Przemywanie

Przemywanie

Ujemną cechą procesu rozdrabniania łącznie z granulowaniem jest to, że granulatory szczękowe i stożkowe są kruszarkami o małej wydajności przy tej samej konstrukcji, a tym samym do przekruszenia odpowiedniej ilości materiału należy stosować ich większą ilość. Także zużycie elementów drobiących w tych kruszarkach jest większe (program uprawnienia budowlane na komputer). Dlatego też należy zawsze przeprowadzać wszechstronne próby kruszenia danego surowca na różnego rodzaju kruszarkach, gdyż w wielu wypadkach można uzyskać żądaną procentową zawartość ziarn krępych, w wyniku optymalnie dobranych ilości stopni kruszenia i rodzajów kruszarek bez użycia granulatorów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przemywanie jest procesem uszlachetniającym kruszywo mineralne, mającym na celu eliminację zanieczyszczeń pylastych, na które składają się domieszki gliny i iłów oraz pyłu kamiennego powstałego w procesie rozdrabniania. Przemywanie jest więc procesem wzbogacania kruszywa; stosowane jest w szerszym zakresie przy uszlachetnianiu kruszyw otoczakowych, ale coraz powszechniej stosuje się je także przy uszlachetnianiu kruszywa łamanego. Przy konieczności eliminacji materiałów pylastych w grudkach lub silnie oblepiających ziarna kruszywa, przemywanie powinno odbywać się przez mieszanie mechaniczne w wodzie lub w strumieniu wody wypływającej pod ciśnieniem.

Przy eliminacji materiału pylastego luźno związanego z ziarnami kruszywa przemywanie może odbywać się w strumieniu swobodnie płynącej wody. Intensywne przemywanie kruszywa z udziałem mechanicznego mieszania w wodzie występuje w przemywarkach beczkowych i korytowo-czerpakowych (uprawnienia budowlane).
Przemywanie w strumieniu wody pod ciśnieniem odbywa się w przemywarkach bębnowych lub na przesiewaczach płaskich z natryskami, wyposażonymi w sita szczelinowe. Przemywanie w strumieniu wody wolno płynącej uzyskuje się przy zastosowaniu klasyfikatorów korytowych.

Największy efekt przemywania zanieczyszczonych kruszyw otoczakowych uzyskuje się w przemywarkach beczkowych. Przemywarką taką jest poziomo ułożona beczka obracająca się na krążkach wsporczych, napełniona wodą do poziomu przelewu. Kruszywo wprowadza się do beczki przez otwór w tylnej ścianie, natomiast silny strumień wody - przez otwór w ścianie przedniej (program egzamin ustny).

Pyły porwane przez wodę

Wewnątrz beczki do jej płaszcza przymocowane są ukośnie kątowniki w kształcie półek, które przy obrocie beczki podnoszą materiał do góry. Materiał spada w dół do wody przesuwając się za każdym podniesieniem ku wylotowi w ścianie przedniej (opinie o programie).

Rozładunek przemytego materiału następuje za pomocą szufli. Pyły porwane przez wodę przepływającą w kierunku przeciwnym do ruchu materiału opuszczają beczkę przez przelew w ścianie tylnej. Skuteczne przemywanie odbywać się może także na przemywarkach korytowo-czerpakowych stosowanych do przemywania pospółek i żwirów. W przemywarce tej, składającej się z wie- lokomorowego koryta i wałów z kołowo umieszczonymi czerpakami, przemywany materiał przenoszony jest czerpakami kolejno z jednej komory koryta do następnej, a woda z zanieczyszczeniami pylastymi przepływa w kierunku przeciwnym przez kolejne przepływy. Czerpaki mają dna z dziurkowanej blachy, przez które w czasie podnoszenia zanieczyszczona woda odsącza się (segregator aktów prawnych).

Konstrukcja przemywarek bębnowych jest zbliżona do przesiewaczy bębnowych o małym nachyleniu bębna (0,5-M°). Przemywarki te wyposażone są w sita perforowane z małą liczbą otworów (niski prześwit) oraz ukośnie umocowane kątowniki ułatwiające przesuwanie się przemywanego materiału w bębnie. Przemywanie jest operacją wymagającą dużej ilości wody (1,5-5-6 m3 wody na 1 m3 kruszywa), szczególnie przy przemywaniu kruśzyw zanieczyszczonych iłem.

Najtrudniejsze problemy związane z przemywaniem kruszyw występują w związku z oczyszczaniem wody z zawiesiny pyłów, dla umożliwienia jej powtórnego użycia do przemywania lub wpuszczania do ścieków wodnych (promocja 3 w 1). Osadzanie pyłów w odpowiednio dużych osadnikach lub filtrowanie wody wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i znacznie zwiększa koszty eksploatacji przemywarek.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !