Blog

Model opisowy zdjęcie nr 10
22.03.2019

Program egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Program egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

W czasie egzaminu ustnego kandydaci na uprawnienia budowlane odpowiadają na pytania, które zostały przygotowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną (program na komputer). Mają one formę zestawów pytań, które są przygotowywane odrębnie dla każdej specjalności oraz każdego zakresu uprawnień w przepisów odpowiadających za regulację procesu budowlanego. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oceniają prawidłowość odpowiedzi, przyznając za każde pytanie od 0 do 5 punktów. Liczba pytań na egzaminie ustnym zależy od rodzaju uprawnień. Dla uprawnień łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zestawy składają się z 10 pytań, z czego 1 to część praktyczna, 4 dotyczą praktycznego wykorzystania wiedzy technicznej, 4 dotyczą zakresu wybranej specjalności, jeszcze 1 dotyczy umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce (program na telefon).

27 punktów na 40 możliwych

Model opisowy zdjęcie nr 11
Program egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

Zestaw pytań na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania zawiera 8 pytań (program na egzamin ustny). Jedno dotyczy zastosowania przepisów prawa w praktyce, jedno to część praktyczna, 3 dotyczą praktycznego stosowania wiedzy technicznej i kolejne 3 związane są z zakresem wybranej specjalności uprawnień (promocja 3 w 1). Na uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie egzamin ustny składa się z 8 pytań, a ich zakres jest taki sam jak w przypadku uprawnień odrębnych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Aby zaliczyć tę część egzaminu, trzeba uzyskać przynajmniej 27 punktów na 40 możliwych (segregator).
Egzamin ustny na uprawnienia w zakresie ograniczonym do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania jest złożony z 6 pytań (opinie). Po 2 pytania dotyczą wybranego zakresu specjalności uprawnień budowlanych oraz umiejętności stosowania wiedzy technicznej w praktyce zawodowej i po jednym z posługiwania się przepisami prawa w praktyce i z wykonania zadania projektowego lub rozwiązania zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy. Aby zdać, trzeba uzyskać 20 punktów na 30 możliwych.

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Model opisowy zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Model opisowy zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Model opisowy zdjęcie nr 16 Model opisowy zdjęcie nr 17 Model opisowy zdjęcie nr 18
Model opisowy zdjęcie nr 19
Model opisowy zdjęcie nr 20 Model opisowy zdjęcie nr 21 Model opisowy zdjęcie nr 22
Model opisowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Model opisowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Model opisowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Model opisowy zdjęcie nr 32 Model opisowy zdjęcie nr 33 Model opisowy zdjęcie nr 34
Model opisowy zdjęcie nr 35
Model opisowy zdjęcie nr 36 Model opisowy zdjęcie nr 37 Model opisowy zdjęcie nr 38
Model opisowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Model opisowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Model opisowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami