Przekroje łuków

Przekroje łuków

Przekroje łuków są szersze u góry o 8 cm. Każdy wieszak składa się z czterech kątowników. Wieszaki mają dostateczną sztywność do przenoszenia sił ściskających (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wieszaki zakotwiono w lukach i w belkach za pomocą wąsów z płaskowników. Wieszaków nie obetonowano, aby nie skazić linii łuków innymi elementami betonowymi. Szerokość łuków dano tak wielką, aby zapewnić im dostateczną wytrzymałość na parcie wiatru bez stężeń poprzecznych. Momenty zginające i skręcające wywołane parciem wiatru przekazywane są na skrajne poprzecznice.
Projektowano ustawienie przęsła na palach wpuszczonych w skrajne poprzecznice, jednak ze względu na sprzeciw władz zatwierdzających ustawiono przęsło na przyczółkach za pomocą stalowych łożysk soczewkowych.
Pomost składa się z płyty opartej na belkach poprzecznych. Przekroje tych belek były zmienne wzdłuż ich długości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W części środkowej były one wyższe i węższe niż w utwierdzeniach w belkach głównych.
Budowa mostu była wykonana sposobem gospodarczym przez Warszawską Dyrekcję Robót Publicznych. Niezwykle staranne i dokładne wykonanie deskowań, uzbrojenia i betonowania należy zawdzięczać kierownikowi budowy Józefowi Siodłowskiemu.
Pomost o strzałce odwrotnej 1,24 m jest zawieszony w przęśle środkowym na 19, a w każdym z przęseł bocznych na 6 wieszakach.

Końce pomostu są zakotwione w przyczółkach za pomocą cięgien przenoszących reakcje ujemne przy wszelkich obciążeniach. Na obu przyczółkach cięgna umożliwiają poziome przesunięcia pomostu.
Każdy z filarów niesie ramownicę o dwóch słupach i dwóch belkach poziomych (uprawnienia budowlane). Pierwsza z nich łączy wierzchołki słupów, druga wiąże słupy pod pomostem. W pole między pomostem a górną poprzecznicą i słupami wpisane są tuki. W słupach ramownic pod dolnymi poprzecznicami wykonano przeguby Freyssineta umożliwiające poziome przesunięcia kabli ułożonych na stalowych siodłach w wierzchołkach slupów oraz przesunięcia poziome pomostu względem ramownic.

Pomost połączony z filarami

Pomost jest połączony z filarami za pomocą dwóch płaskich slupów i cięgien przenoszących oddziaływania pionowe (program egzamin ustny). Przekrój belek usztywniających jest niezmienny wzdłuż mostu. Płyta pomostu stanowi ich półkę górną; płyta półki dolnej jest dwudzielna. Wieszaki i kable są wykonane i połączone tak samo jak w moście przez Ringcanal w Merelbecke pod Gandawą. Długość wieszaków może być wyrównywana za pomocą rzymskich nakrętek.
Kable zostały naprężone przez podniesienie ramownic o 72 cm, szesnastoma prasami o nośności 300 T.

Pod każdym słupem ustawiono w dwóch rzędach 8 pras sprzężonych ze sobą. Maksymalny skok tłoków możliwy ze względu na budowę pras wynosił 10 cm. Przy podnoszeniu wysuwano tłoki nie więcej niż na 7,5 cm. Przed zwolnieniem ciśnienia podkładano przekładki z betonu uzbrojonego (opinie o programie). Po podniesieniu pierwszej ramownicy lewary przeniesiono na drugą. Siła unosząca słup wynosiła 2240 T i wywoływała w każdym kablu siłę 2790 T. Próbne obciążenie wykonano wprowadzając na most 29 samochodów o ciężarze ogólnym 723 T. Największe ugięcie w połowie rozpiętości wynosiło 76,5 mm, to jest 1 : 1300 rozpiętości środkowego przęsła.

Ugięcie trwałe po odciążeniu pomostu wyniosło 5,5 mm. Podczas próbnego obciążenia sprawdzono działanie przegubów plastycznych pod ramownicami na filarach.
Rozpiętość środkowa przęsła wynosząca 56,0 m leży w pobliżu dolnej granicy przydatności ustrojów wiszących o poziomych oddziaływaniach kabli przenoszonych przez pomost betonowy. W porównaniu do mostu o trójprzęsłowych belkach ciągłych most wiszący był tańszy o 8% (segregator aktów prawnych).
Pomost jest zawieszony na wieszakach tylko w przęśle środkowym. W przęsłach bocznych nie ma wieszaków. Reakcjo na przyczółki są zawsze ujemne. Wielkość tych reakcyj zależy od pochylenia kabli w przęsłach bocznych i od długości i ciężaru tych przęseł.

Ciężar przyczółków jest większy od reakcyj końców przęseł. Przyczółki wykonano jako skrzynie betonowe uzbrojone, wypełnione piaskiem. Jeden z nich jest połączony z końcem przęsła przegubem Mesnagera, a drugi - prętami dwuprzegubowymi. Pierwsze połączenie jest przegubowe nieprzesuwne, a drugie - przesuwne (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !