Przemywanie

Przemywanie

Ujemną cechą procesu rozdrabniania łącznie z granulowaniem jest to, że granulatory szczękowe i stożkowe są kruszarkami o małej wydajności przy tej samej konstrukcji, a tym samym do przekruszenia odpowiedniej ilości materiału należy stosować ich większą ilość. Także zużycie elementów drobiących w tych kruszarkach jest większe (program uprawnienia budowlane na komputer). Dlatego też należy zawsze przeprowadzać wszechstronne próby kruszenia danego surowca na różnego rodzaju kruszarkach, gdyż w wielu wypadkach można uzyskać żądaną procentową zawartość ziarn krępych, w wyniku optymalnie dobranych ilości stopni kruszenia i rodzajów kruszarek bez użycia granulatorów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przemywanie jest procesem uszlachetniającym kruszywo mineralne, mającym na celu eliminację zanieczyszczeń pylastych, na które składają się domieszki gliny i iłów oraz pyłu kamiennego powstałego w procesie rozdrabniania. Przemywanie jest więc procesem wzbogacania kruszywa; stosowane jest w szerszym zakresie przy uszlachetnianiu kruszyw otoczakowych, ale coraz powszechniej stosuje się je także przy uszlachetnianiu kruszywa łamanego. Przy konieczności eliminacji materiałów pylastych w grudkach lub silnie oblepiających ziarna kruszywa, przemywanie powinno odbywać się przez mieszanie mechaniczne w wodzie lub w strumieniu wody wypływającej pod ciśnieniem.

Przy eliminacji materiału pylastego luźno związanego z ziarnami kruszywa przemywanie może odbywać się w strumieniu swobodnie płynącej wody. Intensywne przemywanie kruszywa z udziałem mechanicznego mieszania w wodzie występuje w przemywarkach beczkowych i korytowo-czerpakowych (uprawnienia budowlane).
Przemywanie w strumieniu wody pod ciśnieniem odbywa się w przemywarkach bębnowych lub na przesiewaczach płaskich z natryskami, wyposażonymi w sita szczelinowe. Przemywanie w strumieniu wody wolno płynącej uzyskuje się przy zastosowaniu klasyfikatorów korytowych.

Największy efekt przemywania zanieczyszczonych kruszyw otoczakowych uzyskuje się w przemywarkach beczkowych. Przemywarką taką jest poziomo ułożona beczka obracająca się na krążkach wsporczych, napełniona wodą do poziomu przelewu. Kruszywo wprowadza się do beczki przez otwór w tylnej ścianie, natomiast silny strumień wody - przez otwór w ścianie przedniej (program egzamin ustny).

Pyły porwane przez wodę

Wewnątrz beczki do jej płaszcza przymocowane są ukośnie kątowniki w kształcie półek, które przy obrocie beczki podnoszą materiał do góry. Materiał spada w dół do wody przesuwając się za każdym podniesieniem ku wylotowi w ścianie przedniej (opinie o programie).

Rozładunek przemytego materiału następuje za pomocą szufli. Pyły porwane przez wodę przepływającą w kierunku przeciwnym do ruchu materiału opuszczają beczkę przez przelew w ścianie tylnej. Skuteczne przemywanie odbywać się może także na przemywarkach korytowo-czerpakowych stosowanych do przemywania pospółek i żwirów. W przemywarce tej, składającej się z wie- lokomorowego koryta i wałów z kołowo umieszczonymi czerpakami, przemywany materiał przenoszony jest czerpakami kolejno z jednej komory koryta do następnej, a woda z zanieczyszczeniami pylastymi przepływa w kierunku przeciwnym przez kolejne przepływy. Czerpaki mają dna z dziurkowanej blachy, przez które w czasie podnoszenia zanieczyszczona woda odsącza się (segregator aktów prawnych).

Konstrukcja przemywarek bębnowych jest zbliżona do przesiewaczy bębnowych o małym nachyleniu bębna (0,5-M°). Przemywarki te wyposażone są w sita perforowane z małą liczbą otworów (niski prześwit) oraz ukośnie umocowane kątowniki ułatwiające przesuwanie się przemywanego materiału w bębnie. Przemywanie jest operacją wymagającą dużej ilości wody (1,5-5-6 m3 wody na 1 m3 kruszywa), szczególnie przy przemywaniu kruśzyw zanieczyszczonych iłem.

Najtrudniejsze problemy związane z przemywaniem kruszyw występują w związku z oczyszczaniem wody z zawiesiny pyłów, dla umożliwienia jej powtórnego użycia do przemywania lub wpuszczania do ścieków wodnych (promocja 3 w 1). Osadzanie pyłów w odpowiednio dużych osadnikach lub filtrowanie wody wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i znacznie zwiększa koszty eksploatacji przemywarek.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami