-Przeniesienie elementu uprawnienia budowlane

Przeniesienie elementu uprawnienia budowlane

Przed przeniesieniem elementu z placu składowego na stanowisko montażu należy go oczyścić od śniegu i lodu.
Oczyszczanie spodu elementów zawieszonych na haku żurawia montażowego lub transportowego jest zabronione (program uprawnienia budowlane na komputer).

Powierzchnie oblodzone lub zaśnieżone najlepiej jest oczyszczać przez ogrzanie ich strumieniem gorącego powietrza z nagrzewnicy.

W celu uniknięcia kłopotliwego i pracochłonnego usuwania z elementów śniegu i lodu wskazane jest wczesne zmagazynowanie ich w budynku remontowanym lub na placu przyobiektowym i ustawienie na podkładach drewnianych zapobiegających oblodzeniu elementu od spodu. Elementy tak zmagazynowane należy przykryć od góry plandekami lub folią, a w razie ich braku papą lub matami słomianymi albo trzcinowymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy ustawianiu belek i płyt na wykonanych ścianach należy miejsca wyznaczone do oparcia belek oczyścić ze śniegu i lodu, a następnie podgrzać gorącym powietrzem z nagrzewnicy do temperatury dodatniej wyczuwanej ręką. Na tak przygotowanym podłożu można już ustawiać elementy stropu. Ustawienie elementów na zamarzniętej zaprawie lub betonie jest niedopuszczalne (uprawnienia budowlane).

Beton lub zaprawa w wieńcach i spoinach poziomych między elementami stropu narażone są, ze względu na stosunkowo małą objętość, na szybkie ochładzanie. Z tych względów metoda zachowania ciepła bez dodatkowego podgrzewania węzłów może być stosowana w zasadzie tylko przy temperaturach w granicach od +5 do 0°C, przy jednoczesnym osłonięciu spoin pionowych, nadbetonu i wieńców matami lub innymi materiałami izolującymi beton przed szybką utratą ciepła.

Przy temperaturach niższych (od 0 do - 5°C) należy poza osłonami stosować nadmuch gorącego powietrza lub pary pod osłony (program egzamin ustny).
Przy stosowaniu metody zimnych składników nie ma potrzeby podgrzewania naniesionego świeżego betonu. Metody tej w związku z dużym spadkiem wytrzymałości betonu z dodatkami chemicznymi, w stosunku do wytrzymałości normowej betonu bez dodatków chemicznych (około 5°/o), nie należy stosować, gdy projektowana wytrzymałość betonu na ściskanie w węźle jest większa od 17 MPa, a zaprawy większa od 10 MPa.

Projektowany skład betonu lub zaprawy bez dodatków środków przeciwmrozowych powinien zapewnić uzyskanie wytrzymałości normowej ok. 40 do 50% większej od projektowanej dla betonu w węźle.

Wykonywanie robót murowych

Przy murowaniu ścian konstrukcyjnych, wypełniających i działowych na otwartym powietrzu lub w nie ogrzewanych pomieszczeniach (grupa 1 i 2 robót wg 10.2.1) stosuje się metody technologiczne, tj. zachowania ciepła, zimnych składników oraz podgrzewania wykonanych odcinków muru.
Metodę zachowania ciepła stosuje się z użyciem zapraw podgrzewanych lub cementów wysokokalorycznych (opinie o programie). W ten sposób zapewnia się związanie zaprawy przy temperaturze otoczenia w granicach od +5 do - 10°C jeszcze przed jej namarznięciem i osiągnięcie wytrzymałości powyżej 0,2 Rw, czyli 20% tej wytrzymałości, jaką zaprawa uzyskałaby po 28 dniach twardnienia w temperaturach normalnych (15-f-18°C).

Metodę tę można stosować przy użyciu cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej i pustaków betonowych. Mury z bloczków z betonu lekkiego ze względu na mniejszą akumulację ciepła mogą być wznoszone tylko w temperaturach od -1-5 do - 5°C (segregator aktów prawnych).
Metodę zimnych składników stosuje się z użyciem niektórych dodatków chemicznych, jak np. chlorku wapniowego (do 4%) lub Rapidbetu S-2 (do 3,0% w stosunku do ilości cementu w zaprawie).

Metoda podgrzewania wykonanych odcinków murów sprowadza się do przykrycia ich plandeką i podgrzewania ciepłym powietrzem nadmuchiwanym agregatami przeponowymi lub nagrzewaniu powierzchni muru promiennikami podczerwieni.
Szczegóły wykonywania robót murowych zimą podaje Zeszyt IX Instrukcji 1TB nr 156 (Wydanie z 1979 r.).

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i pokryć dachowych w zimie powinno się w zasadzie ograniczyć do przypadków awaryjnych i zabezpieczeń prowizorycznych, mających za zadanie ochronę budynków przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, w celu umożliwienia prowadzenia w nich robót instalacyjnych i wykończeniowych (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !