Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego


Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego

 

Właściciel czy też zarządca danego obiektu budowlanego zobowiązany jest do prowadzenia książki obiektu budowlanego. Warto wiedzieć, że jeżeli właściciel obiektu czy jego zarządca zaniedba te kwestie, popełnia dość poważne wykroczenie, które zagrożone jest pewnego rodzaju karą grzywny.

 

Książka obiektu budowlanego musi być prowadzona zgodnie z zasadami, jakie zawarte zostały w ustawie, która w życie weszła 7 lipca 1994 roku oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku ( rozporządzenie to bez zmian obowiązuje w polskim prawie aż do dnia dzisiejszego). Chcąc zapoznać się z wzorem prawidłowo prowadzonej książki obiektu budowlanego, należy sięgnąć do załącznika rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Książka obiektu budowlanego jest dokumentem, za pomocą którego rejestruje się zapisy takie jak:


- przeprowadzane badania oraz kontrole stanu technicznego budynku,
- remonty oraz przebudowy, a co za tym idzie w książce tej rejestrowane muszą być wszystkie pozwolenia na budowę, niezbędna dokumentacja techniczna dotycząca danego obiektu czy projekty przeprowadzanych robót.

 

KOB, czyli książka obiektu budowlanego prowadzona jest jedynie w okresie użytkowania budynku aż do momentu jego ewentualnej likwidacji lub wydania oficjalnej decyzji administracyjnej, która wyłącza obiekt z użytku.

Bywają również sytuacje, gdy po chwilowym wyłączeniu obiektu z użytkowania, zgodnie z decyzją administracyjną po pewnym czasie powraca on do użyteczności. W takie sytuacji po ustaniu okresu wyłączenia budynku z użyteczności, koniecznym staje się założenie ponownie nowej książki obiektu budowlanego. A to jest jednoznaczne z oficjalnym zamknięciem tej starej.


Istnieją jednak pewne obiektu budowlane, które są wyłączone z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego. Są to:


- budynki mieszkalne jednorodzinne
- obiekty budownictwa zagrodowego i letniskowego
- drogi i obiekty mostowe.

W każdej książce obiektu budowlanego obowiązkowo znaleźć się muszą:
- najważniejsze informacje o obiekcie
- informacje o najważniejszej dla obiektu dokumentacji technicznej
- informacje o wszystkich przeprowadzanych kontrolach stanu technicznego budynku.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami