Blog

Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 10
30.05.2018

Projektowanie obiektów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Projektowanie obiektów budowlanych


Projekt budowlany

 

Nadrzędnym aktem prawnym regulującym i określającym zasadę budowy wszelkich obiektów przemysłowych, mieszkalnych i gospodarczych w Polsce jest Ustawa o Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku. Jak to jednak bywa z polskim ustawodawstwem, interpretacja tych przepisów to spore wyzwanie.

 

Ustawa Prawo Budowlane reguluje sprawy związane z projektowaniem, budowaniem oraz rozbiórką obiektów budowlanych. Poprzez obiekt budowlany w myśl ustawy definiuje się budynek, budowlę lub obiekt małej architektury wyposażony w instalacje, zbudowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Zgodnie z tą ustawą nieco inaczej definiuje się budynek. Jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem. Prawo budowlane dokładnie określa również tego, kto może zabrać się za projektowanie obiektów budowlanych.

 

Projektowanie obiektów budowlanych może być wykonane zarówno przez architekta, jak i inżyniera budownictwa. Istnieje jednak pewna dość istotna różnica. Zgodnie z obowiązującą ustawą architekt może wykonać projekt architektoniczny budynku jak również jego otoczenia. Z kolei inżynier budownictwa może wykonać projektowanie obiektu budowlanego. Mogło by się wydawać, że różnica ta jest mało znacząca. Architekt musi bowiem dołożyć większych starań by projektowany budynek wpisać jak najlepiej w otoczenie. Budynek powinien mieć określony kształt.

 

Projekt budowlany jest podstawą, jeśli inwestor chce uzyskać pozwolenie budowlane. Osoba zajmująca się projektowaniem budynków powinna mieć nie tylko odpowiednie uprawnienia budowlane. Powinna znaleźć się ponadto na liście członków okręgowej izby samorządu zawodowego. Niekiedy wymagania urzędów co do zawartości sporządzonego projektu budowlanego są nieco większe. Urzędy mogą na przykład wymagać by projekt budowlany zawierał dokładne rozwiązania obejmujące umiejscowienie instalacji. Ogólnie rzecz biorąc za projektowanie obiektów budowlanych może się zabrać wyłącznie taka osoba, która posiada ku temu odpowiednie uprawnienia. Mowa więc najczęściej o architekcie.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 15 Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 16 Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 17
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 18
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 19 Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 20 Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 21
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 31 Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 32 Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 33
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 34
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 35 Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 36 Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 37
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koszt okien drewnianych zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami