Blog

30.05.2018

Projektowanie - obciążenie śniegiem w Polsce

W artykule znajdziesz:

Projektowanie - obciążenie śniegiem w Polsce


Obciążenie śniegiem w Polsce
Obciążenie śniegiem w Polsce

Projektowanie - obciążenie śniegiem w Polsce

 

 

Reklama: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 - wersja na komputer oraz wersja na telefon/tablet pozwoli Ci na efektywne przygotowanie się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Aktualności i przydatne informacje odnośnie uprawnień budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności. Opinie użytkowników odnośnie naszych programów oraz ich wspomnienia po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz w zakładce Opinie o programie.

  

Zagadnienie śniegu jest w Polsce doskonale znane, gdyż jest to zjawisko atmosferyczne, które przez dużą część roku dotyka całego obszaru naszego kraju. Jednak pomimo, iż Polska nie jest krajem bardzo rozległym, to jednak elementy takie jak ukształtowanie terenu czy też sąsiedztwo z morzem powodują, iż jedne obszary są wystawione na oddziaływanie śniegu w sposób dużo większy niż inne. Różnica pomiędzy poszczególnymi terenami jest znaczna i obejmuje zarówno grubość pokrywy śnieżnej jak i długość jej występowania. Na podstawie wieloletnich obserwacji prowadzonych w latach 1950/51 – 2007/2008 w 83 punktach pomiarowych na terenie całego kraju określono zasięg oraz czas występowania pokrywy śnieżnej w różnych regionach Polski. Uzyskane informacje i wnioski z nich płynące pokrywają się z informacjami i mapami zawartymi w normach dotyczących obciążeń śniegiem.


Pokrywa śnieżna w Polsce utrzymuje się od około 35 dni na Nizinie Szczecińskiej oraz nad Dolną Odrą do ponad 90 dni w rejonach Suwałk. Wynika z tego, iż na północnym wschodzie kraju pokrywa śnieżna zalega niemal trzykrotnie dłużej niż na zachodzie Polski. Na podstawie pomiarów stwierdzono, iż w miesiącach pomiędzy grudniem a marcem pokrywa śnieżna występuje średnio przez 61 dni, ponownie widoczne są różnice związane z usytuowaniem miejsca pomiarowego – nad Dolną Odrą ilość dni wynosi poniżej 30% całego okresu, podczas gdy na Suwalszczyźnie i Podlasiu pokrywa występuje aż przez 67% dni wymienionych miesięcy. Widoczne są również rozbieżności dotyczące grubości pokrywy śnieżnej i czasu jej występowania na poszczególnych obszarach Polski w okresie XII – III:

 

• pokrywa powyżej 5 cm grubości zalega średnio przez 35 dni (58% wszystkich dni z pokrywą), przy czym na południowym zachodzie takich dni jest około 15 a na krańcach północno-wschodnich ponad 65,
• pokrywa powyżej 10 cm grubości zalega na terenie całej Polski średnio przez 21 dni (36% wszystkich dni z pokrywą śnieżną) – nad Dolną Odrą liczba takich dni waha się pomiędzy 6 a 7, natomiast na Suwalszczyźnie wynosi około 50,
• pokrywa śnieżna powyżej 20cm grubości średnio występuje przez 8 dni (14%), i zmienia się od 1-2 dni w zachodniej części Polski do 25 i więcej na północnym wschodzie.

 

Pokrywa śnieżna w Polsce pojawia się w okolicach listopada i pozostaje do końca marca, a w okolicach Suwałk i na Podlasiu do pierwszej połowy kwietnia. Średnio daty pierwszego i ostatniego pojawienia się śniegu w sezonie wynosi na Nizinie Szczecińskiej około 90 dni, natomiast na pojezierzu Mazurskim i północnym wschodzie około 130 – 140 dni.

 

Średnia grubość pokrywy śnieżnej tak samo jak i rozkład śniegu na mapie Polski nie jest równomierny i wzrasta w kierunku północno-wschodnim, wschodnim i południowo-wschodnim. W Polsce zachodniej średnia grubość pokrywy śnieżnej w sezonie wynosi poniżej 15cm, na wschód od Wisły przekracza średnio 20 cm, natomiast na wschodnich krańcach średnia ilość śniegu przekracza 30 cm. Pomiary w grubości śniegu wykonywane są codziennie o 600 oraz po każdych opadach. Dodatkowo prowadzone są pomiary ciężaru pokrywy śnieżnej czyli tzw. zawartości wody w śniegu. Pomiary te wykonywane są co 5 dni oraz po każdym opadzie.

 

Tak dokładne wieloletnie pomiary oraz tworzone na ich podstawie mapy mają na celu w sposób jak najbardziej rzeczywisty przedstawić występowanie śniegu na terenie Polski. Jest to zagadnienie bardzo istotne z punktu widzenia zarówno architektów jak i projektantów, gdyż w wielu przypadkach obciążenie śniegiem jest obciążeniem głównym oddziaływującym na konstrukcję powstających obiektów budowlanych. Ma to szczególnie znaczenie przy halach o dużych powierzchniach i rozpiętościach, a także o małym ciężarze pokrycia dachowego czyli relatywnie lekkich konstrukcjach stalowych.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami