Przenośny agregat

Przenośny agregat

Przenośny agregat do oczyszczania strumieniowo-ściernego: urządzenie przenośne, ciśnieniowe do oczyszczania powierzchni metalu (program uprawnienia budowlane na komputer). Działanie agregatu polega na tym, ze strumień sprężonego powietrza doprowadzanego ze sprężarki do komory pośredniej porywa zsypujące się do niej ziarna ścierniwa i kieruje je do węza zakończonego dyszą, skąd z dużą prędkością ścierniwo jest narzucane na powierzchnię metalu.

Przetwarzacze rdzy: mało lepkie roztwory olejów lub żywic schnących w powietrzu z dodatkiem lub bez dodatku pigmentów. Służą one głównie do przesycania i stabilizowania rdzy. Stosowane są w trudno dostępnych lub niedostępnych częściach konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przewodność elektryczna wody: właściwość przewodności elektrycznej wody. Chemicznie czysta woda źle przewodzi prąd elektryczny, natomiast woda, w której są rozpuszczone kwasy lub sole i zasady, przewodzi prąd bardzo dobrze.

Przyczepność pokrycia: właściwość odporności pokrycia ochronnego (metalu natryskowego, pokrycia lakierowego lub okładziny) na działanie sił działających od zewnątrz usiłujących oderwać warstwę ochronną od podłoża. Przyczepność polega przede wszystkim na siłach adhezji, jak również na mechanicznym kotwieniu materiału warstwy ochronnej do nierówności i porów podłoża (uprawnienia budowlane).

Punkt zapłonu: jest to temperatura wyrażona w °C, przy której ciecz palna wydziela tyle pary, ze mieszanina powietrza i wydzielonego gazu nad powierzchnią cieczy daje się zapalić. Punkt zapłonu jest główną podstawą oceny palności cieczy, np. rozpuszczalników i materiałów lakierowych zawierających rozpuszczalnik, pod względem stopnia zagrożenia ogniowego (program egzamin ustny).

Rdza warstwowa

Rdza warstwowa: złączone ze sobą warstewki rdzy, które dają się oddzielać od powierzchni stali w postaci płytek. Rdza warstwowa powstaje przeważnie przy równomiernej korozji na powierzchniach stali narażonych na stałe działanie wilgotnej ziemi, wilgotnego powietrza lub wody (opinie o programie).

Rdzochronna powłoka malarska (lakierowa): określenie potoczne powłok malarskich (lakierowych), które mają chronić stal i zelazo przed rdzewieniem. Rdzochronne pokrycie lakierowe: pokrycie składające się z dwu lub większej liczby lakierowych powłok rdzochronnych nałożonych jedna na drugą i dostosowanych do siebie właściwościami.

Redukcja (tlenu): zmniejszenie zawartości tlenu w jakimś związku chemicznym przez wydzielenie tlenu.

Roboty konserwacyjne: roboty polegające na zabezpieczaniu obiektów metalowych przed korozją (segregator aktów prawnych).

Rozcieńczacz nitrocelulozy: mieszanina organicznych rozpuszczalników stanowiąca rozcieńczalnik dla wyrobów lakierowych i mas szpachlowych na spoiwie z żywic nitrocelulozowych i kombinowanych z żywicą nitro. Rozpuszczalność w wodzie: właściwość substancji stałych, ciekłych lub gazowych rozpuszczania się w wodzie i tworzenia przez to jednolitych, homogenicznych roztworów.

Rozszerzalność cieplna: zmiana wymiarów długości lub objętości jakiegoś ciała pod wpływem zmian temperatury. Wielkość zmiany wymiarów jednostki długości ciała przy ogrzaniu o 1°C nosi nazwę współczynnika rozszerzalności cieplnej.

Równoważny dwutlenek węgla: swobodny dwutlenek węgla rozpuszczony w wodzie, utrzymujący równowagę zawartości soli wapiennych w roztworze wodnym. Jeśli woda przeznaczona do picia lub do celów przemysłowych zawiera zbyt małą ilość równoważnego dwutlenku węgla, wówczas część rozpuszczonego w niej węglanu wapniowego wypada w osad. Jeśli dwutlenku, węgla w roztworze jest więcej niż potrzeba do zrównoważenia soli wapiennych, to jego nadmiar, tak zwany agresywny dwutlenek węgla, działa korodująco np. na metal w przewodach wodociągowych i zbiornikach (promocja 3 w 1). Rysy naprężeniowe: rysy spowodowane przez naprężenia rozciągające w metalu. Działanie substancji agresywnych wnikających przez te rysy w głąb metalu prowadzi do korozji naprężeniowej. Silniki: maszyny przekształcające energię, np. energię elektryczną w mechaniczną.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami