Przekrój poprzeczny tężników teowy

Przekrój poprzeczny tężników teowy

Przekrój poprzeczny tężników teowy o wysokości 60 cm, szerokości płyty 60 cm, grubości płyty 12 cm, szerokości żebra 20 cm (program uprawnienia budowlane na komputer). Połączenia tężników z łukami wzmocniono skosami. Płyty skrajnych tężników mają grubość 20 cm i wraz z końcowymi odcinkami łuków na długości trzech przedziałów tworzą ramownicę podporową zamkniętą belką poprzeczną umieszczoną pod płytą pomostu.

Płyta pomostu grubości 20 cm leży na ruszcie z trzech belek wzdłużnych o rozstawie osiowym 1,70 m i wymiarach 45 X 24 cm oraz z belek poprzecznych o wymiarach 90 X 40 cm i rozstawie osiowym 4,00 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Uzbrojenie płyty stanowią pręty 0 10 mm; uzbrojenie podłużnicy, w połowie rozpiętości 7 0 20 mm. uzbrojenie poprzecznicy - 12 prętów 0 32 mm. Pomost podzielono szczelinami na pięć odcinków: dwa skrajne, przywezgłowiowe po 4 m długości i trzy pośrednie po 20 m długości (uprawnienia budowlane).
Nawierzchnię jezdni wykonano z impregnowanej kostki sosnowej grubości 12 cm, ułożonej na warstwie papy osmołowanej. Nawierzchnię oddzielono od konstrukcji pomostu izolacją z asfaltu lanego i juty przykrytej zaprawą cementową 1 : 4 grubości 3 cm. Krawężniki ukształtowano z płyt betonowych opartych na ściągu i belce krawężnikowej.

Przęsło ustawione jest na czterech łożyskach stalowych; łożyska ruchome mają po sześć wałków o średnicy 18 cm. Poduszki podłożyskowe o wymiarach 2,00 X X 2.00 X 1,00 m są wykonane z betonu.
Podpory mostu betonowe licowane piaskowcem są ustawione na kesonach betonowych, głębokości około 10 m.

Most wykonano na rusztowaniu drewnianym. Krążyny przed ustawieniem pasowano na placu budowy. Betonowanie przeprowadzono odcinkami, dzieląc luk na klińce długości 8.00 m. Do betonowania użyto betonu o założonej wytrzymałości kostkowej 280 kG/cm2 (w pomoście 150 kG/cm2) (program egzamin ustny).

Stal zbrojeniowa okrągła

Całkowita ilość betonu w przęśle 506 m3, ciężar uzbrojenia 111T. Ciężar całego przęsła 1300 T.
Obciążenie próbne składające się z walca drogowego o ciężarze 12 T, samochodu ciężarowego 10 T oraz dwóch pryzm tłucznia długości 17,00 m, szerokości o.00 m i wysokości 0,70 m zostało ustawione na środkowym odcinku przęsła długości 39,00 m. Odczytane ugięcie wyniosło 6,4 mm, co stanowi około 50a c ugięcia przewidywanego (12,7 mm) i około 1 : 10 000 rozpiętości.

Ustrój niosący mostu stanowi łuk bez ściągu. Jezdnia jest częściowo zawieszona do łuków, a częściowo, przy podporach, oparta na lukach.
Przekrój poprzecznicy łuku poniżej poziomu pomostu jest pełny i stanowi jedną całość z przyczółkami (opinie o programie). Powyżej poziomu pomostu łuki mają przekroje skrzynkowe, prostokątne. Wysokość przekroju łuku jest zmienna od 4,10 m w wezgłowiu do 2,50 m w zworniku, szerokość stała 2,50 m. Grubość półek w przekrojach skrzynkowych łuku zmienia się od 33 do 60 cm, a grubość środników w tych przekrojach wynosi 20 cm z poszerzeniem na podporach do 30 cm. Luki są uzbrojone przeciw skurczowi siatkami z prętów o 0 7 i 0 14 mm. Jedynie w pobliżu wezgłowi wprowadzono uzbrojenie współdziałające z betonem w przenoszeniu naprężeń normalnych.

Luki są stężone dwiema poprzecznicami o przekroju skrzynkowym pozostawiającymi nad jezdnią prześwit wysokości 5 m (segregator aktów prawnych). Ściany ich mają grubości 18 cm i są stężone przeponami pionowymi.
Wieszaki łączące pomost z lukiem wykonano z kabli po 40 0 10 mm obetonowanych do przekroju 14 X14 cm i zakotwionych w łuku przez zabetonowanie rozplecionych końców w otworach klinowych, pozostawionych w przeponach łuku. Przepony dokoła otworów silnie uzbrojono. Dolne końce wieszaków są zakotwione w poprzecznicach pomostu.

Pomost niosą prefabrykowane poprzecznice kratowe, rozstawione co 5,24 m Największa wysokość poprzecznicy wynosi 150 cm, grubość 20 cm. Na poprzecznicach leży płyta pomostu.
Przyczółki posadowiono na kesonach zagłębionych na 13 m poniżej poziomu wody normalnej i ustawionych na skale.

Budowę wykonano nie przerywając żeglugi. Rusztowania łuków montowano z dwóch lin stalowych, przewieszonych przez pylony rozstawione w odstępie 170 m (promocja 3 w 1). Do oparcia krążyn wbito cztery grupy pali. Na każdej z dwóch środkowych grup ustawiono wachlarzowo po cztery pochyłe zastrzały stalowe, a na każdej z dwóch przybrzeżnych - po trzy zastrzały. W ten sposób uzyskano 12 równoodległych parami punktów podparcia stalowych krążyn, połączonych na nity.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !