Blog

10.01.2020

Termiczne izolacje złącz

Termiczne izolacje złącz

Termiczne izolacje złącz

Przekrój ściany w złąca powinien charakteryzować się podobną izolacyjnością termiczną w przekrojach poza złączem (uprawnienia budowlane). Spełnienie tego warunku może być osiągnięte poprzez umieszczenie w złączu izolacji ciągłej lub przerwanej izolacji termicznej na szerokości złącza i wprowadzenie izolacji dodatkowej, zakładanej przy wykonywaniu samego złącza (program na telefon.
Pierwsze rozwiązanie może mieć miejsce, gdy mamy do czynienia z płyt* wielowarstwową ściany zewnętrznej montowanej na budowie z poszczególnych warstw, co ma miejsce często w konstrukcjach ścian osłonowych (program na komputer). Izolacja termiczna przekrywa wtedy w sposób ciągły zarówno spoiny pionowe, jak i poziome, także naroża ścian, nie powodując prawie mostków termicznych (nieWielkie mostki termiczne wystąpią w miejscach zawieszenia płyty zewnętrznej na części konstrukcyjnej (program egzamin ustny). W rozwiązaniu tym trudne jest jednak ukształtowanie spoiny przed izolacją termiczną, zapewniające szczelność złącza. Zachodzi wtedy konieczność zgrubienia obrzeży płyt. Drugie rozwiązanie.jest częściej spotykane w różnych systemach budownictwa wielkopłytowego, gdy warstwy ściany tworzą całość zespoloną w wytwórni (opinie o programie).

Dodatkowa izolacja termiczna

Dodatkowa izolacja termiczna jest wkładana wtedy w złącze w trakcie montażu, przed zalaniem go betonem. Należy jednak pamiętać, że dokładne założenie izolacji może nastąpić tylko przy ustalonej kolejności czynności montażowych: najpierw musi następować montaż ścian zewnętrznych, następnie założenie izolacji termicznej spoiny pionowej, a w ostatniej kolejności montaż ściany wewnętrznej. Podobnie w złączu narożnym musi być przewidziany dostęp do złącza, aby można było założyć izolację (segregator aktów prawnych).

Powyższe warunki wykonawcze muszą być uwzględnione w projekcie montażu i wymagają przewidywania usztywnień montażowych i połączeń płyt. W rozwiązaniu tym trudno jest również. Ustrzec się przed niewielkim mostkiem termicznym w spoinie poziomej na wysokości „prożka”, którego zaizolowanie jest montażowo kłopotliwe. Mostek ten jednak jest częściowo zaizolowany od wewnątrz ściany przez warstwy podłogowe.
Cofnięcie izolacji do wewnątrz złącza pozostawia przed nią miejsce na kanalik dekompresji w warstwie betonu elewacyjnego.
Niezmiernie ważnym szczegółem izolacji termicznej są — poza spoinami zewnętrznymi — naroża ściany zewnętrznej przy stropodachu oraz oparcie stropu nad podziemiem, spoczywającego na betonowych ścianach (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami