Blog

04.05.2019

Dokumentowanie praktyki – zbiorcze zestawienie odbytej praktyki

W artykule znajdziesz:

Dokumentowanie praktyki – zbiorcze zestawienie odbytej praktyki

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej to niezbędny załącznik do oświadczenia, które składane jest przez opiekuna praktyki zawodowej osoby starającej się o uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). W takim zestawieniu konieczne jest dokładne podanie wszystkich prac, jakie wykonane zostały w ramach praktyki zawodowej.

Dokumentowanie praktyki – zbiorcze zestawienie odbytej praktyki

Ponadto należy podać dokładne nazwy obiektów, terminy wykonywania prac oraz rodzaj umowy obowiązujący podczas wykonywania tych pracy i dane osoby kierującej praktyką (program na komputer). Wzór zbiorczego zestawienia odbytej praktyki pozwalającej na przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane znajduje się w załączniku do rozporządzenia w sprawie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon).

W pierwszej rubryce zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej umieszcza się nazwę zadania lub obiektu wraz z:
• rodzajem obiektu,
• przeznaczeniem obiektu,
• konstrukcją obiektu (opinie o programie),
• powierzchnią całkowitą obiektu,
• innymi charakterystycznymi parametrami technicznymi lub użytkowymi obiektu, które są odpowiednie do wybranej specjalności budowlanej.
W rubryce tej podaje się także adres inwestycji, nazwę inwestora, imię i nazwisko kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub projektant oraz numer decyzji o pozwoleniu na budowę (segregator aktów prawnych).

W drugiej rubryce podaje się czas praktyki

W drugiej rubryce podaje się czas praktyki od do, a w trzeciej należy podać łączną ilość tygodni odbytej praktyki zawodowej. Kolejna rubryka to miejsce na podanie formy odbywania praktyki zawodowej, np. etat, część etatu, umowa o dzieło, umowa zlecenie lub inne (promocja 3 w 1). W tym miejscu trzeba podać pełnioną funkcję techniczną, np. przy projektowaniu lub na budowie, osoby odbywającej praktykę zawodową oraz charakter wykonywanych czynności.

W ostatniej rubryce umieszcza się imię i nazwisko osoby, która kierowała praktykę – należy postawić pieczęć z numerem nadanych uprawnień budowlanych. Ponadto konieczne jest podanie funkcji, jaką osoba kierująca praktyką, pełniła na obiekcie, np. kierownik budowy lub projektant (program egzamin ustny). Jest to też miejsce na złożenie podpisu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami