Przekształcenie działki rolnej w budowlaną – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Proces odrolnienia działki przebiega w kilku etapach. Pierwszy z nich przebiega zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Może on przebiegać na dwa sposoby – jest to uzależnione od tego, czy dany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najważniejszym działaniem jest więc ustalenie, czy dana działka rolna jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Aby to sprawdzić, trzeba udać się do urzędu miasta lub gminy i tam dowiedzieć się czy:
• działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania, w którym przeznaczona jest na cele rolne – w tej sytuacji konieczna jest procedura zmiany mpzp,
• działa nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – w takiej sytuacji wystarczy uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest czasochłonna i trudna. Rozpoczyna się po złożeniu stosownego wniosku do burmistrza, prezydenta miasta lub wójta. W ustawie nie określono jaką treść powinien mieć taki wniosek. Na pewno w piśmie musi się znaleźć imię i nazwisko wnioskodawcy, jego adres oraz dane nieruchomości, które ma dotyczyć zmiana mpzg wraz z uzasadnieniem tej zmiany.
W przypadku uwzględnienia wniosku procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się – jej przebieg jest podobny jak w przypadku uchwalania nowego planu. Co ważne, właściciele gruntów nie wpływają istotnie na przebieg procesu odrolnienia, ponieważ zmiana mpzp nie jest indywidualną sprawą administracyjną. Do najważniejszych etapów procesu zmian mpzp zalicza się:
• podjęcie przez radę miasta lub gminy uchwały o zmianie planu miejscowego,
• dokonanie w lokalnej prasie ogłoszeń o przystąpieniu do zmiany planu łącznie ze wskazaniem terminu do zgłaszania wniosków do tego planu,
• opracowanie projektu mpzp,
• wystąpienie o wymagane uzgodnienia i opinie,
• uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów,
• uchwalenie mpzp.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !