Blog

16.08.2018

Zgłoszenie budowy – co trzeba wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Zgłoszenie budowy – co trzeba wiedzieć?

Budowę domu może zgłosić inwestor, czyli osoba, która jest właścicielem działki budowlanej (program na komputer). Można to zrobić osobiście lub poprzez pełnomocnika, którym musi być osoba fizyczna, np. architekt. Razem z wnioskiem trzeba złożyć oryginał lub zgodną z oryginałem kopię pełnomocnictwa. Przed rozpoczęciem budowy należy sprawdzić, czy dla ternu, na którym mieści się działka, ustalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (program na telefon). Można o to zapytać w urzędzie miasta lub gminy właściwego dla umiejscowienia działki. W przypadku, gdy dla tereny nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, należy zdobyć decyzję o warunkach zabudowy (program na egzamin ustny).

Dom zostanie wytyczony na działce przez geodetę

Zgłoszenie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje wtedy, gdy wykonana zostanie któraś z poniższych czynności:
• dom zostanie wytyczony na działce przez geodetę,
• wykonana zostanie niwelacja terenu, co oznacza pomiary geodezyjne oraz wyprofilowanie gruntu,
• działka zostanie podłączona do sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej itp.,
• teren budowy zostanie zagospodarowany, co oznacza m.in. ogrodzenie placu budowy, umieszczenie na nim tymczasowych obiektów, np. kontenerów dla pracowników (promocja 3 w 1).
Po sprawdzeniu, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy, należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, czyli:
• zgłoszenie budowy – dokument można pobrać lub wziąć w urzędzie miasta lub powiatowym (segregator). W przypadku, gdy wszystkie informacje nie zmieszczą się na druku zgłoszenia, należy dodać załącznik z informacjami uzupełniającymi,
• wybrany projekt budowlany domu – w 4 egzemplarzach,
• zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez projektanta uprawnień do wykonywanej pracy – zaświadczenie wydawane jest przez właściwą izbę samorządu zawodowego,
• oświadczenie potwierdzające dysponowaniem nieruchomością do celów budowlanych – oświadczenie można pobrać lub wziąć z urzędu,
• decyzję o warunkach zabudowy – tylko wtedy, gdy dla danej działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
• potwierdzenie zapłaty – dotyczy to sytuacji, gdy obiekt lub jego część będzie wykorzystywana do celów innych niż mieszkaniowe (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami