Projekt hali reaktora

Projekt hali reaktora

Projekt hali reaktora musi spełniać warunki wymagane przy wykonywaniu następujących operacji:

a) przeładunki elementów paliwowych,

b) transport radioaktywnych materiałów do specjalnych pomieszczeń, w których się je przechowuje,

c) wymiana elementów konstrukcji reaktora oraz przeprowadzanie wszelkich remontów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podstawowym wyposażeniem hali reaktora jest suwnica o dużym udźwigu Hala reaktora ma zazwyczaj kształt prostopadłościanu lub walca. W przypadki dużych reaktorów energetycznych powierzchnia hali dochodzi do 1300 m2, a wysokość do 30 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Aby ułatwić oczyszczanie, ściany i sufit hali reaktora powinny być możliwie gładkie, bez załamań oraz wystających elementów, a styki ścian z sufitem powinny być wykonane w postaci łagodnego luku o promieniu 5-6 cm. Promienie krzywizny łączącej ściany powinny wynosić 20-H30 cm. Ściany i sufity oraz powierzchnie osłon biologicznych należy pokrywać specjalnymi lakierami lub emaliami. Również podłogi muszą być wykonane z materiałów gładkich, dających się łatwo zmywać (uprawnienia budowlane).

Ważnym zagadnieniem projektowym jest skrócenie do minimum tras rurociągów głównych, łączących reaktor z generatorami pary oraz z pompami obiegu pierwotnego. Podczas działania reaktora nie jest możliwy wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się pompy obieku pierwotnego oraz generatory pary. Pomieszczenia te oraz rurociągi, którymi przepływa chłodziwo obiegu pierwotnego, muszą być otoczone osłonami biologicznymi. Generatory pary umieszcza się w osobnych komorach, aby w razie awarii można było wyłączyć uszkodzone urządzenie i poddać je remontowi bez przerywania działania reaktora.

Pomieszczenia generatorów pary powinny mieć takie rozmiary, aby można było w nich wykonać demontaż i remont nawet największych elementów konstrukcji. Grubość osłon biologicznych nie przewyższa tu zazwyczaj 50h-60% grubości osłony biologicznej reaktora. Jeden z projektów rozplanowania pomieszczeń generatorów pary wokół hali reaktora.
Pulpit sterowniczy znajduje się zazwyczaj w najbliższym sąsiedztwie hali reaktora, natomiast turbiny umieszcza się w oddzielnym pomieszczeniu (program egzamin ustny).

Wydobywanie kopalin

Zbiorniki do przechowywania zużytych elementów paliwowych. Każda budowla reaktora zaopatrzona jest w zbiornik do przechowywania zużytych, silnie radioaktywnych elementów paliwowych. Pozostają one pod wodą tak długo, aż ich radioaktywność spadnie do poziomu umożliwiającego transport do zakładów chemicznej przeróbki. Głębokość wody w basenie powinna być taka, by stanowiła dostateczną osłonę przed promieniowaniem y. Zazwyczaj głębokość basenów wynosi 6-12 m, a powierzchnia rzutu dochodzi do kilkuset metrów kwadratowych (np. objętość basenu reaktorów elektrowni Chapelcross wynosi 1600 m3 przy głębokości 5,50 m (opinie o programie).

Zbiorniki wykonywane są jako monolityczne konstrukcje żelbetowe. Grubość ścian zbiornika wynosi ok. 1 m. Jeżeli obok zbiornika znajdują się pomieszczenia z ludźmi, ściany powinny mieć grubość 1,20-2,00 m. Zbiornik powinien być szczelny, aby radioaktywna ciecz nie wydostawała się do otaczającego gruntu. W tym celu dno oraz ściany boczne wyłożone są szczelnie spawanymi ze sobą arkuszami blachy nierdzewnej o grubości 2-h3 mm.

Sposób wykonania zbiornika jest następujący: wykonuje się przede wszystkim betonową płytę denną i ustawia na niej stalowy zbiornik z blach zespawanych, podtrzymywany i usztywniony stalową konstrukcją, bada się szczelność zbiornika, a następ nie betonuje się ściany boczne (segregator aktów prawnych). Zbiornik przykrywa się zazwyczaj arkuszam blachy nierdzewnej ze specjalnymi, zamykanymi otworami, które służą do zatapiania drobnych elementów, bez konieczności usuwania całej pokrywy. W nie których przypadkach stosowane są płyty żelbetowe.

Kopaliny użyteczne znajdują się w skorupie ziemskiej w trzech stanach skupienia: gazowym, płynnym i stałym. W stanie gazowym eksploatowane są one za pomocą odwiertów. W ziemi występuje np. gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest CH., i C02 (promocja 3 w 1)..

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami