Blog

30.05.2018

Przeniesienie skoncentrowanych obciążeń na warstwy gruntu

W artykule znajdziesz:

Przeniesienie skoncentrowanych obciążeń na warstwy gruntu

 
Przeniesienie skoncentrowanych obciążeń na warstwy gruntu

Fundamenty palowe stosowane są tak, gdzie niezbędne jest przeniesienie skoncentrowanych, dużych obciążeń na głębsze i bardziej wytrzymałe warstwy gruntu (segregator aktów prawnych). Tego rodzaju fundamenty stosowane są w kilku szczególnych przypadkach – palowanie wykonuje się najczęściej wtedy, gdy w przypowierzchniowych warstwach znajdują się grunty o wysokiej podatności na odkształcenia i małej nośności, np. luźne nasypy, odpady komunalne, torfy czy namuły. Fundamenty palowe są także wymagane wtedy, gdy na fundamenty przenoszone są bardzo duże obciążenia skupione. Takie warunki występują przede wszystkim w podporach mostów, wysokich budynkach, wieżowcach oraz obiektach budownictwa morskiego, pełnomorskiego i hydrotechnicznego. Palowanie stosowane jest również w obudowywaniu wysokich wykopów, wzmacnianiu istniejących fundamentów, stabilizacji skarp i ograniczaniu względnej wielkości lub różnicy osiadań. Właściwe zaprojektowanie, wykonanie oraz eksploatacja obiektu opartego na palach wymaga uwzględnienia kilku ważnych zasad (promocja 3 w 1).

 

W harmonogramie prac należy uwzględnić rozpoznanie nośności i składu podłoża oraz głębokość posadowienia pali, od której zależy stabilność konstrukcji. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego rodzaju pali, który powinien być uzależniony od założeń konstrukcyjnych, warunków gruntowych, bezpieczeństwa i założeń ekonomicznych. Niezbędnym warunkiem palowania jest wykonanie analizy obliczeniowej, obejmującej wyznaczenie sił wewnętrznych działających w fundamencie oraz sił działających w palach (uprawnienia budowlane). Szczególnej uwagi wymaga określenie nośności oraz przemieszczeń fundamentu wraz z zależnością obciążenie-osiadanie. Należy też ściśle określić warunki wykonania fundamentu palowego oraz wykonać badania kontrolne jakości i nośności palowania – zalicza się do nich próbne obciążenia dynamiczne i statyczne oraz długość i jakość pali. Bardzo ważne jest także przeprowadzenie powykonawczej kontroli posadowienia konstrukcji, czyli oceny pracy budowli, fundamentu i gruntu wraz z oceną przemieszczeń i pomiarem osiadania.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami