Przekroje płatwi uprawnienia budowlane

Przekroje płatwi uprawnienia budowlane

Przekroje płatwi zwymiarowano na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do połaci dachu (program uprawnienia budowlane na komputer). Zginanie w płaszczyźnie połaci dachowej pominięto z uwagi na przenoszenie składowej obciążenia w tej płaszczyźnie przez sztywne tarcze pokrycia (płyty dachowe).

W celu zapewnienia przekryciu sztywności i zabezpieczenia płatwi przed zwichrzeniem do pasa górnego płatwi przymocowano zgrzeinami punktowymi odcinki kątowników cienkościennych w odstępach co 50 cm. Styki montażowe zaprojektowano co 12,00 m. Dla zwiększenia nośności śrub dwuciętych na docisk w stykach montażowych zwiększono grubość środnika płatwi przez dołączenie nakładki za pomocą zgrzein. 

Omówione płatwie pozwoliły na uzyskanie oszczędności w zużyciu stali w porównaniu z płatwiami z dwuteownika walcowanego na gorąco o 31% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Niskim zużyciem stali charakteryzuje się także rozwiązanie konstrukcyjne płatwi ciągłych, opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostostal”. Płatwie o przekroju zetowym, profilowane na zimno, wykonano ze stali 10HA (typu Cor-Ten), o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną. W tym kształtowniku jedna półka jest szersza od drugiej o wymiar nieco większy od dwóch grubości blachy. Dzięki temu uzyskuje się możliwość prostego połączenia elementów na zakład w dowolnym miejscu. Możliwe jest przy tym uzyskanie z profilu podstawowego belek swobodnie podpartych, belek ciągłych o stałym przekroju oraz belek ciągłych o przekrojach wzmocnionych przez zakłady nad podporami i przekroju wzmocnionym w przęśle skrajnym (uprawnienia budowlane). Zużycie stali przy zastosowaniu kształtowników zetowych profilowanych na zimno wynosi przeciętnie ok. 70% zużycia w przypadku kształtowników dwuteowych walcowanych na gorąco. Uzyskuje się także zmniejszenie pracochłonności wytwarzania płatwi i obniżenie kosztów ich produkcji. W środowiskach nieagresywnych płatwie te są stosowane bez zabezpieczeń antykorozyjnych. Z kształtowników zetowych wykonuje się także rygle ścian w halach.

Ta sama firma produkuje lekkie belki systemu Poutrelco. Są one wykonywane ze stali tomasowskiej (A 37-1), przy czym dzięki zgniotowi nadanemu w czasie profilowania na zimno uzyskano podwyższenie granicy plastyczności. Belki te są wykonywane z pasów profilowanych na zimno, łączonych ze środnikiem za pomocą spawania. Belki systemu Poutrelco produkuje się w 18 wysokościach od 350 do 640 mm, o długościach analogicznych jak w przypadku belek walcowanych na gorąco. Grubość kształtowników stosowanych na pasy wynosi 2-3 mm, a grubość blachy środnika 2,5-4 mm (program egzamin ustny). Belki te charakteryzują się lekkością, dużą sztywnością oraz precyzją wykonania. Belki systemu Poutrelco umożliwiają uzyskanie sztywności równej sztywności belek dwuteowych walcowanych na gorąco - przy ciężarze ponad 2 razy mniejszym. Zastosowanie tych belek jest analogiczne jak belek walcowanych na gorąco, tzn. na elementy nośne konstrukcji stalowych, jak rygle, słupy itd.

Konstrukcje lekkie szkieletowe

W lekkich konstrukcjach szkieletowych rozstaw belek stropowych wynosi 0,604-1,20 m. Belki wykonuje się o rozpiętości do 6,00 m. Przy większej rozpiętości stosuje się podciągi. Belki projektuje się z reguły jako dwuteowe. Połączenia belek ze słupami wykonuje się zasadniczo jako przegubowe, czasem jednak stosuje się takie połączenia.

W konstrukcjach cienkościennych dąży się do stosowania w jednym budynku słupów jednego typu (opinie o programie). Słupy mają zazwyczaj wysokość jednej kondygnacji. Zasadę tę stosuje się także w budynkach o 2-3 kondygnacjach. Stosowanie słupów podwieszonych, przesuniętych względem siebie podwyższa koszty wykonania warsztatowego i montażu.

Przekroje słupów najczęściej stosowane w konstrukcjach szkieletowych. Grubość blachy waha się w granicach 2 + 6 mm. W celu usztywnienia ścianek ściskanych wykonuje się rowki podłużne.
Podparcie dźwigarów na słupie o przekroju kwadratowym, stosowane w konstrukcjach budynków szpitali w W. Brytanii, w tzw. Systemie Oxford.

Stosowanie konstrukcji ramowych z kształtowników profilowanych na zimno jest korzystne przy rozpiętościach 10-25 m (segregator aktów prawnych).

tych rozpiętościach oraz uwzględnieniu podniesienia granicy plastyczności stali przy produkcji blach cienkich i przy kształtowaniu profilów, ramowe konstrukcje cienkościenne są lżejsze od konstrukcji wykonanych z kształtowników walcowanych na gorąco o 254-45%.

rozpiętościach 254-30 m otrzymamy konstrukcje cienkościenne lżejsze tylko w przypadku uwzględnienia w obliczeniach naprężeń podwyższonych.
Przy rozpiętościach ponad 30 m należy projektować konstrukcje z kształtowników walcowanych na gorąco (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !