Przekrój poprzeczny i plan budynku tkalni

Przekrój poprzeczny i plan budynku tkalni

Niezależnie od tego, jaki sposób zostanie zastosowany, efetktywność jego powinna być sprawdzona drogą ponownego obliczenia dynamicznego.

Przekrój poprzeczny i plan budynku tkalni. W kierunku poprzecznym budynek składa się z trzech naw; konstrukcja jest żelbetowa, pokrycie z płyt prefabrykowanych; stropy - monolityczne (program uprawnienia budowlane na komputer).
Na stropie I ustawione są urządzenia nieruchome o ciężarze ql{ = 0,3 T/m2, na stropach II i III - maszyny o łącznej wadze 340 T na każdym stropie (200 ciężkich krosien), przy nQ = 150 min-1.
Średnie obciążenie na jeden strop przybudówki przypada qp = 3,06 T/m2 i jest takie samo dla wszystkich poziomów.

Większy ciężar jednostkowy przybudówek wynika z większego przekroju słupów i ciężkich, ogniochronnych ścian z cegły. Ściany hali są cienkie i prawie na całej wysokości przeszklone.
Stosując powyższe wzory można za ich pomocą znaleźć najkorzystniejszy rozkład częstotliwości własnych pomieszczenia. Rozkład ten w pomieszczeniu jest wówczas najkorzystniejszy, gdy liczba drgań własnych jest największa; wskazuje to na zjawisko rozpraszania się energii akustycznej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W celu zatem zapewnienia najkorzystniejszego rozkładu częstotliwości drgań własnych, wymiary liniowe projektowanego pomieszczenia powinny mieć - zgodnie z powyższym stwierdzeniem - odpowiednio dobrane proporcje akustyczne [1]. Praktycznie biorąc, są one kompromisem w odniesieniu do innych, również niezbędnych właściwości pomieszczenia.

Jeżeli amplituda i kierunki fali dźwiękowej nie zmieniają się w odległościach rzędu długości fali, możemy falę dźwiękową rozpatrywać w pewnym obszarze przestrzeni jako płaską. Wprowadzamy wtedy pojęcie promieni jako linii stycznych w każdym punkcie do wektora kierunkowego rozprzestrzeniającej się fali.
Badanie praw rozprzestrzeniania się dźwięku w takich przypadkach stanowi przedmiot akustyki geometrycznej (uprawnienia budowlane).
Jeżeli źródło dźwięku Z emituje fale dźwiękowe, które padają na powierzchnię wklęsłą, to promienie reflektowane zbiegają się w jednym punkcie Z.

Powierzchnia wypukła

Jeżeli źródło dźwięku Z emituje fale dźwiękowe, które padają na powierzchnię wypukłą, to promienie odbite ulegają rozproszeniu (program egzamin ustny).
Ognisko akustyczne. Poszczególne odbicia fali dźwiękowej i fala bezpośrednia podlegają zjawisku interferencji, czyli mogą się na siebie wzajemnie nakładać (opinie o programie).

Jeżeli w danym punkcie nakłada się na siebie kilka fal o tej samej częstotliwości, sumują się one geometrycznie dając wypadkowe, które stanowią przestrzenne natężenia dźwięku, które w zależności od przesunięcia fazowego i wielkości amplitud natężenia poszczególnych nakładających się fal może być różne w różnych miejscach. Punkty takie nazywamy „ogniskami akustycznymi”.
lf| Cień akustyczny. Ze względu na długość fal dźwiękowych od kilku centymetrów do kilkunastu metrów, zjawisko cienia dźwiękowego można obserwować tylko dla przegród o dużych w stosunku do długości fal wymiarach. Na przykład słupy wolnostojące w hali, ze względu na ich duży rozstaw i małe wymiary poprzeczne, nie mają cienia akustycznego.

Jedynie przy wysokich tonach słupy mogą wywołać dostrzegalny cień dźwiękowy (segregator aktów prawnych).
Fala dźwiękowa podlega zjawisku ugięcia w zależności od stosunku wymiarów fali do wymiarów otworu względnie przegrody. Do ośrodka o wyższej temperaturze przenika mniej fal dźwiękowych niż do ośrodka o niższej temperaturze. Ośrodek o niskiej temperaturze dobrze przewodzi fale dźwiękowe.

Jeżeli ciśnienie akustyczne wywołujące przemieszczenia fal dźwiękowych jest mniejsze od ciśnienia wywołującego ruch powietrza, kierunek fal dźwiękowych może ulec zmianie, wytwarzając strefę ciszy od strony nawietrznej.
Zarówno wpływ temperatury jak i wpływ ruchu powietrza, mogą być wykorzystane przy sytuowaniu wewnątrz hali stanowisk obsługi, pozycji sterowniczych; zgodnie z zależnościami przedstawionymi powyżej, określa się strefy mniej hałaśliwe (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !