Blog

02.09.2020

Przedwczesne obciążenie konstrukcji

Przedwczesne obciążenie konstrukcji

Przedwczesne obciążenie konstrukcji

Duże przemieszczenia deskowań mogą mieć miejsce przy bezpośrednim oparciu stempli na gruncie, w wyniku jego osiadania pod wpływem działającego obciążenia i ruchów wywołanych zmianami wilgotności. Szczególnie niekorzystne są duże zmiany objętości wilgotnego gruntu przy zamarzaniu i odtajaniu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pionowe ruchy deskowań są bardzo niekorzystne, ponieważ deformują zarys konstrukcji, a ponadto wywołują naprężenia dodatkowe, zmniejszające stopień bezpieczeństwa elementów. W szczególności mogą one być przyczyną spękań, zarysowań w młodym betonie.
Obciążenie młodego betonu może doprowadzić do trwałych uszkodzeń jego struktury i powstania niebezpiecznych deformacji. Występuje to najczęściej przy wznoszeniu konstrukcji o wielu kondygnacjach, gdy po zabetonowaniu jednej kondygnacji rozpoczyna się montaż konstrukcji pomocniczych i gromadzenie materiałów, nie czekając aż beton osiągnie dostateczną wytrzymałość (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podobnie szkodliwe skutki są następstwem zbyt wczesnego rozdeskowania konstrukcji, zanim beton dostatecznie stwardnieje, a jego wytrzymałość będzie wystarczająca dla montażowych lub pełnych obciążeń obliczeniowych.

Oprócz względów czysto wytrzymałościowych, decydującą rolę mogą tu odgrywać nadmierne deformacje obciążonych przedwcześnie elementów, potęgowane zjawiskiem pełzania betonu. Pełzanie jest tym większe, im młodszy jest beton oraz im niższy jest współczynnik sprężystości E (uprawnienia budowlane).
Przedwczesne rozdeskowanie elementów zginanych wywoła ich nadmierne ugięcia wstępne, trudne do ukrycia przy wykańczaniu budowli. Ponadto powoduje to wczesne obciążenie słupów, które ulegając skróceniu, wywołują naprężenia dodatkowe we wspartych na nich belkach.
Uszkodzenia przy usuwaniu deskowania. Uszkodzenia te są następstwem przyczepności twardniejącego betonu do powierzchni deskowania. Jeżeli siła przyczepności jest dostatecznie duża, przy usuwaniu deskowania odrywana jest także powierzchniowa warstwa betonu czy też zaprawy otulającej grubsze ziarna od zewnątrz.

Zachodzi to szczególnie przy przekrojach poprzecznych z wcięciami i załamaniami, bardzo często odrywane są też naroża belek i słupów.
Zabezpieczenie betonu przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi, zawartymi w wodach omywających świeży beton, jest dość kłopotliwe. Najlepiej na czas betonowania i wiązania betonu odciąć doń dopływ wody przez założenie grodzy lub szczelnych ścianek i wypompowanie wody z tak wydzielonej przestrzeni. Beton należy ułożyć na warstwie zawierającej 3-P5 warstw papy bitumicznej, naklejonej na powierzchnię chudego betonu (program egzamin ustny).

Papa bitumiczna

Zamiast papy bitumicznej można użyć wkładki z folii ołowianej. Przed dopuszczeniem do kontaktu betonu z wodą agresywną należy, po jego związaniu i początkowym okresie twardnienia, suchą i czystą powierzchnię betonu pokryć powłoką ochronną. Stosuje się powłoki następujących typów:
- wchodzące w związki chemiczne z cementem, a mianowicie wiążące wapno w warstwach powierzchniowych betonu w węglany, krzemiany lub fluorki wapnia,
- węglan amonowy,
- szkło wodne, które jednocześnie zapełniając pory powierzchniowe w betonie działa uszczelniająco,
- związki fluoru (MgSiF6, PbSiF„ itp.) (opinie o programie);
- uniemożliwiające zwilżenie powierzchni betonu
- powłoki z parafiny nakładanej na gorąco (konieczne częste odnawianie powłoki),
- powłoki z roztworu parafiny lub wazeliny w benzynie,
- powłoki z oleju lnianego;
- powłoki wytwarzające błonę ochronną na powierzchni betonu
- powłoki bitumiczne nakładane w postaci emulsji lub na gorąco (konieczne dwu- lub trzykrotne powleczenie),
- powłoki metalowe.

Zamiast powłok ochronnych można zastosować okładziny:
a) z 3 do 5 warstw papy bitumicznej naklejonej na powierzchnię betonu (segregator aktów prawnych),
b) jak wyżej, lecz z wkładkami z folii ołowianej,
c) z płytek klinkierowych, terakotowych itp. (konieczne jest bardzo staranne ułożenie płytek; w przypadku działania kwasów należy uszczelnić spoiny kitem kwasoodpornym lub asfaltem),
d) w postaci szczelnej gładzi cementowej wypalanej lub z domieszką opiłek metalowych, nakładanej najlepiej torkretnicą (promocja 3 w 1).

Gładź działa ochronnie, o ile nie wykazuje rys wskutek skurczu.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami