Przechowywanie cementu w magazynach

Przechowywanie cementu w magazynach

Jeżeli w czasie sprawdzania listu przewozowego i świadectwa atestowego powstaje jakakolwiek niejasność odnośnie do zawartości pojemników, jeszcze przed rozładowaniem cementu powinno się pobrać próbkę cementu, wykonać badanie doraźne jego cech fizycznych (wiązanie, stałość objętości) bądź też składować go osobno, a dokumenty dostawy zachować (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeśli cement ma być użyty do betonu naparzanego (obróbka cieplna), S. Reinsdorf [29. t. I] zaleca, aby przed rozładowaniem i składowaniem w silosach sprawdzać cement na decydującą tutaj cechę stałości objętości. Wynik próby już po 90 minutach (TGL 117-0069, BI. 2) pozwala zadecydować o odbiorze. Sposób wykonania próbek i badania podany jest w VIII tomie Budownictwa betonowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dostawę należy bezwzględnie zwrócić, gdy stwierdzi się jeszcze przed rozładowaniem cementu, że w pojemnikach do transportu cementu luzem przewożono uprzednio inne materiały, takie jak: nawóz sztuczny, cukier, grunt, węgiel itp.

Podczas otwartego magazynowania cement bardzo szybko ulega procesowi hydratacji i karbonizacji adsorbując H20 i C02 z otaczającej go atmosfery. Dlatego nie bez znaczenia są właściwe warunki jego przechowywania.
Cement workowany powinien być magazynowany w krytych pomieszczeniach suchych, nieprzewiewnych i zabezpieczonych od opadów atmosferycznych z góry i boków, jak również od wilgoci z dołu (uprawnienia budowlane).
W przepisowo zaprojektowanym magazynie podłogę należy założyć co najmniej 15-7-20 cm nad terenem (warstwa powietrza). Wykonuje się ją zazwyczaj z warstwy desek, grubości 1-g-, ułożonych na legarach drewnianych, spoczywających na filarkach
z izolacją z papy, bądź w przypadku podwyższonej wilgotności z podwójnej warstwy desek z papą pomiędzy nimi.

Ściany zewnętrzne mogą być wykonane również z desek, szczelnie przybitych do drewnianej konstrukcji szopy i obitych papą. Jeśli zamierza się dłużej eksploatować magazyn, wówczas ściany wykonuje się z pustaków bądź bloczków gazobetonowych. Dach zazwyczaj płaski ze szczelnie ułożonych desek pokrywa się dwoma warstwami papy. Szczególnie starannie należy budować szopy na cement, położone w dolinach rzek, w pobliżu lasów w okolicach wilgotnych, gdyż cement bardzo szybko chłonie wilgoć z powietrza, obniżając swą jakość.
Worki należy układać jeden na drugim (nie więcej niż 10 worków w pionie) z pozostawieniem przejścia między stosami o szerokości ok. 0,5 m. Odstęp stosów od ścian powinien wynosić co najmniej 0,15 m. Gdy dostarczany cement jest jeszcze ciepły, wysokość układania worków należy zmniejszyć do 7 warstw.

Przechowywanie cementu w silosach

Cement transportowany luzem najczęściej bywa składowany w silosach, które mogą być wykonywane z drewna, żelbetu bądź ze stali.
Na budowach najbardziej celowe i praktyczne okazały się silosy stalowe (program egzamin ustny). 

Silosy transportuje się na plac budowy na specjalnych przyczepach samochodowych i ustawia zazwyczaj w pobliżu miejsca wytwarzania masy betonowej. Przy ustawianiu należy zwrócić uwagę na to, by otwór zsypowy silosu znalazł się na odpowiedniej wysokości nad terenem, umożliwiając bądź założenie wagowego dozatora, bądź też podjazd środka transportowego (opinie o programie).
Z powyższych względów oraz z uwagi na możliwość wywrócenia przy ostrych porywach wiatru nóżki silosu ustawia się zazwyczaj na stopowych, betonowych fundamentach kotwiąc je śrubami.
Przy dużych ilościach składowanego cementu, co może mieć miejsce w stałych wytwórniach betonu bądź na bardzo dużych budowach hydrotechnicznych [22], zalecane są silosy żelbetowe o pojemności ok. 500 m3.

H. Kaesbohrer w swej pracy dysertacyjnej przytacza przykłady stosowania silosów konstrukcji drewnianej, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo skraplania pary wodnej na ścianach (segregator aktów prawnych).
S. Reinsdorf  przy projektowaniu silosów drewnianych ogranicza ich wysokość do 10 m, z uwagi na niebezpieczeństwo „zbijania się” cementu pod wpływem ciężaru własnego przy większych wysokościach silosów.

Z tych samych powodów odradza stosowanie urządzeń wibracyjnych przy otworze zsypowym z silosu, natomiast zaleca bardziej strome wykonywanie lejów zsypowych w silosach żelbetowych pod kątem co najmniej o 15° większym od kąta stoku naturalnego cementu oraz powlekanie ścian silosów od wewnątrz specjalnymi powłokami bądź nawet wykładanie folią PCV. Zadaniem ich jest ułatwienie ślizgania się cementu po ścianach silosu oraz ochrona cementu przed wilgocią z zewnątrz (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !