Projektowanie obiektów budowlanych


Projekt budowlany

 

Nadrzędnym aktem prawnym regulującym i określającym zasadę budowy wszelkich obiektów przemysłowych, mieszkalnych i gospodarczych w Polsce jest Ustawa o Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku. Jak to jednak bywa z polskim ustawodawstwem, interpretacja tych przepisów to spore wyzwanie.

 

Ustawa Prawo Budowlane reguluje sprawy związane z projektowaniem, budowaniem oraz rozbiórką obiektów budowlanych. Poprzez obiekt budowlany w myśl ustawy definiuje się budynek, budowlę lub obiekt małej architektury wyposażony w instalacje, zbudowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Zgodnie z tą ustawą nieco inaczej definiuje się budynek. Jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem. Prawo budowlane dokładnie określa również tego, kto może zabrać się za projektowanie obiektów budowlanych.

 

Projektowanie obiektów budowlanych może być wykonane zarówno przez architekta, jak i inżyniera budownictwa. Istnieje jednak pewna dość istotna różnica. Zgodnie z obowiązującą ustawą architekt może wykonać projekt architektoniczny budynku jak również jego otoczenia. Z kolei inżynier budownictwa może wykonać projektowanie obiektu budowlanego. Mogło by się wydawać, że różnica ta jest mało znacząca. Architekt musi bowiem dołożyć większych starań by projektowany budynek wpisać jak najlepiej w otoczenie. Budynek powinien mieć określony kształt.

 

Projekt budowlany jest podstawą, jeśli inwestor chce uzyskać pozwolenie budowlane. Osoba zajmująca się projektowaniem budynków powinna mieć nie tylko odpowiednie uprawnienia budowlane. Powinna znaleźć się ponadto na liście członków okręgowej izby samorządu zawodowego. Niekiedy wymagania urzędów co do zawartości sporządzonego projektu budowlanego są nieco większe. Urzędy mogą na przykład wymagać by projekt budowlany zawierał dokładne rozwiązania obejmujące umiejscowienie instalacji. Ogólnie rzecz biorąc za projektowanie obiektów budowlanych może się zabrać wyłącznie taka osoba, która posiada ku temu odpowiednie uprawnienia. Mowa więc najczęściej o architekcie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !