Blog

Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 10
16.08.2018

Zgłoszenie budowy – co trzeba wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Zgłoszenie budowy – co trzeba wiedzieć?

Budowę domu może zgłosić inwestor, czyli osoba, która jest właścicielem działki budowlanej (program na komputer). Można to zrobić osobiście lub poprzez pełnomocnika, którym musi być osoba fizyczna, np. architekt. Razem z wnioskiem trzeba złożyć oryginał lub zgodną z oryginałem kopię pełnomocnictwa. Przed rozpoczęciem budowy należy sprawdzić, czy dla ternu, na którym mieści się działka, ustalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (program na telefon). Można o to zapytać w urzędzie miasta lub gminy właściwego dla umiejscowienia działki. W przypadku, gdy dla tereny nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, należy zdobyć decyzję o warunkach zabudowy (program na egzamin ustny).

Dom zostanie wytyczony na działce przez geodetę

Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 11
Zgłoszenie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje wtedy, gdy wykonana zostanie któraś z poniższych czynności:
• dom zostanie wytyczony na działce przez geodetę,
• wykonana zostanie niwelacja terenu, co oznacza pomiary geodezyjne oraz wyprofilowanie gruntu,
• działka zostanie podłączona do sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej itp.,
• teren budowy zostanie zagospodarowany, co oznacza m.in. ogrodzenie placu budowy, umieszczenie na nim tymczasowych obiektów, np. kontenerów dla pracowników (promocja 3 w 1).
Po sprawdzeniu, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy, należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, czyli:
• zgłoszenie budowy – dokument można pobrać lub wziąć w urzędzie miasta lub powiatowym (segregator). W przypadku, gdy wszystkie informacje nie zmieszczą się na druku zgłoszenia, należy dodać załącznik z informacjami uzupełniającymi,
• wybrany projekt budowlany domu – w 4 egzemplarzach,
• zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez projektanta uprawnień do wykonywanej pracy – zaświadczenie wydawane jest przez właściwą izbę samorządu zawodowego,
• oświadczenie potwierdzające dysponowaniem nieruchomością do celów budowlanych – oświadczenie można pobrać lub wziąć z urzędu,
• decyzję o warunkach zabudowy – tylko wtedy, gdy dla danej działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
• potwierdzenie zapłaty – dotyczy to sytuacji, gdy obiekt lub jego część będzie wykorzystywana do celów innych niż mieszkaniowe (opinie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 16 Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 17 Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 18
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 19
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 20 Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 21 Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 22
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 32 Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 33 Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 34
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 35
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 36 Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 37 Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 38
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Otulanie ziarn kruszywa zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami