Blog

Budowa przyłączy zdjęcie nr 10
15.05.2019

Warunki egzaminów

W artykule znajdziesz:

Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane

Szczegółowy wykaz przepisów, których znajomość wymagana jest od zdających egzamin na uprawnienia budowlane, znajduje się na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Pytania egzaminacyjne zarówno na część pisemną, jak i ustną, są przygotowywane oddzielnie dla każdej specjalności i specjalizacji oraz dla każdego rodzaju uprawnień.

Budowa przyłączy zdjęcie nr 11
Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane

Listy zdających egzamin są przygotowywane przez komisję egzaminacyjną, z uwzględnieniem grup specjalistycznych oraz rodzaju uprawnień (program na komputer). W trakcie egzaminu pisemnego należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, wybierając jedną z odpowiedzi. Aby móc przystąpić od drugiego etapu egzaminu, czyli do egzaminu ustnego, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (program na telefon).

Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany w każdej specjalności osobno do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, bądź łącznie na każdy rodzaju uprawnień budowlanych w danej specjalności, w przypadku, gdy kandydat starający się o te uprawnienia, spełnia wymagania niezbędne dla obu tych rodzajów (opinie o programie). Istnieje także możliwość przeprowadzenia egzaminu łącznie na uprawnienia bez ograniczeń w danej specjalności i uprawnienia w zakresie ograniczonym w innej specjalności. W tym wypadku kandydat także musi spełniać wymagania w zakresie obu specjalności.

Egzaminy na uprawnienia budowlane

Na egzaminach na uprawnienia budowlane obowiązuje ilościowy dobór pytań testowych (segregator aktów prawnych), co oznacza, że:
• 50-60% pytań dotyczy ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy,
• 20-30% pytań dotyczy wybranego przez kandydata zakresu specjalności,
• 5-10% pytań związanych jest z przepisami pokrewnymi (promocja 3 w 1),
• 5-10% pytań dotyczy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czas trwania egzaminu pisemnego zależy od zakresu i rodzaju uprawnień – dla 90 pytań czas trwania to 3 godziny, dla 75 2,5 godziny, dla 60 2 godzinny, dla 45 ,5 godziny, a dla 30 tylko godzina (program egzamin ustny). W przypadku części ustnej czas przygotowania również zależy od ilości pytań i może wynosić od 75 minut do 30 minut.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Budowa przyłączy zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Budowa przyłączy zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Budowa przyłączy zdjęcie nr 16 Budowa przyłączy zdjęcie nr 17 Budowa przyłączy zdjęcie nr 18
Budowa przyłączy zdjęcie nr 19
Budowa przyłączy zdjęcie nr 20 Budowa przyłączy zdjęcie nr 21 Budowa przyłączy zdjęcie nr 22
Budowa przyłączy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budowa przyłączy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budowa przyłączy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Budowa przyłączy zdjęcie nr 32 Budowa przyłączy zdjęcie nr 33 Budowa przyłączy zdjęcie nr 34
Budowa przyłączy zdjęcie nr 35
Budowa przyłączy zdjęcie nr 36 Budowa przyłączy zdjęcie nr 37 Budowa przyłączy zdjęcie nr 38
Budowa przyłączy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budowa przyłączy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budowa przyłączy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami