Projekt ocieplenia

Projekt ocieplenia

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności względnej powietrza, powyżej 75%, w celu zapobieżenia wykraplaniu się kondensatu na powierzchniach dolnych stropodachów, zaleca się wykonywać je jako stropodachy wentylowane, a w pomieszczeniach, gdzie dodatkowo występują gazy agresywne, należy stosować powłoki gazoszczelne chemoodporne. Również ściany i świetliki powinny być zabezpieczone przed wykraplaniem się kondensatu na ich powierzchniach. Projekt ocieplenia wyżej wyszczególnionych elementów budynku powinien być opracowany na podstawie obliczeń cieplno-wilgotnościowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

O wyborze najodpowiedniejszego materiału konstrukcyjnego pod względem ekonomicznym powinien decydować ogólny koszt inwestycji z uwzględnieniem kosztów remontów i amortyzacji nakładów inwestycyjnych. Decydujące znaczenie może mieć większa odporność wybranego materiału (w stosunku do innych materiałów) w danym środowisku lub łatwiejsze i tańsze zabezpieczenie konstrukcji przed korozją, możliwość wzmocnienia lub wymiany zniszczonych elementów itp.

Konstrukcje stalowe można stosować wówczas, jeśli dla danego środowiska agresywnego są do dyspozycji odpowiednie powłoki ochronne (farby, lakiery itp.), którymi te konstrukcje można pokrywać. Ważną też okolicznością jest możliwość dokonywania napraw i odnawiania tych powłok (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zaleca się stosowanie konstrukcji spawanych, są one bowiem łatwiejsze do należytego pokrywania powłokami ochronnymi. Konstrukcje powinny składać się z kształtowników o możliwie dużych przekrojach przy możliwie dużej grubości półek i środników. Najodpowiedniejsze są przekroje rurowe, ale pod warunkiem, że zostaną one szczelnie zamknięte na końcach, tak aby powietrze z zewnątrz nie miało dostępu do wnętrza rur. Liczba węzłów i złączy powinna być jak najmniejsza i powinny one być jak najprostsze (uprawnienia budowlane).

Kształtowniki

Kształtowniki lub ich zespoły tworzące kształt korytek należy starać się tak umieszczać w konstrukcji, aby nie mogła w nich zatrzymywać się woda lub pyły. Jeśli ze względów konstrukcyjnych jest to niemożliwe, to na spodzie należy wykonać odpowiednią liczbę otworów, aby woda mogła przez nie wypłynąć. Z tych samych względów należy unikać poprzecznych przewiązek, skomplikowanych węzłów, występów itp. W przypadku tworzenia przekrojów skrzynkowych zamkniętych, kształtowniki tworzące te przekroje należy spawać ze sobą spoinami ciągłymi, aby uzyskać przekroje skrzynkowe hermetycznie zamknięte, na kształt przekrojów rurowych (program egzamin ustny).

Nie należy kształtować przekrojów elementów (np. prętów kratownic) z kształtowników rozmieszczonych względem siebie w takiej odległości, która utrudni powlekanie ich na wszystkich powierzchniach. Należy w konkretnych przypadkach rozważyć celowość zastosowania słupów o przekrojach pełnych zamiast kratowych i belek blaszanych zamiast kratownic (opinie o programie).

Profili cienkościennych walcowanych na zimno w środowiskach agresywnych stosować nie należy. Nic należy też stosować konstrukcji sprężonych kablami strunowymi, jeżeli nie będą zabezpieczone przed korozją w miejscach niedostępnych do malowania. Trwałość powłok ochronnych na konstrukcjach stalowych zależy przede wszystkim od odpowiednio oczyszczonej i przygotowanej powierzchni stali oraz doboru materiału powłokowego (farb, lakierów), odpowiedniego dla danego środowiska agresywnego (segregator aktów prawnych).

W warunkach agresji atmosferycznej dobrze zachowują się również konstrukcje stalowe powlekane aluminium (na gorąco). Elementy konstrukcji stalowej przewidziane do zabetonowania (w konstrukcjach żelbetowych ze sztywnym zbrojeniem samonośnym) powinny być uprzednio oczyszczone w taki sposób jak zbrojenie wiotkie zwykłych konstrukcji żelbetowych i zabezpieczone powłoką ochronną skuteczniejszą i trwalszą od stosowanej na powierzchniach dostępnych do konserwacji (promocja 3 w 1). Taką samą skuteczną powłokę należy stosować na powierzchniach konstrukcji trudno dostępnych w czasie użytkowania obiektu. Konstrukcji takich jednak należy unikać, w przypadku bowiem korozji stali część betonowa pęka wzdłuż kształtowników stalowych i ulega zniszczeniu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !