Blog

Wytłaczanki zdjęcie nr 10
26.07.2018

Przekształcenie działki rolnej w budowlaną – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W artykule znajdziesz:

Przekształcenie działki rolnej w budowlaną – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Proces odrolnienia działki przebiega w kilku etapach. Pierwszy z nich przebiega zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Może on przebiegać na dwa sposoby – jest to uzależnione od tego, czy dany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najważniejszym działaniem jest więc ustalenie, czy dana działka rolna jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Aby to sprawdzić, trzeba udać się do urzędu miasta lub gminy i tam dowiedzieć się czy:
• działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania, w którym przeznaczona jest na cele rolne – w tej sytuacji konieczna jest procedura zmiany mpzp,
• działa nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – w takiej sytuacji wystarczy uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest czasochłonna i trudna. Rozpoczyna się po złożeniu stosownego wniosku do burmistrza, prezydenta miasta lub wójta. W ustawie nie określono jaką treść powinien mieć taki wniosek. Na pewno w piśmie musi się znaleźć imię i nazwisko wnioskodawcy, jego adres oraz dane nieruchomości, które ma dotyczyć zmiana mpzg wraz z uzasadnieniem tej zmiany.
W przypadku uwzględnienia wniosku procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się – jej przebieg jest podobny jak w przypadku uchwalania nowego planu. Co ważne, właściciele gruntów nie wpływają istotnie na przebieg procesu odrolnienia, ponieważ zmiana mpzp nie jest indywidualną sprawą administracyjną. Do najważniejszych etapów procesu zmian mpzp zalicza się:
• podjęcie przez radę miasta lub gminy uchwały o zmianie planu miejscowego,
• dokonanie w lokalnej prasie ogłoszeń o przystąpieniu do zmiany planu łącznie ze wskazaniem terminu do zgłaszania wniosków do tego planu,
• opracowanie projektu mpzp,
• wystąpienie o wymagane uzgodnienia i opinie,
• uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów,
• uchwalenie mpzp.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Wytłaczanki zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Wytłaczanki zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Wytłaczanki zdjęcie nr 15 Wytłaczanki zdjęcie nr 16 Wytłaczanki zdjęcie nr 17
Wytłaczanki zdjęcie nr 18
Wytłaczanki zdjęcie nr 19 Wytłaczanki zdjęcie nr 20 Wytłaczanki zdjęcie nr 21
Wytłaczanki zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wytłaczanki zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wytłaczanki zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wytłaczanki zdjęcie nr 31 Wytłaczanki zdjęcie nr 32 Wytłaczanki zdjęcie nr 33
Wytłaczanki zdjęcie nr 34
Wytłaczanki zdjęcie nr 35 Wytłaczanki zdjęcie nr 36 Wytłaczanki zdjęcie nr 37
Wytłaczanki zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wytłaczanki zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wytłaczanki zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami