Protokół przekazania placu budowy – co musi zawierać?

Jedną z najważniejszych formalności między wykonawcą a inwestorem jest przekazanie placu budowy. Jest to zabezpieczenie interesów inwestora (program na komputer). W momencie, gdy wykonawca dokonuje odbioru terenu, przejmuje on pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które zostaną wyrządzone na terenie inwestycji. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem robót, inwestor nie wykona protokołu pisemnego, to odpowiedzialność będzie spoczywać na nim (program na telefon). Co ważne, wymienione formalności muszą zostać dopełnione przez rozpoczęciem inwestycji, przy czym obowiązkiem inwestora jest zadbanie o należyty stan terenu. Przekazania placu budowy można dokonać wyłącznie wtedy, gdy teren jest przygotowany do prac budowlanych (program na egzamin ustny).

Wszelkie wymagane dane

Protokół przekazania placu budowy

Przygotowując protokół przekazania placu budowy, warto skorzystać z gotowych wzorów dokumentów, które dostępne są na różnego rodzaju stronach branżowych (promocja 3 w 1). We wzorach umieszczone są wszelkie wymagane dane, które dotyczą odbioru oraz przekazania terenu. Dokument ten musi znaleźć się w umowie o roboty budowlane. Koniecznie trzeba w nim wskazać inwestora oraz wykonawcę. Ponadto powinien zawierać miejsce i datę sporządzenia budynku, łącznie z dokładnym opisem inwestycji. Należy wyszczególnić jej nazwę, oznaczenia administracyjne oraz dokładną lokalizację (segregator).
W dokumencie trzeba umieścić szczegółowy opis przedmiotu przekazania, łącznie ze specyfiką terenu budowy oraz stanem terenu przed rozpoczęciem prac. Muszą tam znaleźć się również informacje związane z działaniami przeprowadzonymi w momencie odbioru terenu – to od nich zależy późniejsze rozliczenie wykonawcy z inwestorem. W protokole przekazania muszą znaleźć się potwierdzenia obu stron, dotyczące spełnienia obowiązków związanych z organizacją placu budowy. Dokument ten jest wiążący zarówno dla wykonawcy, jak i inwestora (opinie). Warto wiedzieć, że wykonawca może odmówić odbioru terenu. Dotyczy to wyłącznie uzasadnionych przypadków, np. gdy na terenie budowy panują warunki, które uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywanych prac.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !