Blog

06.02.2019

Protokół przekazania placu budowy – co musi zawierać?

W artykule znajdziesz:

Protokół przekazania placu budowy – co musi zawierać?

Jedną z najważniejszych formalności między wykonawcą a inwestorem jest przekazanie placu budowy. Jest to zabezpieczenie interesów inwestora (program na komputer). W momencie, gdy wykonawca dokonuje odbioru terenu, przejmuje on pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które zostaną wyrządzone na terenie inwestycji. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem robót, inwestor nie wykona protokołu pisemnego, to odpowiedzialność będzie spoczywać na nim (program na telefon). Co ważne, wymienione formalności muszą zostać dopełnione przez rozpoczęciem inwestycji, przy czym obowiązkiem inwestora jest zadbanie o należyty stan terenu. Przekazania placu budowy można dokonać wyłącznie wtedy, gdy teren jest przygotowany do prac budowlanych (program na egzamin ustny).

Wszelkie wymagane dane

Protokół przekazania placu budowy

Przygotowując protokół przekazania placu budowy, warto skorzystać z gotowych wzorów dokumentów, które dostępne są na różnego rodzaju stronach branżowych (promocja 3 w 1). We wzorach umieszczone są wszelkie wymagane dane, które dotyczą odbioru oraz przekazania terenu. Dokument ten musi znaleźć się w umowie o roboty budowlane. Koniecznie trzeba w nim wskazać inwestora oraz wykonawcę. Ponadto powinien zawierać miejsce i datę sporządzenia budynku, łącznie z dokładnym opisem inwestycji. Należy wyszczególnić jej nazwę, oznaczenia administracyjne oraz dokładną lokalizację (segregator).
W dokumencie trzeba umieścić szczegółowy opis przedmiotu przekazania, łącznie ze specyfiką terenu budowy oraz stanem terenu przed rozpoczęciem prac. Muszą tam znaleźć się również informacje związane z działaniami przeprowadzonymi w momencie odbioru terenu – to od nich zależy późniejsze rozliczenie wykonawcy z inwestorem. W protokole przekazania muszą znaleźć się potwierdzenia obu stron, dotyczące spełnienia obowiązków związanych z organizacją placu budowy. Dokument ten jest wiążący zarówno dla wykonawcy, jak i inwestora (opinie). Warto wiedzieć, że wykonawca może odmówić odbioru terenu. Dotyczy to wyłącznie uzasadnionych przypadków, np. gdy na terenie budowy panują warunki, które uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywanych prac.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami