Blog

06.12.2021

Przegrzanie lub odwodnienie

Przegrzanie lub odwodnienie

Przegrzanie lub odwodnienie

Przegrzanie lub odwodnienie polega na podgrzaniu gruntu specjalnymi piecami polowymi do temperatury 300-500 °C dla spowodowania odwodnienia. Metoda ta jest stosowana w budownictwie drogowym i uważa się ją za dobrze opracowaną i sprawdzoną. Przegrzanie powierzchniowe sięgać może tylko w głąb od 0,50 do 1,0 m. Przegrzane grunty dehydratyzują się, tracą związki organiczne, plastyczność, lepkość, częściowo spiekają się, stają się wodoodporne na stałe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Metoda polega na wtłaczaniu w grunt iłu lub gliny pod ciśnieniem kilku atmosfer .Jest to jedna z najtańszych metod. Ma ona przede wszystkim tę zaletę, że może być stosowana w agresywnych wodach podziemnych. Proces uszczelniania gliną polega na tym, że zawiesinę gliny (lub iłu) o ciężarze 1,20-1,45 T/ma wtłacza się jednocześnie z koagulantem. Cząstki osadu pęczniejąc1 wypełniają wszelkie szczeliny i pory gruntu. Do uszczelnienia gruntu szczególnie nadają się gliny wapniowe, zawierające wymienialne jony wapnia,
Metoda te może być stosowana jedynie przy słabym ruchu wód podziemnych, aby uniknąć wymywania osadu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Aby osad był nieprzepuszczalny, powinien zawierać cząstki drobne. Osiadanie drobnych cząstek osiąga się dodając do gliny koagulant zazwyczaj CaCl2, Ca(OH)2, cement portlandzki itp.

Glinę z wodą i koagulantem należy dokładnie wymieszać w mieszadłach. Wtłaczanie odbywa się za pomocą aparatów pneumatycznych.
W przypadku większych szczelin lub gdy wypełnia się przestrzenie między budowlą podziemną a wykopem, wtłaczamy pod ciśnieniem żwir lub tłuczeń, następnie grubszy piasek, a w końcu dokonujemy iłowania (uprawnienia budowlane).
Po wtłoczeniu zawiesiny o gęstej konsystencji wykonuje się zastrzyki kontrolne stosując zawiesinę rzadszą.

Cementowanie stosuje się do uszczelniania pokładów żwirów, piasków i popękanych pokładów skalnych (program egzamin ustny). Polega ono na wtłaczaniu przez wywiercone otwory zaczynu cementowego pod ciśnieniem. Z dobrymi wynikami stosuje się cementowanie do uszczelniania wapieni, margli i piaskowców. Marka cementu powinna wynosić co najmniej 350.

Cementowanie

Jeżeli grunty zawierające pyły i składniki ilaste mają pory o wielkości poniżej 0,01 mm, cementowanie staje się bardziej utrudnione, gdyż pyły cementu nie mogą przeniknąć do drobnych porów wypełnionych w znacznej części wodą błonkowatą lub kapilarną (opinie o programie).
Składniki pylaste przeszkadzające iniekcji można w miarę możności przemywać wodą.
Cementowanie utrudnia również silna mineralizacja i agresywność wód gruntowych lub duża szybkość ich ruchu.

Przy wodach agresywnych stosuje się odpowiednio dobrane gatunki cementów, a przy ruchu wody używane są roztwory bardziej stężone z 3% dodatkiem chlorku wapniowego.
Cementowanie stosuje się przy budowie kanałów, tuneli i innych budowli podziemnych oraz przy budowie ciężkich zapór wodnych. Ponadto odgrywa ono specjalną rolę przy robotach remontowych podziemnych części wszelkich budowli.
Przy wgłębnym uszczelnianiu gruntu za obudową budowli podziemnych wypełnia się uprzednio wolną przestrzeń, wtłaczając pod ciśnieniem drobny żwir lub żwir mieszany z grubym piaskiem, uzyskując równomierne parcie gruntu na obudowę (segregator aktów prawnych).

Do uszczelniania wgłębnego stosuje się zaczyn cementowy lub zaprawę. Piasek i cement powinny być przesiane. Przy pierwszym tłoczeniu może być użyta zaprawa, a przy powtórnym (w celu wypełnienia pozostałych porów) zaczyn cementowy.
Przy zastosowaniu pomp konsystencja zaczynu powinna być rzadsza niż przy zastosowaniu aparatów pneumatycznych.

Natomiast pompy są tańsze, nie wymagają kosztowych sprężarek i silników o dużej mocy. Ponadto pompy podają zaczyn na dalsze odległości, co pozwala na ustawienie ich na powierzchni ziemi, a nie w wykopie lub obiekcie uszczelnianym (promocja 3 w 1). Wydajność pomp jest zbliżona do wydajności aparatów pneumatycznych. Przy użyciu mocy około 3 kW wynosi ona 1,5 m3/godz.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami