Blog

30.03.2022

Profilowanie izotopowe

W artykule znajdziesz:

Profilowanie izotopowe

Profilowanie izotopowe - w geofizyce wiertniczej - pomiar natężenia promieniowania gamma wykonywany po wtłoczeniu do otworu wiertniczego izotopów promieniotwórczych profilowanie krzywizny - w geofizyce wiertniczej - pomiar wielkości kierunku skrzywienia otworu wykonywany odchyłomierzem wzdłuż osi otworu wiertniczego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Profilowanie magnetyczne - w geofizyce wiertniczej - pomiar podatności magnetycznej skał lub składowych pola magnetycznego Ziemi, wykonywany sondą magnetyczną wzdłuż osi otworu wiertniczego profilowanie mechaniczne - w geofizyce wiertniczej pomiar prędkości wiercenia skał profilowanie neutron-gamma - w geofizyce wiertniczej - pomiar powstałego z wychwytu radiacyjnego promieniowania gamma, wykonywany sondą neutron-gamma wzdłuż osi otworu wiertniczego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Profilowanie neutron-neutron, profilowanie neutronowe - w geofizyce wiertniczej - pomiar gęstości neutronów wykonywany sondą neutron- -neutron wzdłuż osi otworu wiertniczego - pomiar gęstości neutronów termicznych; p.n.-n. nadtermiczne - pomiar gęstości neutronów nadtermicznych profilowanie neutron-neutron impulsowe, profilowanie neutronowe impulsowe - w geofizyce wiertniczej - pomiar gęstości neutronów termicznych pochodzących od umieszczonego w sondzie impulsowego generatora neutronów, wykonywany w odstępie czasowym pomiędzy impulsami wzdłuż osi otworu wiertniczego profilowanie oporności - w geofizyce wiertniczej - pomiar pozornej oporności skał wykonywany sondą elektryczną wzdłuż osi otworu wiertniczego; p.o. gradientowe - pomiar wykonany sondą gradientową; p.o. potencjałowe - pomiar wykonany sondą potencjałową (uprawnienia budowlane).

Profilowanie otworu wiertniczego - badanie i rejestrowanie charakterystycznych zjawisk występujących w otworze wiertniczym, w odwiercie lub w ich określonej części profilowanie potencjałów polaryzacji naturalnej, profilowanie potencjałów polaryzacji własnej - w geofizyce wiertniczej - pomiar potencjałów samorzutnie powstałych w odwiercie w wyniku zachodzących procesów elektrochemicznych (program egzamin ustny).

Profilowanie potencjałów polaryzacji wzbudzonej

Profilowanie potencjałów polaryzacji wzbudzonej - w geofizyce wiertniczej - pomiar malejących w czasie potencjałów powstałych w skałach po przejściu przez nie prądu stałego profilowanie sejsmiczne ciągłe - w sejsmice - prowadzenie obserwacji przy umieszczeniu geofonów wzdłuż linii profilu i usytuowaniu punktów wzbudzania tak, by zapewnić ciągłe pokrycie powierzchni odbijającej (opinie o programie).

Profilowanie sejsmiczne niepodłużne - w sejsmice - prowadzenie obserwacji przy usytuowaniu punktu wzbudzania z boku w pewnej odległości od linii rozstawu geofonów profilowanie skóry - okrawanie skóry w celu usunięcia zbędnych części i nadania jej prawidłowego obrysu profilowanie spektrometryczne - w geofizyce wiertniczej - badanie otworu wiertniczego na podstawie analizy widma promieniowania gamma naturalnego lub powstałego w wyniku reakcji jądrowych, w celu określenia składu chemicznego skał profilowanie sterowane - w geofizyce wiertniczej - profilowanie elektrycznym polem sterowanym profilowanie średnicy - w geofizyce wiertniczej - pomiar średnicy otworu wykonywany średnicomierzem wzdłuż osi otworu wiertniczego profilowanie telewizyjne - w geofizyce wiertniczej - badanie otworu wiertniczego za pomocą kamer telewizyjnych (segregator aktów prawnych).

Profilowanie upadu warstw - w geofizyce wiertniczej - pomiar kąta i kierunku upadu przewierconych warstw wykonywany upadomierzem wzdłuż osi otworu wiertniczego profilowanie wzbudzonej aktywności, profilowanie aktywacyjne - w geofizyce wiertniczej - pomiar sztucznej promieniotwórczości powstałej w wyniku naświetlania skał neutronami profundal - głębinowa strefa jezior, do której nic przenika światło; w p. brak roślin zielonych, jego wody odznaczają się niską i minimalnie zmieniającą się w ciągu roku temperaturą oraz małą zawartością tlenu progesteron, luteina, syntolutan - żeński hormon płciowy, należący do grupy sterydów, wytwarzany przez ciałko żółte, łożysko (w czasie ciąży) i korę nadnerczy; p. umożliwia implantację zapłodnionego jaja w błonie śluzowej macicy, a następnie utrzymanie ciąży, pobudza gruczoł mleczny do laktacji, wstrzymuje dojrzewanie pęcherzyka Graafa (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami