Blog

09.04.2019

Projekt budowlany – kto może go wykonać?

W artykule znajdziesz:

Projekt budowlany – kto może go wykonać?

Budowa domu nie może rozpocząć się bez projektu budowlanego, który jest wymagany, aby uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy (program na komputer). Zawartość projektu budowlanego jest szczegółowo określona, a niezbędne informacje na ten temat można znaleźć w urzędach gminnych i miejskich (program na telefon). Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty mogą sporządzać wyłącznie osoby mające odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt budowlany złożony jest z dwóch elementów:
• projektu architektoniczno-budowlanego,
• projektu zagospodarowania przestrzennego (https://uprawnienia-budowlane.pl).
Przygotowanie projektu można powierzyć wyłącznie osobie, która ma uprawnienia budowlane do projektowania i jest wpisana na listę członków właściwej miejscowo okręgowej izby samorządu zawodowego. Do projektu musi być załączone aktualne zaświadczenie, które potwierdza przynależność danego projektanta do izby architektów lub inżynierów.

Najlepsze rozwiązania w projektach budowlanych

Projekt budowlany – kto może go wykonać?

Jeśli inwestor zdecyduje się na projekt gotowy, to za autora takiego projektu jest uznawana osoba, które adaptuje go do konkretnej lokalizacji i sporządza projekt zagospodarowania terenu (program na egzamin ustny). Przy sporządzaniu takiego projektu wymagane jest uwzględnienie ustaleń planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz warunków geotechnicznych. Wymagania w zakresie zwartości projektu budowlanego są nieco inne w zależności od konkretnego urzędu (promocja 3 w 1).
W niektórych projektach projektant jest zobowiązany do określenia rozwiązań w zakresie najważniejszych elementów instalacji i urządzeń sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych czy wentylacyjnych (segregator). W związku z tym w tworzeniu projektu muszą wziąć udział osoby mające uprawnienia do projektowania w odpowiednich specjalnościach, np. w specjalności:
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wówczas konieczne jest dołączenie do obiektu dokumentów zawierających pozwolenia, opinie, uzgodnienia i szczegółowe warunki techniczne (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami