Blog

30.05.2018

Projekt budowlano-wykonawczy - architektura

W artykule znajdziesz:

Projekt budowlano-wykonawczy - architektura


Projekt konstrukcyjno-budowlany - przykład
Projekt konstrukcyjno-budowlany - przykład

OPIS TECHNICZNY


1. DANE OGÓLNE

1.1. Opis budynku


Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny wielorodzinny „Kamienica Królewska - Chrobrego” zlokalizowany na działce nr 472/1, 472/2, 472/3 przy ulicy Bolesława Chrobrego 38 w Gdańsku Wrzeszczu. Zaprojektowano budynek dwuklatkowy, pięciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony, z wysunięciem podziemia poza obrys kondygnacji nadziemnych. Budynek mieści mieszkania typu M1P, M2P, M3P, M4P. W części podziemnej budynku zlokalizowana jest hala garażowa, komórki lokatorskie, pomieszczenia wspólnego użytku, pomieszczenia techniczne.

 

1.2. Dane liczbowe budynku
1.2.1. Powierzchnia zabudowana /Pz/


- część nadziemna budynku 985,2 m2
- wysunięta część podziemna budynku 960,4 m2
Pz = 1 945,6 m2


1.2.2. Powierzchnia netto /Pu/


- piwnice 1 814,9 m2
- parter 826,7 m2
- I piętro 860,0 m2
- II piętro 860,0 m2
- III piętro 821,2 m2
- IV piętro 607,4 m2

Pn = 5 790,2 m2

 

1.2.3. Powierzchnia ruchu /Pr/


- piwnice 56,4 m2
- parter 124,0 m2
- I piętro 103,1 m2
- II piętro 103,1 m2
- III piętro 103,1 m2
- IV piętro 91,1 m2
Pr = 580,8 m2


1.2.4. Powierzchnia usługowa /Pg/


- piwnice 1 758,5 m2
w tym:
- hala garażowa – 72 stanowiska postojowe 1 648,9 m2
- boksy na akcesoria samochodowe – 13 sztuk 56,2 m2
- pomieszczenie porządkowe 3,1 m2
- pomieszczenie na pojemniki asenizacyjne 15,3 m2
- pomieszczenie separatora 2,8 m2
- pomieszczenie stacji transformatorowej 10,8 m2
- pomieszczenie wezła cieplnego 12,0 m2

- pomieszczenie przyłacza wody 1,9 m2
- pomieszczenie liczników elektrycznych 7,5 m2
- IV pietro 5,2 m2
w tym:
- pomieszczenia gospodarcze lokatorskie – 5 sztuk 5,2 m2
Pg = 1 763,7 m2

 

1.2.5. Powierzchnia użytkowa /Pu/


- parter 702,7 m2
- I piętro 756,9 m2
- II piętro 756,9 m2
- III piętro 718,1 m2
- IV piętro 511,1 m2
Pu =3 445,7 m2


1.2.6. Powierzchnia całkowita /Pc/


- piwnice 1 945,6 m2
- parter 985,2 m2
- I piętro 1 022,1 m2
- II piętro 1 022,1 m2
- III piętro 983,0 m2
- IV piętro 730,3 m2
Pc = 6 688,3 m2

 

1.2.7. Powierzchnia wewnętrzna /Pw/


- piwnice 1 892,7 m2
- parter 916,8 m2
- I piętro 953,6 m2
- II piętro 953,6m2
- III piętro 911,6 m2
- IV piętro 671,8 m2
Pw = 6 300,1 m2


1.2.8. Kubatura /V/


V = 20 436,0 m3


1.3. Dane liczbowe lokali mieszkalnych

1.4. Warunki gruntowo-wodne


W podłożu gruntowym przedmiotowego terenu pod warstwa nasypów o miaższości 0,5÷2,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie gruntów rodzimych o następujacych warstwach geotechnicznych:
− piaski drobne z domieszka żwirów i kamieni w stanie luźnym,
− piaski drobne z domieszka żwirów i kamieni w stanie średnio-zagęszczonym,
− piaski drobne z domieszka żwirów i kamieni, piaski średnie z domieszka żwirów i kamieni w stanie zagęszczonym,
− pospółki z otoczakami w stanie średnio-zagęszczonym.
Stwierdza sie, że w podłożu występują korzystne warunki gruntowe.
Wode gruntową nawiercono na głębokości 8,0÷8,3 m p.p.t.
Głębokosc przemarzania gruntów dla rejonu badań wynosi 1,0 m p.p.t.
Dokumentację geotechniczną nr 3615/10 wykonało Przedsiebiorstwo FUNDAMENT we wrześniu 2010 r.

 

2. OPIS KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY
2.1. Dane ogólne


Metoda realizacji w technologii tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi. Układ konstrukcyjny mieszany, rozpiętosci modularne 1,75÷8,40 m. Wysokości w świetle kondygnacji naziemnych mieszkalnych 2,55 m, podziemnych 2,65÷2,80 m.
Wysokość zabudowy (poszczególnych częsci budynków) mierzona od najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu scian lub podpór najniszej kondygnacji naziemnej na powierzchnie terenu do najwyższej kalenicy dachu wynosi 15,00 m i jest równa maksymalnej dopuszczalnej wysokości.


2.2. Fundamenty


Monolityczne żelbetowe ławy i stopy fundamentowe z betonu szczelnego C25/30.


2.3. Ściany

2.3.1. Ściany fundamentowe

Sfw1 Ściany fundamentowe wewnętrzne w gruncie grubości 25, 15 i 30 cm, monolityczne żelbetowe z betonu szczelnego C25/30, obustronnie powleczone bitumiczną powłoką przeciwwilgociową.


Sfw2 Ściany fundamentowe wewnętrzne jednostronnie przyległe do gruntu grubości 15 i 25 cm, monolityczne żelbetowe z betonu szczelnego C25/30, od strony przyległego gruntu jednostronnie powleczone bitumiczną powłoką przeciwwilgociową.


Sfz1 Ściany fundamentowe zewnętrzne w gruncie grubości 25 cm monolityczne żelbetowe z betonu szczelnego C25/30, obustronnie powleczone bitumiczną powłoką przeciwwilgociową.


Sfz2 Ściany fundamentowe zewnętrzne w gruncie od poziomu 1,0 m p.p.t. grubości 35 cm z termoizolacja: 25 cm monolityczny żelbet z betonu szczelnego C25/30, obustronnie powleczony bitumiczną powłoka przeciwwilgociowa, 10 cm polistyren ekstrudowany URSA XPS N-W.

 

2.3.2. Ściany kondygnacji podziemnej


Spw1 Ściany kondygnacji podziemnej wewnętrzne grubości 25, 15 i 30 cm, monolityczne żelbetowe z betonu szczelnego C25/30.


Spw2 Ściany kondygnacji podziemnej wewnętrzne grubości 25 cm, monolityczne żelbetowe z betonu szczelnego C25/30, jednostronnym tynkiem zewnętrznym.


Spw3 Ściany kondygnacji podziemnej wewnętrzne grubości 25 cm, monolityczne żelbetowe z betonu szczelnego C25/30, z dwustronnym tynkiem zewnętrznym.


Spw4 Ściany kondygnacji podziemnej wewnętrzne grubości 35 cm z termoizolacją:
25 cm monolityczny żelbet z betonu szczelnego C25/30, 10 cm styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO, tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


Spz1 Ściany kondygnacji podziemnej zewnętrzne jednostronnie przyległe do gruntu grubości 25, monolityczne żelbetowe z betonu szczelnego C25/30, od strony przyległego gruntu jednostronnie powleczone bitumiczną powłoką przeciwwilgociową.


Spz2 Ściany kondygnacji podziemnej zewnętrzne jednostronnie przyległe do gruntu grubości 25, monolityczne żelbetowe z betonu szczelnego C25/30, od strony przyległego gruntu jednostronnie powleczone bitumiczną powłoką przeciwwilgociową, od drugiej strony tynk zewnętrzny.


Spz3 Ściany kondygnacji podziemnej zewnętrzne od poziomu 1,0 m p.p.t. jednostronnie przyległe do gruntu grubości 35 cm z termoizolacją: 25 cm monolityczny żelbet z betonu szczelnego C25/30, jednostronnie powleczony od strony przyległego gruntu bitumiczną powłoką przeciwwilgociową, 10 cm polistyren ekstrudowany URSA XPS N-W.

 

Spz4 Ściany kondygnacji podziemnej zewnętrzne grubości 25, monolityczne żelbetowe z betonu szczelnego C25/30, z dwustronnym tynkiem zewnętrznym.


Spz5 Ściany kondygnacji podziemnej zewnętrzne grubości 35 cm z termoizolacją:
25 cm monolityczny żelbet z betonu szczelnego C25/30, 10 cm styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO, tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


2.3.3. Sciany kondygnacji nadziemnych 

Snw1 Ściany kondygnacji nadziemnych wewnętrzne grubości 15 i 25 cm, monolityczne żelbetowe z betonu C25/30, tynkowane.


Snw2 Ściany kondygnacji nadziemnych wewnętrzne grubości 25 cm z bloczków silikatowych SILIKATA na zaprawie cementowo-wapiennej M7, we fragmentach wzmocnione słupkami żelbetowymi, obustronnie tynkowane.


Snw3 Ściany kondygnacji nadziemnych wewnętrzne przy ciągach komunikacyjnych grubości 27 cm z termoizolacją: tynk wewnętrzny, 25 cm bloczek silikatowy SILIKAT APLUS na zaprawie cementowo-wapiennej M7, 2 cm styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO od strony ciagów komunikacyjnych, tynk wewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


Snw4 Ściany kondygnacji nadziemnych wewnętrzne przy ciągach komunikacyjnych grubości 30,25 cm z termoizolacją: tynk wewnętrzny, 25 cm bloczek silikatowy SILIKAT APLUS na zaprawie cementowo-wapiennej M7, 4 cm mineralna wełna szklana URSA DF40 wypełniająca konstrukcje rusztu z profili metalowych w systemie LAFARGE NIDA GIPS montowana od strony mieszkań, paroizolacja – 1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN, 1,25 cm płyta gipsowo-kartonowa GKF (GKFI w pomieszczeniach wilgotnych), wykończenie powierzchniowe.

 

Projekt konstrukcyjno-budowlany - przykład
Projekt konstrukcyjno-budowlany - przykład

 

Snw5 Ściany kondygnacji nadziemnych wewnętrzne przy ciągach komunikacyjnych grubości 30,25 cm z termoizolacją: tynk wewnętrzny, 25 cm monolityczny żelbet z betonu C25/30, 4 cm mineralna wełna szklana URSA DF40 wypełniająca konstrukcje rusztu z profili metalowych w systemie LAFARGE NIDA GIPS montowana od strony mieszkań paroizolacja – 1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN, 1,25 cm płyta gipsowo-kartonowa GKF (GKFI w pomieszczeniach wilgotnych), wykończenie powierzchniowe.


Snz1 Ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne grubości 29 cm z termoizolacją:
tynk wewnętrzny, 15 cm monolityczny żelbet z betonu C25/30, 14 cm styropian EPS 70-040 FASADA montowany w technologii BSO, tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


Snz2 Ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne grubości 37 cm z termoizolacją:
25 cm pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W KL15 na zaprawie cementowo-wapiennej M7, we fragmentach wzmocniony słupkami żelbetowymi
12 cm styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO,
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


Snz3 Ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne grubości 39 cm z termoizolacją:
tynk wewnętrzny, 25 cm monolityczny żelbet z betonu C25/30, 14 cm styropian EPS 70-040 FASADA montowany w technologii BSO, tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.

 

Snz4 Ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne grubości 32 cm z termoizolacją:
tynk wewnętrzny, 19 cm pustak ceramiczny POROTHERM 18,8 P+W KL15 na zaprawie cementowo-wapiennej M7, we fragmentach wzmocniony słupkami żelbetowymi, 13 cm styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO, tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.

 

Snz5 Ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne grubości 39 cm z termoizolacją:
tynk wewnętrzny, 25 cm pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W KL15 na zaprawie cementowo-wapiennej M7, we fragmentach wzmocniony słupkami żelbetowymi 14 cm styropian EPS 70-040 FASADA montowany w technologii BSO, tynk zewneętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


Snz7 Ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne grubości 49 cm z termoizolacją:
tynk wewnętrzny, 25 cm pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W KL15 na zaprawie cementowo-wapiennej M7, we fragmentach wzmocniony słupkami żelbetowymi 24 cm styropian EPS 70-040 FASADA montowany w technologii BSO, tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


Snz8 Ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne grubości 54 cm z termoizolacją:
tynk wewnętrzny, 25 cm pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W KL15 na zaprawie cementowo-wapiennej M7, we fragmentach wzmocniony słupkami żelbetowymi 29 cm styropian EPS 70-040 FASADA montowany w technologii BSO,
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


Snz9 Sciany kondygnacji nadziemnych zewnetrzne grubosci 39 cm z termoizolacja:
tynk wewnetrzny,
25 cm pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W KL15 na zaprawie cementowo-wapiennej M7,
we fragmentach wzmocniony słupkami elbetowymi
14 cm styropian EPS 70-040 FASADA montowany w technologii BSO,
tynk zewnetrzny cienkowarstwowy o fakturze drewna w technologii BSO.

 

2.3.4. Sciany attykowe


Sa1 Ściany attykowe grubości 31 cm z termoizolacją:
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO,
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO,
12 cm bloczek silikatowy SILIKAT N12 na zaprawie cementowo-wapiennej M7,
14 cm styropian EPS 70-040 FASADA montowany w technologii BSO,
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


Sa2 Ściany attykowe grubości 41 cm z termoizolacją:
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO,
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO,
12 cm bloczek silikatowy SILIKAT N12 na zaprawie cementowo-wapiennej M7,
24 cm styropian EPS 70-040 FASADA montowany w technologii BSO,
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


Sa3 Ściany attykowe grubości 22 cm z termoizolacją:
tynk zewnetrzny cienkowarstwowy w technologii BSO,
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO,
12 cm bloczek silikatowy SILIKAT N12 na zaprawie cementowo-wapiennej M7,
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO,
tynk zewnetrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


2.3.5. Ściany działowe

 

Sd1 Ściany działowe kondygnacji podziemnej grubości 6,5 cm z bloczków silikatowych SILIKAT N6,5 na zaprawie cementowo-wapiennej M7.


Sd2 Ściany działowe kondygnacjach nadziemnych grubości 6,5 cm z bloczków silikatowych SILIKAT N6,5 na zaprawie cementowo-wapiennej M7, tynkowane.


Sd3 Ściany działowe na kondygnacjach nadziemnych grubości 12 cm z bloczków silikatowych SILIKAT N12 na zaprawie cementowo-wapiennej M7, tynkowane.


Sd4 Ściany działowe kolankowe na poddaszu grubości 17,5 cm z termoizolacją, typu lekkiego w systemie LAFARGE NIDA GIPS: wykończenie powierzchniowe, 2,5 cm 2 x płyta gipsowo-kartonowa GKF (GKFI w pomieszczeniach wilgotnych), paroizolacja – 1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN, 15 cm konstrukcja rusztu z profili metalowych z wypełnieniem z mineralnej wełny szklanej URSA DF40 grubości 15 cm, wiatroizolacja – 1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT N – DÖRKEN.

 

2.3.6. Pozostałe ściany


So1 Ściany oporowe zewnętrzne grubości 25 cm, monolityczne żelbetowe z betonu C25/30 z dodatkiem hydrozolu, od strony przyległego gruntu jednostronnie powleczone bitumiczną powłoką przeciwwilgociową, od drugiej strony tynk zewnętrzny.


Si1 Ścianki i dno studzienek instalacyjnych grubości 10 cm, monolityczne z betonu C25/30 z dodatkiem hydrozolu, powleczone od strony przyległego gruntu bitumiczna powłoka przeciwwilgociowa, przekryte stalowa blacha ryflowana grubości 5 mm.


Sm1 Ścianki i dno misy stacji transformatorowej grubości 15 cm, monolityczne z betonu C25/30 z dodatkiem hydrozolu, powleczone od strony przyległego gruntu bitumiczną powłoką przeciwwilgociową, a od strony zewnętrznej wykończone specjalistyczną zaprawą olejoodporną.


Sb1 Ściany balustrad balkonów grubości 18 cm z termoizolacją:
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO,
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO,
8 cm monolityczny żelbet z betonu C25/30,
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO,
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


Sk1 Ściany kominowe powyżej połaci dachu grubości 17 cm z termoizolacją:
12 cm bloczek silikatowy SILIKAT N12 na zaprawie cementowo-wapiennej M7,
5 cm styropian 80-036 FASADA montowany w technologii BSO,
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.

 

2.4. Stropy


Żelbetowe pełne stropy płytowe typu FILIGRAN z betonu C25/30, o grubości 20÷50 cm.


2.5. Dachy, balkony, tarasy


Dachy strome z lukarnami, połacie dachowe symetryczne względem kalenicy, o nachyleniu pod kątem 40º, o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej z drewna klasy C30, zaimpregnowane przeciwogniowo i przeciw czynnikom biologicznym. Powierzchnie lukarn przykryte połaciami o nachyleniu pod katem 2º, nie przekraczają połowy całej powierzchni przykrytej dachem.


− Dachy:

 

D1 dachówka cementowa systemowa
łaty 50/60 mm w rozstawie zgodnie z systemem
kontrłaty 30/45 mm na krokwiach (maksymalnie co 90 cm)
przestrzeń wentylowana 8 cm
wiatroizolacja – 1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT S – DÖRKEN
krokwie
przestrzeń wentylowana poddasza
wiatroizolacja – 1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT N – DÖRKEN
mineralna wełna szklana URSA DF40 24 cm
paroizolacja – 1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN
strop żelbetowy
tynk wewnętrzny


D2 dachówka cementowa systemowa
łaty 50/60 mm w rozstawie zgodnie z systemem
kontrłaty 30/45 mm na krokwiach (maksymalnie co 90 cm)
przestrzen wentylowana 9 cm
wiatroizolacja – 1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT S – DÖRKEN
mineralna wełna szklana URSA DF40 grubości 24 cm
krokwie
konstrukcja nośna z systemowych
profili metalowych
paroizolacja – 1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN
płyty gipsowo-kartonowe 2 x 1,25 cm

 

D3 dachówka cementowa systemowa
łaty 50/60 mm w rozstawie zgodnie z systemem
kontrłaty 30/45 mm na krokwiach (maksymalnie co 90 cm)
przestrzeń wentylowana 9 cm
wiatroizolacja – 1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT S – DÖRKEN
krokwie
przestrzeń wentylowana poddasza
wiatroizolacja – 1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT N – DÖRKEN
mineralna wełna szklana URSA DF40 grubości 24 cm
jętki
konstrukcja nośna z systemowych profili metalowych
paroizolacja – 1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN
płyty gipsowo-kartonowe 2 x 1,25 cm
W dachach D1÷D3 wprowadzic systemowe otwory wentylacyjne wlotowe napowietrzajace w okapach i wylotowe odpowietrzajace w kalenicach.


D4 1 x papa zgrzewalna wierzchniego krycia EXTRADACH WF SZYBKI PROFIL PYE PV200 S5 – ICOPAL
1 x papa zgrzewalna podkładowa EXTRADACH PF SZYBKI PROFIL PYE PV200 S5 – ICOPAL
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER – ICOPAL
podkład – zaprawa cementowa M20 (wzmocniona siatka stalowa Ø3/150/150) ze spadkiem do koryt zlewowych z wpustami 2,0% 5÷10 cm

styropian EPS 200-036 DACH schodkowo ze spadkiem 2,0% minimum 24 cm
paroizolacja – 1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN
strop żelbetowy
tynk wewnętrzny

 

Na 50 m2 powierzchni dachu D4 montować 1 systemowy kominek odpowietrzający.


− Balkony:


B1 posadzka cementowa– zaprawa cementowa M20 (wzmocniona siatka stalowa Ø3/150/150) 4 cm
2 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SBS – ICOPAL
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER – ICOPAL

warstwa spadkowa (wzmocniona mikrozbrojeniem TEXA FIB) – zaprawa cementowa M20 ze spadkiem 0,5% 2÷3 cm
styropian EPS PODŁOGA 4 cm
płyta żelbetowa

 

Projekt konstrukcyjno-budowlany - przekrój budynku - przykład
Projekt konstrukcyjno-budowlany - przekrój budynku - przykład

 

− Tarasy nad mieszkaniami:


T1 posadzka cementowa– zaprawa cementowa M20 (wzmocniona siatka stalowa Ø3/150/150) 4 cm
warstwa drenująca – folia DELTA-MS PERFOROWANA – DÖRKEN 2 cm
2 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SBS – ICOPAL
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER – ICOPAL
warstwa spadkowa – zaprawa cementowa M20 (wzmocniona mikrozbrojeniem TEXA FIB) ze spadkiem do wpustów 0,5% 2÷6 cm
styropian EPS 200-036 PODŁOGA 15 cm
paroizolacja – 1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN
strop żelbetowy
tynk wewnętrzny

 

− Tarasy nad balkonami:


T2 posadzka cementowa– zaprawa cementowa M20 (wzmocniona siatka stalowa Ø3/150/150) 4 cm
warstwa drenujaca – folia DELTA-MS PERFOROWANA – DÖRKEN 2 cm
2 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SBS – ICOPAL
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER – ICOPAL
warstwa spadkowa – zaprawa cementowa M20 (wzmocniona mikrozbrojeniem TEXA FIB) ze
spadkiem do wpustów 0,5% 2÷6 cm
styropian EPS 200-036 PODŁOGA 15 cm
paroizolacja – 1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN
strop żelbetowy
styropian EPS 80-036 FASADA montowany w technologii BSO 5 cm
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy w technologii BSO.


− Przejścia piesze nad garażami:


T3 płyty chodnikowe zatarte piaskiem 4 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
warstwa wyrównawcza o zmiennej grubości – kruszywo zagęszczone 0÷15 cm
warstwa drenująca – folia DELTA-MS PERFOROWANA – DÖRKEN 2 cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-V 5÷10 cm
2 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SBS – ICOPAL
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER – ICOPAL
warstwa spadkowa – zaprawa cementowa M20 (wzmocniona mikrozbrojeniem TEXA FIB) ze spadkiem 0,5% 0÷2 cm strop żelbetowy

 

− Przejazdy drogowe nad garażami:


T4 płyta betonowa MEBA ażurowo-trawiasta wypełniona humusem 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
warstwa wyrównawcza o zmiennej grubości – kruszywo zagęszczone 0÷15 cm
warstwa drenująca – folia DELTA-MS PERFOROWANA – DÖRKEN 2 cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-V 5÷10 cm
2 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SBS – ICOPAL
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER – ICOPAL

warstwa spadkowa – zaprawa cementowa M20 (wzmocniona mikrozbrojeniem TEXA FIB) ze spadkiem 0,5% 0÷4 cm
strop żelbetowy

 

− Trawniki nad garażami:


T5 warstwa wegetacyjno-drenażowa o zmiennej grubości 10÷25 cm
warstwa rozdzielająca – poliestrowa włóknina DELTA BIOTOP – DÖRKEN
warstwa drenująca – folia DELTA-MS PERFOROWANA – DÖRKEN 2 cm
płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-V 5÷10 cm
2 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SBS – ICOPAL
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER – ICOPAL
warstwa spadkowa – zaprawa cementowa M20 (wzmocniona mikrozbrojeniem TEXA FIB) ze spadkiem 0,5% 0÷7 cm
strop żelbetowy


W poszczególnych warstwach wykonać dylatacje ze styropianu grubości 2 cm, obwodowe i powierzchniowe zgodnie z norma (pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości boku – 3 m).
Posadzki tarasów wykonac jako „pływające”.
Wszystkie wierzchnie materiały posadzkowe powinny być antyposlizgowe.

 

2.6. Schody


Biegi schodowe monolityczne żelbetowe z betonu C25/30.
Spoczniki schodowe żelbetowe płytowe typu FILIGRAN z betonu C25/30.


2.7. Dźwigi


Dźwigi z napędem elektrycznym z wciągarka bezreduktorowa KONE MONESPACE z wykończeniem KONE COMFORT AUTUMN 0111.
Szyby dźwigów monolityczne żelbetowe z betonu C25/30 zgodnie z punktem 2.3.
Parametry geometryczne: wymiary wewnętrzne szybu 200×240 cm, podszybie o wysokości 110 cm, nadszybie o wysokości 340 cm, wymiary oscieży drzwiowych 126×222,5 cm, drzwi otwierane centralnie o wymiarach w świetle 90×200 cm, kabina o wymiarach 110×210 cm i wysokosci 210 cm, predkosc 1 m/s, udzwig 1000 kg.


2.8. Nadproża, podciągi i wieńce


Żelbetowe nadproża prefabrykowane typu L19 oraz monolityczne z betonu C25/30.
Podciągi monolityczne żelbetowe z betonu C25/30.
Wieńce monolityczne żelbetowe z betonu C25/30.

 

2.9. Przewody wentylacyjne


W mieszkaniach wentylacja grawitacyjna typu hybrydowego z systemowych rur zwijanych z blachy stalowej ocynkowanej. W kuchniach przewidziano dodatkowy przewód wentylacyjny do podłączenia okapu wyciągowego.
Wentylacja przedsionków pożarowych, korytarzy na kondygnacjach naziemnych grawitacyjna typu hybrydowego z systemowych rur zwijanych z blachy stalowej ocynkowanej.
Wentylacja klatek schodowych grawitacyjna z systemowych rur zwijanych z blachy stalowej ocynkowanej.
Kratki wentylacyjne wyciągowe higrosterowane AERECO BXC 273hH Ø125.
Kratki wentylacyjne kontaktowe systemowe.
Przewody wentylacyjne obmurowane ściankami typu Sd2, powyżej stropu ostatniej kondygnacji ściankami typu Sd3, a powyżej połaci dachu ściankami typu Sk1 i dodatkowo zabezpieczone otuliną termoizolacyjną.

 

Trzony wentylacyjne zwienczone czapa żelbetową z okapnikami szerokości 5 cm. Na czapach zamontowane systemowe hybrydowe nasady wentylacyjne niskociśnieniowe typu VBP AERECO, FENKO UNIWERSAL, wywietrzniki grawitacyjne typu ZEFIR UNIWERSAL oraz wyrzutnie wentylacyjne z okapów kuchennych.
Wywiewki pionów kanalizacyjnych wyprowadzić w czapach.
Powyżej stropu ostatniej kondygnacji lub dachu szachty kanalizacyjno-wentylacyjne wypełnione izolacją termiczną z wełny szklanej URSA AKP 1/V.
Kominy o wysokości powyżej połaci dachu wiekszej niż 1,5 m wzmocnione słupkami żelbetowymi kotwionymi w stropie.
W garażu podziemnym zaprojektowano wentylację mechaniczną przewietrzajacą z oddymiajacą z systemowych kształtek, z wewnętrznymi pionowymi kanałami wyrzutowymi wyprowadzonymi ponad dach, zakończonymi wentylatorami.
W hali garażowej w ścianach zewnętrznych otwory nawiewne z żaluzjami stalowymi, pod poziomem terenu otwory wyposażone w systemowe poliestrowe doświetlacze piwniczne z nakładkami MEA MULTINORM 125x100x60 cm, zabezpieczone od góry rusztem kratowym.
W ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego na przewodach wentylacyjnych stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o wymaganej odporności ogniowej.

 

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami