Blog

26.01.2021

Przedszkola i żłobki

Przedszkola i żłobki

Przedszkola i żłobki

Przedszkola i żłobki należy sytuować na terenie osiedla mieszkaniowego. Umieszczenie żłobka w pobliżu zakładu przemysłowego (przy wejściu do zakładu) może być usprawiedliwione tylko w przypadku, jeżeli robotnicy przychodzą do pracy z różnych osiedli nie posiadających tych urządzeń socjalnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dobre rozwiązania pod względem ekonomicznym i plastycznym daje łączenie w jeden blok takich obiektów, jak biura, laboratoria, portiernie, łaźnie, stołówki i ambulatoria; jest to jednak przede wszystkim zależne od wielkości zakładu i tych obiektów, z których stworzymy kompozycję pierwszego planu całego zakładu.
Usytuowanie budynków względem stron świata.

Bezpośrednie działanie promieni słonecznych (insolacja) z punktu widzenia higieny jest zjawiskiem pożądanym, gdyż promienie ultrafioletowe działają zabójczo na bakterie. W pewnych przypadkach jednak nadmierne nasłonecznienie jest niepożądane ze względu na zbytnie przegrzanie pomieszczeń, maszyn lub produktów albo też z powodu nadmiaru światła (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jaskrawe światło słoneczne może być również niekiedy niewskazane, np. przy pracach precyzyjnych wymagających odróżnienia drobnych szczegółów i kolorów lub też z powodu powstawania błysków. Dlatego też w pewnych gałęziach produkcji, jak przemysł włókienniczy, przemysł precyzyjny, przemysł lustrzany itp., otwory świetlne, a więc okna i świetliki, powinny być od strony północnej.

W innych gałęziach przemysłu położenie hal produkcyjnych w stosunku do stron świata jest w zasadzie obojętne z tym zastrzeżeniem, że przy oświetleniu bocznym unika się kierowania okien na północ (uprawnienia budowlane). Oświetlenie południowe, chociaż najbardziej intensywne, nie przenika zbyt głęboko do pomieszczeń, gdyż kąt padania promieni słonecznych w Polsce latem wynosi około 60J. W zimie zaś, kiedy zmniejsza się kąt padania, słabnie również intensywność działania promieni słonecznych. Oświetlenie wschodnie i zachodnie powoduje bardzo głębokie wnikanie promieni słonecznych do wnętrza.

Oświetlenie zachodnie powoduje latem równocześnie bardzo silne nagrzewanie pomieszczeń. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że zbyt głębokie wnikanie promieni słonecznych jest ograniczone przez sąsiednie budynki i drzewami, to za najlepsze w budynkach produkcyjnych można uznać skierowanie okien na wschód i zachód (program egzamin ustny).

Wpływ kierunku wiatrów

Inaczej przedstawia się sprawa przy oświetleniu świetlikami. Tu położenie względem stron świata nie gra żadnej roli, gdyż przenikanie promieni słonecznych do wnętrza następuje przy każdym rodzaju świetlika z wyjątkiem zwróconych na północ lub z niewielkim odchyleniem od tego kierunku.
Przed przystąpieniem do opracowania planu generalnego musimy zapoznać się z kierunkami i szybkością panujących wiatrów, gdyż ma to duży wpływ na lokalizację zakładów oraz rozmieszczenie względem siebie poszczególnych budynków w planie generalnym (opinie o programie).
Graficznym przedstawieniem działania wiatrów na o- kreślonym obszarze jest róża wiatrów.

Sporządza się ją w ten sposób, że na 8 zasadniczych kierunkach stron świata odkłada się odcinki odpowiadające w procentach ilości dni w ciągu roku, w których stacje meteorologiczne zanotowały dany kierunek wiatru.
Główny kierunek wiatrów ustala się na podstawie wieloletnich obserwacji (segregator aktów prawnych).
Dla ogólnej orientacji sporządza się mapki z wykreślonymi różami wiatrów dla charakterystycznych miejscowości. Dla terytorium Polski opracowano
również taką mapę dla szybkości wiatru 5 m/sek.

Oprócz częstotliwości działania wiatru wielkie znaczenie ma również jego szybkość, ponieważ koncentracja zanieczyszczeń maleje ze zwiększeniem szybkości wiatru. Dlatego, jeżeli w danej miejscowości szybkość wiatrów waha się w dużych granicach, należy to uwzględnić sporządzając poprawioną różę wiatrów, w której na poszczególnych kierunkach odkładamy odcinki odpowiadające wynikom uzyskanym z podziału wyrażonej w procentach częstotliwości przez średnią szybkość wiatru dla danego kierunku (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami