Produkty nieoczyszczone

Produkty nieoczyszczone

Najsłuszniejszym jest połączenie przygotowalni I z przygotowalnią II przez otwory w ścianach, w których znajdują się baseny do płukania ziemniaków i warzyw. Oprócz tego należy zaprojektować okienko do przekazywania do przygotowalni II tych oczyszczonych produktów, które nie przechodzą przez baseny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Produktów nieoczyszczonych lub odpadków nie wolno przenosić przez czyste pomieszczenia produkcyjne. Z powyższego wynika, że nawet najmniejsza stołówka musi posiadać odrębne pomieszczenie przygotowalni I tak zaprojektowane, aby umożliwiało „potokowy" przebieg prac.
Przygotowalnia II tzw. czysta służy do przygotowania półfabrykatów dla kuchni z produktów wstępnie obrobnionych w przygotowalni I. Oprócz maszyny uniwersalnej, rozdrabniarki warzyw, maszyny do mielenia mięsa, należy przewidzieć kilka stołów obitych blachą oraz pień do mięsa. W szczególnych przypadkach można przygotowalnię II połączyć z kuchnią w wydzielonej części kuchni. Przygotowalnia II musi posiadać odrębne stanowiska pracy dla obróbki: mięsa, ryb, warzyw i wyrobów mącznych.

Spiżarnia służy do przechowywania produktów i artykułów na potrzeby jednego dnia, wydanych z magazynu do dyspozycji szefa kuchni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zmywalnia naczyń kuchennych służy do zmywania naczyń i sprzętu kuchennego. Pomieszczenie powinno posiadać kratkę ściekową w posadzce, stół, zlewozmywak oraz węże elastyczne do zimnej i gorącej wody dla mycia dużych garnków oraz pojemników. Często zmywalnię naczyń kuchennych łączy się razem z pomieszczeniem kuchni, czego jednak należy unikać, gdyż w ten sposób brudzi się całe pomieszczenie kuchni. W żadnym przypadku nie należy łączyć zmywalni naczyń kuchennych ze zmywalnią naczyń stołowych.

Magazyn produktów suchych najlepiej sytuować na jednym poziomie z częścią produkcyjną (uprawnienia budowlane). Przed magazynem pożądane jest zaprojektowanie powierzchni (przez poszerzenie korytarza), jako tzw. przed magazynu służącego do przyjmowania i wydawania towarów.

Magazyn ziemniaków

Magazyn ziemniaków i warzyw należy sytuować w piwnicy w pobliżu dźwigu. W magazynie warzy w należy przewidzieć zasieki z rusztami lub półki na warzywa korzeniowe, które przesypuje się suchym piaskiem. Warstwa warzyw nie powinna być wyższa niż 75 cm (program egzamin ustny). Kapustę i owoce przechowuje się na pólkach, cebulę w zawieszonych workach. Na kiszonki można wydzielić osobny zasiek lub wykorzystać na ten cel przedsionek chłodni. W oknach należy przewidzieć wsypy. Szyby najlepiej zamalować na kolor zielony lub niebieski. Przekrój poprawnie zaprojektowanego magazynu ziemniaków.
Chłodnia służy do przechowywania mięsa, nabiału i ryb. W stołówkach, które mają ponad 200 miejsc na sali, należy przewidywać kilka pomieszczeń w chłodni (nabiał i tłuszcze, mięso, ryby) (opinie o programie).

W pomieszczeniu, w którym znajduje się tylko szafa chłodnicza, oprócz niej i agregatu chłodniczego powinno być miejsce na beczki, skrzynki z piwem itp. Przez komory chłodnicze nie powinno się prowadzić rur wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji ogólnej. Ściany komór należy szczególnie dobrze izolować. Oświetlenie naturalne nie może byś stosowane. Przy obliczaniu pomieszczeń chłodniczych zaleca się przyjmowanie danych (segregator aktów prawnych).

Pomieszczenie na odpadki zaleca się sytuować przy chłodni, aby wykorzystać chłodzoną ścianę. Pomieszczenie to jest nieogrzewane, z osobnym wyjściem na zewnątrz dla wynoszenia pojemników z odpadkami i załadowania na wóz. Ściany i podłogi można stosować z cementu dobrze wygładzonego (tzw. wypalonego) dla umożliwienia utrzymania ich w czystości.
Magazyny pozostałe należy sytuować w piwnicach. Wszystkie magazyny powinny posiadać w oknach stałe siatki metalowe jako zabezpieczenie przed owadami lub gryzoniami.

Pokój biurowy. Konsumentom i interesantom należy uniemożliwić wchodzenie do części produkcyjnej. Dlatego pomieszczenie biurowe dostępne dla interesantów należy sytuować albo od strony sali konsumpcyjnej, albo przy wejściu gospodarczym przed częścią produkcyjną obok części składowej (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !