Blog

30.03.2022

Przebieg nośny

W artykule znajdziesz:

Przebieg nośny

Przebieg nośny - przebieg elektryczny, który podlega modulacji dla ułatwienia przesyłu sygnału; ze względu na rodzaj przebiegu rozróżnia się p.n. sinusoidalne i impulsowe przebieg pracy (maszyny lub przyrządu) - zestawienie stanów pracy maszyny lub przyrządu, czasu ich trwania oraz kolejności ich następowania w czasie przebieg próżny - przebieg środka transportu bez ładunku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przebieg zerowy - przebieg środka transportu z bazy do początkowego punktu transportowego i z końcowego punktu do bazy przebieg zmodulowany - przebieg elektryczny, którego pewna cecha (parametr) zmienia się według wartości chwilowej innego przebiegu zwanego przebiegiem modulującym przebiegunowanie akumulatora - odwrócenie normalnej biegunowości końcówek akumulatora przebijak - narzędzie kowalskie do ręcznego przebijania otworów w przedmiotach metalowych przebijalność pocisku - zdolność pocisku do wnikania w przeszkody, na jakie natrafi on w czasie swego lotu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przebijanie - operacja kuźnicza polegająca na ręcznym wykonywaniu otworów w przedmiotach metalowych za pomocą przebijaka i młotka; (2) operacja tłoczenia polegająca na wykonywaniu otworów stemplem o ostrych krawędziach (uprawnienia budowlane).

Przebijanie chmur - lot statku powietrznego przez warstwę chmur w górę albo w dół przebijanie otworów - dziurowanie przebijanie telegraficzne - stosowane przy wymianie naprzemiennej świadome nadanie wiadomości w kierunku przeciwnym do kierunku, w którym aktualnie nadawana jest wiadomość, mające na celu wstrzymanie wymiany wiadomości lub zmianę kierunku ich przekazywania przebudowa - wprowadzenie istotnych zmian w istniejącej budowli przez wykonanie robót budowlanych wykraczających poza bieżącą konserwację i remont z zachowaniem lub ze zmianą jej podstawowej funkcji (program egzamin ustny).

Przechładzanie

Przechładzanie - austenityzowanie w wysokiej temperaturze (zwykle powyżej 1000°C) i oziębienie (zwykle w wodzie) stosowane do niektórych stali wysokostopowych w celu uniemożliwienia przemiany alotropowej połączonej z wydzielaniem się ferrytu lub martenzytu i uzyskanie w temperaturze pokojowej trwałej struktury austenitycznej, właściwej stanowi równowagi przy wysokiej temperaturze przechłodzenie - fiz. ochłodzenie cieczy poniżej temperatury krzepnięcia; stan przechłodzenia jest termodynamicznie nietrwały; powstaje wówczas, gdy szybkość tworzenia się zarodków fazy stałej jest mała w porównaniu z szybkością wzrostu lepkości cieczy (opinie o programie).

Przechodniość relacji, tranzytywność - własność relacji dwuczłonowej R w zbiorze X polegająca na tym, że jeśli xRy i yRz to xRz dla każdego przechowalnictwo - dział przemysłu spożywczego zajmujący się składowaniem płodów rolnych tak, aby zachować ich przydatność do użycia przez jak najdłuższy czas, wyrównując podaż i popyt na te płody przechowalność - czas przechowywania wyrobu w określonych warunkach, podczas którego wyrób ten zachowuje określone właściwości (segregator aktów prawnych).

Przechwytywanie - odnajdywanie (zwykle przy zastosowaniu radiolokacji) i atakowanie celów powietrznych przez własne samoloty lub pociski przechył - odchylenie statku (powietrznego, morskiego) od położenia normalnego przy ruchu dookoła osi wzdłużnej przechyłka toru - kol. przechylenie toru do wewnątrz na odcinku lukowym przez ułożenie szyn toru zewnętrznego na nieco wyższym poziomie; p.t. ma na celu przeciwdziałanie sile odśrodkowej działającej na tabor podczas jazdy na łuku przechyłomierz - przyrząd wahadłowy do określania kąta przechyłu statku (promocja 3 w 1).

Przeciągacz - wieloostrzowe narzędzie skrawające do przeciągania; składa się z części chwytowej, prowadzącej i skrawającej; część skrawająca ma ostrza zdzierające, przeznaczone do skrawania grubych warstw metali, oraz ostrza wykańczające, przeznaczone do skrawania cienkich warstw pozostałego naddatku, a ponadto ostrza wygładzające, kalibrujące, których zadaniem jest nadanie ostatecznych wymiarów obrabianemu materiałowi i wygładzenie obrobionej powierzchni.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami