Blog

26.07.2018

Przekształcenie działki rolnej w budowlaną – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W artykule znajdziesz:

Przekształcenie działki rolnej w budowlaną – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Proces odrolnienia działki przebiega w kilku etapach. Pierwszy z nich przebiega zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Może on przebiegać na dwa sposoby – jest to uzależnione od tego, czy dany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najważniejszym działaniem jest więc ustalenie, czy dana działka rolna jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Aby to sprawdzić, trzeba udać się do urzędu miasta lub gminy i tam dowiedzieć się czy:
• działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania, w którym przeznaczona jest na cele rolne – w tej sytuacji konieczna jest procedura zmiany mpzp,
• działa nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – w takiej sytuacji wystarczy uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest czasochłonna i trudna. Rozpoczyna się po złożeniu stosownego wniosku do burmistrza, prezydenta miasta lub wójta. W ustawie nie określono jaką treść powinien mieć taki wniosek. Na pewno w piśmie musi się znaleźć imię i nazwisko wnioskodawcy, jego adres oraz dane nieruchomości, które ma dotyczyć zmiana mpzg wraz z uzasadnieniem tej zmiany.
W przypadku uwzględnienia wniosku procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się – jej przebieg jest podobny jak w przypadku uchwalania nowego planu. Co ważne, właściciele gruntów nie wpływają istotnie na przebieg procesu odrolnienia, ponieważ zmiana mpzp nie jest indywidualną sprawą administracyjną. Do najważniejszych etapów procesu zmian mpzp zalicza się:
• podjęcie przez radę miasta lub gminy uchwały o zmianie planu miejscowego,
• dokonanie w lokalnej prasie ogłoszeń o przystąpieniu do zmiany planu łącznie ze wskazaniem terminu do zgłaszania wniosków do tego planu,
• opracowanie projektu mpzp,
• wystąpienie o wymagane uzgodnienia i opinie,
• uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów,
• uchwalenie mpzp.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami