grzejne, przez obieg pary w komorach typu koszulkowego lub pod przykrywami. Stosowane są temperatury nagrzewu w bardzo szerokich granicach - od 70 do 140°C. Cykl obróbki termicznej waha się również w szerokich granicach - od 3 do 12 godzin, a cykl produkcji od 4 do 24 godzin.

Uniwersalność formy uchylnej

Do warstw nośnych betonowych elementów produkowanych w formach uchylnych używa się betonu o markach od 140 do 400 (program egzamin ustny).

Pracochłonność formowania w formach uchylnych jest nieco wyższa niż w formach pionowych bateryjnych. Główną zaletą form uchylnych jest możliwość wykonania w nich elementów płytowych z gotowymi oknami i drzwiami oraz łatwość wykonywania w tych formach elementów o całkowitym wykończeniu. Uniwersalność formy uchylnej jest znacznie większa niż form bateryjnych pionowych.
W najbardziej rozpowszechnionej formie PBU-Warszawa, obrót formy do położenia uchylnego połączony jest z jej przesuwem. Forma ta stosowana jest do produkcji wielkopłytowych elementów wielowarstwowych ścian zewnętrznych o wysokości 283 cm, szerokości 328 cm i grubości 22 cm (opinie o programie).

Forma składa się z podkładu stalowego z przyspawaną do niego płytą denną formy, której trzy boczne części przymocowane są zawiasowo do dna, a część górna jest zdejmowana, oraz ze stalowego toru jezdnego o rozstawie 258 cm. W czasie formowania forma zajmuje położenie poziome, przy czym podkład z formą opiera się na torze jezdnym parą kół oraz dwoma podporami po stronie przeciwnej. W celu rozformowania i wyjęcia elementu formę przesuwa się po torze. W czasie przesuwania forma opiera się na drabinkowych podpórkach 8 przymocowanych przegubowo na stałe jednym końcem do podkładu 1 formy, a drugim końcem do podłoża betonowego stanowiska stałego formy (segregator aktów prawnych). W miarę toczenia się kół forma stopniowo podnosi się jednym końcem do góry aż do nachylenia 70°, tj. gdy koła zajmą położenie. W tym położeniu odpowiedni mechanizm zabezpiecza i unieruchamia koła jezdne, po czym następuje wyjęcie gotowego prefabrykatu za pomocą suwnicy.

Forma typu PBM-Kraków ma kształt pólwalca obracanego na osi stalowej. Forma tego typu charakteryzuje się tym, że można na niej wykonywać po kilka elementów w stosie. Forma typu Wałbrzych-Piaskowa Góra umieszczona jest na wale stalowym spoczywającym na łożyskach. Oś wału znajduje się około 30 cm nad poziomem podłogi hali. Pod formą w podłożu hali znajduje się komora, która umożliwia obrót formy na wale do położenia nachylonego pod kątem 70° do poziomu.

Produkcja elementów w formach na stołach wibracyjnych (promocja 3 w 1). W tym typie form uchylnych stosowanych głównie do produkcji płyt ściennych mamy do czynienia raczej ze stołem wibracyjnym uchylnym, gdyż podstawową denną częścią formy jest płyta stołu wibracyjnego. Części boczne formy układane są wprost na stole wibracyjnym. Wewnątrz części bocznych formy układa się wkładki wewnętrzne elementu, jak ramy i ościeżnice okienne i drzwiowe, do których później, po wykonaniu elementu, przytwierdza się okna i drzwi w stanie nieoszklonym i niemalowanym lub w stanie całkowicie wykończonym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami