Blog

16.01.2020

Produkty zwietrzenia skał

Produkty zwietrzenia skał

Produkty zwietrzenia skał

Piaski są w pojęciu petrografii produktami zwietrzenia skał rozdrobnionych na ziarna poszczególnych minerałów (uprawnienia budowlane).

W zależności od pochodzenia rozróżnia się następujące piaski:

Piaski rzeczne mają ziarna zaokrąglone, dość gładkie. W górnym biegu rzeki piaski są gruboziarniste; poniżej w miarę ścierania się przemieszczanych przez wodę ziarn spotyka się piaski coraz drobniejsze (program na telefon).

Piaski z większych rzek są przeważnie prawie czyste, pozbawione wskutek wymywania domieszek organicznych, pylastych i ilastych oraz ciał nietrwałych rozłożonych działaniem słońca i powietrza.
Piaski z jezior mają ziarna przeważnie zaokrąglone. Często zawierają osiadłe domieszki pylaste, ilaste i organiczne (program na komputer).

Piaski kopalniane (pochodzące z lodowców bądź naniesione przez wodę) są z reguły szorstkie i bardziej nasiąkliwe od piasków rzecznych. Znajdują się w nich prawie zawsze domieszki pylaste i ilaste nieraz w znacznych ilościach, często domieszki organiczne zawierające szkodliwy dla wiązania cementu humus, niekiedy składniki nietrwałe, jak łyszczyk.

Piaski ze stożków usypowych

Piaski ze stożków usypowych gór są gruboziarniste przeważnie z domieszką żwiru i otoczaków (program egzamin ustny).

Piaski morskie są zwykle bardzo drobnoziarniste o ziarnach kulistych. Zawierają sole morskie (siarczany magnezu i sodu), które wywołują higroskopijność zapraw i tworzą w nich łatwo wymywalne związki.

Piaski wydmowe są bardzo drobnoziarniste, przeważnie ze znacznymi domieszkami naniesionych przez wiatr pyłów. Do betonów są nieodpowiednie (opinie o programie). Pod względem składu mineralogicznego piaski przeważnie zawierają jeden główny składnik w dużej procentowej ilości, a czasem prawie wyłącznie. Najczęściej spotykane są piaski kwarcowe (ziarna kwarcu są najtrwalszym produktem rozkładu skał).

Czyste piaski kwarcowe (98 do 100% SiOz) znajdują się w wielkich ilościach pod Tomaszowem Mazowieckim (segregator aktów prawnych). Istnieją ponadto piaski wapienne, dolomitowe, skaleniowe, augitowe. Piaski mogą być zużytkowane do zapraw i betonów, jeżeli nie zawierają szkodliwych domieszek w nadmiernej ilości (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami