Produkcja masy betonowej

Produkcja masy betonowej

Produkcja masy betonowej jest zespołem procesów robót, który w budowie nawierzchni betonowych decyduje o postępie robót i nosi nazwę czynności prowadzącej (program uprawnienia budowlane na komputer).
Z produkcją masy betonowej łączą się ściśle takie procesy robót jak:
- dostawa i składowanie sypkich materiałów składowych masy betonowej oraz ewentualne ich przerabianie,
- dostarczanie wody zarobowej,
- sporządzanie masy betonowej.

Do budowy nawierzchni betonowych materiały dostarczane są z różnych zakładów produkcyjnych, a więc materiały masowego zużycia z cementowni, kamieniołomów, piaskowni, żwirowni i ewentualnie tartaków, pozostałe zaś, jak np. stal zbrojeniowa, asfalt, materiały pędne itp. z okręgowych central zbytu materiałów. Materiały te dostarczane są - w zależności od odległości przewozu - do miejsc składowania za pomocą transportu kolejowego lub samochodowego. Place składowe rozmieszcza się w pewnych odstępach wzdłuż budowanej nawierzchni, a następnie z tych składowisk materiały rozwożone są na miejsca wbudowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W organizacji transportu odróżniamy:
- przewóz materiałów z ich wytwórni na place przystacyjne albo specjalne place materiałowe,
- przewóz materiałów i półfabrykatów (do takich też zalicza się masę betonową) z magazynów budowy i placów składowych bezpośrednio na miejsce wbudowania jak również prace przeładunkowe i przewóz w obrębie placów składowych czy też placów budowy.

W pierwszym przypadku mówimy o transporcie zewnętrznym, w drugim transporcie wewnętrznym, czyli produkcyjnym.
Racjonalne zaprojektowanie i zagospodarowanie składów materiałowych daje znaczne oszczędności w robociźnie, materiałach i w pracy maszyn.
Składy materiałów należy urządzać z uwzględnieniem potrzeb produkcji, warunków bezpieczeństwa pracy i przeciwpożarowych oraz najdogodniejszych
- najekonomiczniejszych warunków transportowych.
Ze względu na rozmiar budowy, miejscowe warunki komunikacyjne i terenowe, miejsca poboru materiałów oraz rodzaj transportu wewnętrznego i zewnętrznego można przyjąć jeden z następujących podstawowych rodzajów i schematów składów materiałowych:
a) małe składy rozmieszczone wzdłuż budowanej drogi (uprawnienia budowlane).
b) duże składy urządzone bezpośrednio przy stacji lub bocznicach kolejowych, albo też przy portach rzecznych.
c) składy rozdzielone, polegające na tym, że dla cementu, materiałów pomocniczych i ewentualnie grysów urządza się składy przy stacjach lub bocznicach kolejowych (jak w typie b), natomiast kruszywo produkuje się i magazynuje bezpośrednio w wyrobiskach (program egzamin ustny).

Małe składy

Małe składy, rozmieszczone wzdłuż budowanej drogi. Składy tego typu powinny być rozmieszczone w odstępach do kilku kilometrów, tak aby dowiezienie z nich masy betonowej na miejsce robót nie powodowało rozwarstwienia masy betonowej (opinie o programie). Na tego typu składach powinny być następujące urządzenia:
- barak albo silosy przenośne na cement,
- mały barak jako pomieszczenie na materiały pomocnicze, podręczny warsztat i laboratorium połowę,
- zasieki terenowe na kruszywo bądź też wydzielone place o dostatecznej powierzchni na poszczególne rodzaje kruszywa,
- przenośna wytwórnia masy betonowej, jeśli produkcja masy betonowej przewidziana jest poza drogą,
- instalacja wodociągowa włączona do rurociągu roboczego, do studni lub innego źródła wody.

Jako środki transportowe na tego typu składach stosowane są przede wszystkim przenośniki taśmowe, ładowarki mechaniczne, kolejka wąskotorowa o trakcji ręcznej lub spalinowej oraz taczki (segregator aktów prawnych).
Masę betonową na miejsce robót dowozi się kolejką z trakcją mechaniczną (lokomotywki spalinowe) lub na samochodach-wywrotkach.

Do zalet takich składów materiałowych należy zaliczyć:
- możność znacznie wcześniejszego przygotowania materiałów w okresie poprzedzającym sezon budowy,
- dogodny transport, zwłaszcza w razie wyładowywania materiałów na szlaku kolejowym lub z pobliskich wyrobisk,
- bliski transport masy betonowej na budowę,
- dogodną łączność budowy ze składami materiałowymi (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !