Zalety chlorku wapniowego

Zalety chlorku wapniowego

Zalety chlorku wapniowego mogą wywołać skurcz, jeśliby do betonu dodać niewłaściwą ilość chlorku wapniowego. Dlatego też ustalono, że do betonu można dodawać najwyżej 4% chlorku wapniowego w stosunku do wagi cementu. Przy produkcji elementów prefabrykowanych powinno się dodawać najwyżej 2 do 3% chlorku wapniowego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Chlorek wapniowy należy do surowców, które chciwie wchłaniają wilgoć i pod jej wpływem szybko się rozpuszczają.

Musi być więc przechowywany w naczyniach szczelnie zamkniętych lub w beczkach. Pomieszczenie dla przechowywania chlorku wapniowego powinno być suche i nie narażone na przenikanie opadów (deszczu).
Ponieważ chlorek wapniowy działa szkodliwie na skórę ludzką, robotnicy stykający się z nim powinni być zaopatrzeni w rękawice gumowe.
Wiadomo, że wykonanie zadań budownictwa uzależnione jest w dużym stopniu od produkcji cementu. Chociaż obecnie produkcja jego jest kilkakrotnie większa od przedwojennej, mimo to jest ona w dalszym ciągu niewystarczająca (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W związku z tym powstała konieczność dodawania cementu materiałów, które przynajmniej w części mogłyby zastąpić materiał deficytowy, jakim jest cement.

Takim materiałem jest między innymi glina, która ma cechy lepiszcza. Wprawdzie dodawanie gliny do prefabrykatów znajduje się obecnie jeszcze w stadium doświadczeń, każdy jednak pracownik w budownictwie i prefabrykacji powinien dokładnie poznać to zagadnienie, ponieważ glina dodana w ilości 20 do 30% do cementu nie zmniejsza jego siły działania, a umożliwia zaoszczędzenie cementu w ilości około 15 do 22%.
Glina jest produktem powstającym przy wietrzeniu skał zawierających skalenie (glinokrzemiany). Podstawowym składnikiem gliny jest uwodniony związek glinki z krzemionką.
Gliny, które zawierają dużo kaolinitu, a nie mają barwiących domieszek, są cennymi glinami kaolinowymi (uprawnienia budowlane).

Ropa naftowa

Glina nie jest surowcem jednorodnym, gdyż obok kaolinitu zawiera następujące składniki:
- drobny piasek i pył piaskowy zlepiony lepiszczem o konsystencji galaretowatego śluzu, który po wyschnięciu zamienia się w twardą masę; domieszka do gliny piasku powoduje:
a) zmniejszenie pęcznienia i skurczów,
b) ograniczenie pękania przy utracie wody,
c) obniżenie spoistości gliny;
- domieszki wapienne (niedopuszczalne w większych ilościach),
- tlenki żelaza barwiące glinę i wyroby oraz powodujące wykwity,
- magnez, sód i potas (domieszki te w małych ilościach są nieszkodliwe),
- piryty ujemnie działające na wyroby,
- zanieczyszczenia organiczne,
- wodę (program egzamin ustny).

Glina rozmieszana z wodą tworzy masę ciastowatą, dającą formować się w dowolne kształty. Przy wysychaniu wskutek wyparowania wody zmniejsza swoją objętość, co powoduje skurczowe pękanie. Cecha ta jest wadą gliny jako materiału budowlanego użytego w stanie rodzimym.
Z powodu zawartości piasku glina może być mniej lub bardziej tłusta (opinie o programie).
Najodpowiedniejszą gliną do stosowania jako dodatek przy wyrobie elementów prefabrykowanych jest glina średniotłusta i chuda. Daje ona bowiem niewielki skurcz i jest łatwa w obróbce. Glina tłusta natomiast jest bardzo trudna w obróbce, a wskutek tego nieekonomiczna. Glina piaszczysta, zawierająca zbyt dużą ilość piasku, jest w produkcji mało ekonomiczna (segregator aktów prawnych).

W zakładach prefabrykacji glinę stosuje się w postaci tworzywa cementowoglinianego do wyrobów niekonstrukcyjnych, jak np. pustaków, podokienników, kręgów studziennych, dachówki cementowej itp.
Ropa naftowa ma w zakładach prefabrykacji duże zastosowanie. Ropa używana jest nie tylko do konserwacji maszyn i urządzeń, lecz bardzo często do konserwacji form metalowych oraz smarowania podkładów i wnętrza form przed ułożeniem w nich mieszanki betonowej.

Przeciwdziała ona przyczepności betonu i ułatwia wyjmowanie elementu z formy (promocja 3 w 1)..
Stosowanie tego środka musi być jednak ostrożne, ponieważ ropa (tak jak każdy inny smar i tłuszcz) działa szkodliwie na beton. Jeżeli do masy betonowej dostanie się ropa, beton w tym miejscu nie zwiąże.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !