Projektowanie budynków z elementów wielkoprzestrzennych

Projektowanie budynków z elementów wielkoprzestrzennych

Projektowanie budynków z elementów wielkoprzestrzennych jest jeszcze w fazie doświadczalnictwa (uprawnienia budowlane). W ZSRR przeprowadzono badania wykonanych obiektów i stwierdzono, że zarówno w zakresie projektowania, jak i prefabrykacji i montażu nie osiągnięto jeszcze należytego poziomu.

W wyniku koszt tego budownictwa jest 2 do 2,5 razy wyższy od budownictwa z wielkich płyt (program na telefon). Świadczy to, że należy przeprowadzić jeszcze wiele prób, ażeby można było stosować na większą skalę tego rodzaju rozwiązania. Należy jednak brać pod uwagę zalety stosowania elementów przestrzennych. Przy budowie np. 5-kondygnacjowych budynków uzyskiwano skrócenie czasu budowy 3H-4 razy w porównaniu z budownictwem wielkopłytowym.

Poza tym czynności produkcyjne w zakładach prefabrykacji mogą stanowić do 80% całości robót; wtedy na montaż i uzupełniające roboty wykończeniowe pozostaje tylko 20% (program na komputer).

Ciężar budynku

Ciężar budynku również znacznie się zmniejsza i w budynkach doświadczalnych obniżka wynosiła 20 i więcej procent (program egzamin ustny).
W kraju pierwszą koncepcję konstrukcyjną z elementów przestrzennych o wymiarze 3,60X1,80 i wysokości 2,70 m dla 9-kondygnacjowego budynku mieszkalnego opracował w r. 1957 A. Mitzel (projekt architektoniczny T. Brzoza), stosując je w układzie przestawionym (w szachownicę).

W kraju poza elementami sanitarnymi i elementami szybów dźwigowych raczej nieprędko będzie można stosować elementy przestrzenne o wymiarze pokoju do budowy domów mieszkalnych, ze względu na znacznie większe koszty w porównaniu z budownictwem wielkopłytowym (opinie o programie).

Reasumując można stwierdzić,! że jednym z głównych mankamentów elementów wielko-przestrzennych z betonu zwykłego jest ich duży ciężar, pociągający duże nakłady na fregaty produkcyjne i sprzęt transportowo-montażowy. Dlatego też należy przypuszczać, że rozwój tej formy budownictwa będzie związany z rozwojem bazy materiałowej — doskonalszych od betonu, tworzyw sztucznych czy lekkich metali (segregator aktów prawnych).

Już obecnie można wskazać przykłady, w skali co prawda niewielkich obiektów, realizacji domków jednorodzinnych z elementów przestrzennych z tworzyw sztucznych, gdzie można zauważyć odstępowanie od tradycyjnych form i schematów budynków, otwierające nowe możliwości koncepcji konstrukcyjnych (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !