Dach pneumatyczny

Dach pneumatyczny

Dach pneumatyczny - przekrycie pneumatyczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dach półszczytowy - dach wielopołaciowy (łącznie o czterech połaciach), w którym dwie dodatkowe połacie umieszczone są w dolnej części szczytów.

Dach pulpitowy - dach jednospadkowy.

Dach szedowy - dach pilasty.

Dach uskokowy - dach łamany polski.

Dach walcowy - dach o kształcie części walca i o strzałce nie większej od połowy rozpiętości.

Dach wieżowy - dach namiotowy lub stożkowy o znacznej wysokości w stosunku do podstawy dachu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dach wiszący, przekrycie wiszące - dach o konstrukcji w postaci łupiny wiszącej lub siatki linowej zawieszonej na podporach stałych.

Dach wklęsły - dach wielopołaciowy o połaciach nachylonych do wewnątrz budowli, lub jednopo- łaciowy o połaci krzywiznowej wklęsłej.

Dachowanie - przykrywanie stosów tarcicy dachami w celu ochrony od wpływu czynników atmosferycznych i regulowania procesu wysychania drewna.

Dachówczarka - urządzenie do formowania dachówek.

Dachówka - wyrób budowlany o różnych kształtach i wymiarach, wykonany z gliny ceglarskiej (d. ceramiczna), z zaprawy cementowej.

Dachówka ciągniona - dachówka, którą formuje się przez obróbkę taśmy gliny w dachówczakach; jako d.c. wykonuje się d. karpiówkę, d. zakładkową i d. holenderkę dachówka karpiówka, karpiówka.

Dachówka ceramiczna lub cementowa płaska; na stronie dolnej d.k. znajduje się występ, tzw. nosek do zawieszania na łatach (uprawnienia budowlane).

Dachówka klasztorna - dachówka rzymska.

Dachówka marsylska - dachówka ceramiczna tłoczona (formowana przez prasowanie gliny w formach); d.m. ma zakładki ze wszystkich stron dachówka mnich i mniszka - dachówka ceramiczna składająca się z dwóch segmentów (program egzamin ustny).

Dachówki mniszki

Dachówki mniszki (tj. gąsiora z dwoma wycięciami do oparcia dachówki mnicha) i dachówki mnicha (tj. gąsiora stożkowego z przeponą w węższym końcu)dachówka rzymska.

Dachówka klasztorna - dachówka ceramiczna stosowana w budynkach wystawionych na silne działanie wiatru, np. w budowlach wieżowych i kościelnych.

Dachówka szklana - dachówka dachówka tłoczona - dachówka formowana przez prasowanie gliny w formach; jako d.t. wykonuje się d. marsylską, rzymską i d. mnich i mniszka.

Dachówka zakładkowa - dachówka ceramiczna mająca przy dłuższych krawędziach z jednej strony jeden lub dwa żłobki, a ze strony przeciwnej odpowiednio - jeden lub dwa występy.

Dacyt - skała magmowa wylewna lub subwulkaniczna składająca się z bogatego w sód plagioklazu (oligoklazu, andezynu), kwarcu, biotytu lub amfibolu, niekiedy homblendy lub piroksenu jest dobrym materiałem drogowym (opinie o programie).

Dajka, żyła niezgodna - żyła skał magmowych o dwóch równoległych ścianach i o małej szerokości w stosunku do długości, przecinająca skały starsze niezgodne z ich warstwowaniem.

Dalambercjan -  operator różniczkowy oznaczany symbolem.

Dalba - urządzenie cumownicze lub odbojowe, najczęściej w postaci kilku pali (drewnianych, stalowych, żelbetowych) wbitych w dno, wystających z wody, u góry połączonych w głowicę służy głównie do cumowania statków z dala od nabrzeży.

Dalekopis - telegraficzne urządzenie końcowe, składające się z nadajnika i odbiornika, służące do zamiany impulsów elektrycznych na znaki pisarskie (zapisywane na papierze) i odwrotnie dalmierz, odległościomierz - przyrząd optyczny do pomiaru odległości

Dalmierz elektromagnetyczny, odległościomierz elektromagnetyczny - przyrząd do wyznaczania odległości na podstawie określenia czasu przebiegu fali elektromagnetycznej wzdłuż mierzonego odcinka od nadajnika do rellektora i z powrotem (segregator aktów prawnych).

Dalmierz koincydencyjny - dalmierz oparty na zasadzie sprowadzenia dwóch obrazów (widzianych przez jeden okular) do pokrywania się, czyli koincydencji.

Dalmierz laserowy - kolidar.

Dalmierz optyczny, odległościomierz optyczny - przyrząd optyczny do pomiaru odległości; odległość określa się na podstawie pomiaru kąta, pod jakim widoczny jest przedmiot, do którego odległość jest mierzona (kąta paralaksy); w zależności od budowy i zasady działania.

Dalmierz analaktyczny - układ dalmierczy, który stanowi luneta analaktyczna mająca kreski dalmiercze.

Dalmierz redukcyjny - dalmierz optyczny automatycznie redukujący mierzoną odległość na poziom bez potrzeby dokonywania pomiaru kąta (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !