Prostokątny układ współrzędnych

Prostokątny układ współrzędnych
Prostokątny układ współrzędnych

Błędy można określić i ocenić badając odchyłki ustawienia elementów w stosunku do przyjętego układu odniesienia (program uprawnienia budowlane na komputer). W konstrukcjach budowlanych jako przestrzenny układ odniesienia może służyć prostokątny układ współrzędnych trzech osi y i z. W tym układzie możliwe jest określenie wielkości odchyłek usytuowania elementu w przestrzeni w zakresie przesunięcia tego elementu w poziomie jego ewentualnego pochylenia, obrotu czy też zmiany poziomu ustawienia.

Wielkość przesunięcia elementu w poziomie można określić w postaci odchyłek Ax i Ay w stosunku do osi * i y układu odniesienia. Przy pochyleniu elementu można określić analogicznie odchyłkę w przesunięciu podstawy górnej elementu w stosunku do dolnej (względnie stwierdzając kąt odchylenia osi pionowej elementu /? w stosunku do osi z układu odniesienia) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Obrót elementu może być określony przez przesunięcie skrajnych, przeciwległych krawędzi elementu Ay na całej jego długości.

Odchylenie od poziomu ustawienia może być określone jako przesunięcie pionowe Az - wzdłuż osi pionowej z przyjętego układu odniesienia. Wreszcie przesunięcie elementu górnej kondygnacji w stosunku do elementu dolnej kondygnacji może być określone jako odchyłka A. Zestawienie dopuszczalnych odchyłek montażowych z uwzględnieniem wyszczególnionych powyżej rodzajów odchyłek (uprawnienia budowlane). W przypadku stwierdzenia nadmiernych odchyleń wymiarów montowanej konstrukcji należy przeprowadzić jej regulację.

Weryfikacja błędów montażu ma również istotne znaczenie dla oceny wartości użytkowej zmontowanej konstrukcji, a w szczególności dla sprawdzenia uzyskanego współczynnika bezpieczeństwa konstrukcji. W analogiczny sposób można określić średnie i całkowite błędy wypadkowe położenia elementu w przestrzeni w założeniu niezależności błędów różnych kierunków i opierając się na twierdzeniu o dodawaniu zmiennych niezależnych, a mianowicie średni błąd wypadkowy (program egzamin ustny).

Użycie lekkich żurawi

Cechą charakterystyczną większości konstrukcji żelbetowych hal przemysłowych jest znaczna różnica między ciężarami słupów, belek i podciągów z jednej strony, a ciężarami elementów konstrukcyjnych stropodachu, jak wiązary, tężniki, płatwie czy płyty. Zmusza to często do stosowania dwóch typów żurawi dla montażu tych konstrukcji, a mianowicie ciężkich żurawi samojezdnych na gąsienicach lub na podwoziu kolejowym dla montażu słupów, belek i podciągów oraz lekkich żurawi samojezdnych na kołach względnie żurawi wieżowych - dla montażu lekkich konstrukcji dachowych, co może być szczególnie korzystne przy znacznym zakresie robót montażowych (opinie o programie).

W przypadku nieznacznej liczby elementów o dużych ciężarach (w stosunku do pozostałych elementów danej konstrukcji) korzystne jest takie dobranie żurawi montażowych, ażeby montaż elementów ciężkich odbywał się jednocześnie za pomocą dwóch żurawi przewidzianych do montażu elementów lżejszych. W ten sposób uniknąć można stosowania ciężkich żurawi montażowych, które w tych warunkach nie byłyby w pełni wykorzystane.

Innym rozwiązaniem może być zastosowanie masztów montażowych do podnoszenia niewielkiej liczby elementów o znacznych ciężarach lub wykorzystanie w tym celu ustawionych już uprzednio elementów montowanej konstrukcji, a do montażu elementów pozostałych użycie lekkich żurawi na kołach lub gąsienicach. W tych przypadkach celowe jest np. montowanie ciężkich słupów metodą obrotu względnie metodą nasuwania, co umożliwi zastosowanie urządzeń montażowych o znacznie mniejszym udźwigu (segregator aktów prawnych).

Ze względu na specyfikę montażu konstrukcji żelbetowych hal przemysłowych zaleca się rozpoczynanie robót montażowych dopiero po całkowitym zakończeniu robót fundamentowych i wykonaniu instalacji podziemnych w obrębie hali. Można wówczas wykonać utwardzone nawierzchnie, wykorzystując do tego celu np. podłoże pod przyszłą posadzkę stałą w montowanej hali (promocja 3 w 1). Takie przygotowanie terenu, na którym odbywać się będzie montaż obiektu, znacznie ułatwia wykonanie robót i daje duże korzyści ekonomiczne, gdyż w tym przypadku wykonywanie tymczasowych dróg dla żurawi oraz placów składowych i produkcyjnych na terenie montowanej hali jest zbędne.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !